:

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

, 13 2013

http://www.koutipandoras.gr/wp-content/uploads/2013/08/1591913.jpgΗ Ευρωπακ Επιτροπ, προφανς υπ το βρος των διεθνν πισεων που ασκονται κατ της ιδιωτικοποησης των εταιρειν δρευσης στην Ελλδα, αλλ και στην υπλοιπη Ευρπη, δηλνει απερφραστα τι εναι αποκλειστικ της ελληνικς κυβρνησης η απφαση να πουλσει τις εταιρεες δρευσης ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ. Αυτ απαντ ο Επτροπος λι Ρν, σε σχετικ ερτηση του ευρωβουλευτ, Νκου Χουντ.

Πιο συγκεκριμνα, ο Νκος Χουντς ρτησε την Κομισιν κατ πσο «θα ταν θετικ σε ενδεχμενο ατημα απ την ελληνικ κυβρνηση για εξαρεση των εταιριν δρευσης απ το γενικ ξεπολημα των δημοσων επιχειρσεων που πραγματοποιεται αυτ τη στιγμ στην Ελλδα».

Στην απντησ του ο Επτροπος λι Ρν δηλνει με τον πιο κατηγορηματικ τρπο τι η Κομισιν «δεν χει πολιτικ που να υποχρενει τα κρτη μλη να ιδιωτικοποιον τις υπηρεσες δρευσης», καθς επσης τι «η διαχεριση των υδτινων πρων αποτελε ευθνη των κρατν μελν, και γι αυτν το λγο χει πρει ουδτερη θση επ του θματος της δημσιας της ιδιωτικς ιδιοκτησας των υδτινων πρων, σμφωνα με το ρθρο 345 της ΣΛΕΕ», αναγωρζοντας ταυτχρονα τι «το νερ εναι δημσιο αγαθ που χει ζωτικ σημασα για τους πολτες».

Στη συνχεια της απντησς του, ο Επτροπος Ρν, αναφερμενος συγκεκριμνα ελληνικ πργραμμα ιδιωτικοποισεων, δεχνει την ελληνικ κυβρνηση, τονιζοντας τι «Τα περιουσιακ στοιχεα που περιλαμβνονται στο πργραμμα ιδιωτικοποησης για τις χρες του προγρμματος εναι το αποτλεσμα των αποφσεων των εθνικν αρχν και μνον. Οι συζητσεις στο πλασιο του προγρμματος προσαρμογς επικεντρνονται στις γενικς ανγκες χρηματοδτησης του προγρμματος, περιλαμβανομνων των εσδων ιδιωτικοποησης απ την πληση κρατικν περιουσιακν στοιχεων σε επενδυτς, αλλ η κατρτιση του προγρμματος ιδιωτικοποισεων και η επιλογ των περιουσιακν στοιχεων, αποτελε αποκλειστικ ευθνη των οικεων κρατν μελν».