-

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

, 13 2013

http://www.koutipandoras.gr/wp-content/uploads/2013/02/dimosioi-ypalliloi-660_2.jpgΜετ απ το πρτο κμα, στο υπουργεο Διοικητικς Μεταρρθμισης ετοιμζουν νες λστες με τους επμενους δημοσους υπαλλλους που θα τεθον σε διαθεσιμτητα. Με εγκκλι του το υπουργεο προσδιορζει τις κατηγορες των υπαλλλων που εξαιρονται απ τη διαθεσιμτητα.

 

Οι κατηγορες των δημοσων υπαλλλων που εξαιρονται απ τη διαθεσιμτητα

τομα με αναπηρα νω του 67%

πολτεκνοι

α) με περισστερα απ 4 παιδι, που εναι γαμα και δεν χουν συμπληρσει το 23ο τος της ηλικας τους σπουδζουν σε πανεπιστμιο της Ελλδας του εξωτερικο εναι μχρι 25 ετν και υπηρετον τη θητεα τους

β) στα τκνα αυτ συνυπολογζονται και σα χουν οποιαδποτε αναπηρα σε ποσοστ 67% και νω ισοβως, ανεξαρττως ηλικας

γ) στην δια κατηγορα εντσσονται οι γονες χωρς σζυγο με τρα παιδι, εφσον εναι μχρι 23 ετν, γαμα, σπουδζουν υπηρετον στο στρατ

σοι φροντζουν τομα με ποσοστ αναπηρας νω του 67% και το ετσιο εισδημ τους δεν ξεπερν τις 12.000 ευρ.

Απαιτεται και πιστοποιητικ αναπηρας απ το Κντρο Πιστοποησης Αναπηρας, που θα εναι σε ισχ. Σε διαφορετικ περπτωση θα τεθε σε διαθεσιμτητα και θα εξαιρεθε αναδρομικ απ την ημερομηνα που τθηκε σε διαθεσιμτητα αν προσκομσει το πιστοποιητικ

μονογονεκς οικογνειες

σοι χουν οριστε δικαστικο συμπαρασττες

Υπλληλοι με αναπηρα νω του 67%, πολτεκνοι, μονογονεκς οικογνειες δε θα μπουν στη διαθεσιμτητα

 

Ποια εναι τα απαρατητα πιστοποιητικ-διακιολογητικ

Για να μπορσουν μως να εξαιρεθον απ τη διαθεσιμτητα σοι πληρον τα παραπνω κριτρια, θα πρπει να χουν στη διθεση τους και τα απαρατητα δικαιολογητικ. Συγκεκριμνα:

Για τους υπαλλλους με αναπηρα απαιτεται πιστοποιητικ σε ισχ απ το Κντρο Πιστοποησης Αναπηρας

Για τους πολτεκνους: πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης απ το δμο απ την Αντατη Συνομοσπονδα Πολυτκνων.

Αν υπρχει παιδ με αναπηρα (νω του 67% και ανεξαρττως ηλικας), απαιτεται πιστοποιητικ απ τον οικεο φορα, πως επσης κι αν νας απ τους δυο γονες εναι στην δια κατσταση.

Σε περπτωση στρατιωτικς θητεας παιδιο, χρειζεται βεβαωση απ τις αρμδιες αρχς. Για τους μαθητς τους σπουδαστς, βεβαωση αναγνωρισμνης σχολς.

Χρειζεται επσης αντγραφο της φορολογικς δλωσης του τρχοντος τους και πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης.

Σε περπτωση μονογονεκς οικογνειας, λγω χηρεας διαζυγου, ετε ο υπλληλος χει με δικαστικ απφαση την επιμλεια παιδιο και εισδημα κτω των 12.000 ευρ, απαιτονται:

Πιστοποιητικ του δμου που θα προκπτει πως χει τουλχιστον να παιδ ανλικο ως 25 ετν. Αν το παιδ σπουδζει, χρειζεται βεβαωση

Για την απδειξη γονικς μριμνας, δικαιολογητικ απ την δημσια αρχ εν για το διαζγιο απαιτεται αντγραφο της δικαστικς απφασης

Υπεθυνη δλωση τι ασκε κατ” αποκλειστικτητα τη γονικ μριμνα

Αν δυο σζυγοι εργζονται στο δημσιο, ο νας θα εξαιρεθε. Αλλ για να διαπιστωθε αυτ χρειζεται:

Πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης απ το δμο

Βεβαωση του φορα στον οποο εργζεται ο σζυγος που να αναφρει τι τθεται σε διαθεσιμτητα

Για να διαπιστωθε πως ο υπλληλος χει οριστε δικαστικς συμπαρασττης και ζει στο διο σπτι με το τομο που χει υπ την επιμλει του, το οποο χει ετσιο εισδημα κτω των 12.000€, πρπει να προσκομσει:

Εκκαθαριστικ της ΔΟΥ αντγραφο της φορολογικς δλωσης που θα αποδεικνει πως ζει με το παιδ και τι το εισδημ του, εξαιρομενων των προνοιακν επιδομτων, εναι χαμηλτερο των 12.000 ευρ

Αντγραφο της τελεσδικης δικαστικς απφασης