902

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

11 2013

http://www.topontiki.gr/photos/570x/logo_9021376213492.jpgΜε ανακονωση στην ιστοσελδα 902.gr που φρει τον ττλο «Τους πρε ο πνος για τον 902»¨, το ΚΚΕ ενημερνει πως η «Ραδιοτηλεοπτικ» πουλθηκε στην κυπριακ εταιρεα «Α-ORIZON MEDIΑ LTD» και επαναλαμβνει τι «απναντι στον κνδυνο να κλεσει ο σταθμς, επιλξαμε την πληση, στε να αντιμετωπιστον οι δυσκολες πληρωμς στους εργαζμενους και τα Ταμεα».

 

Αναλυτικ η ανακονωση

«Επειδ πολ λγος γινε τελευταα για την πληση της «Ραδιοτηλεοπτικς» και ιδιατερα απ ορισμνους, που λλα χουν κατ νου - δεν λυπονται δηλαδ για την πληση - θλουμε να τονσουμε τα εξς:

Το ΚΚΕ, δη πριν να χρνο, εχε ενημερσει επσημα για τα οικονομικ προβλματα και τις δυσκολες, λγω της οικονομικς κρσης, του «902», μαζ με το γεγονς τι η συνχιση της λειτουργας, ιδιατερα της τηλερασης, κτω απ αυτς τις συνθκες, ταν αδνατη. Επσης την προηγομενη εβδομδα βγκε ανακονωση του Γραφεου Τπου της ΚΕ του ΚΚΕ, που εξηγονται αναλυτικ οι λγοι της πλησης, πως επσης τι αυτ που χει πρωταρχικ σημασα ταν και εναι να ικανοποιηθον οι υποχρεσεις του σταθμο στους εργαζμενους,  καθς και στα ασφαλιστικ Ταμεα και γι αυτ προχωρσαμε στην πληση. Επσης τονσαμε τι η πληση αφορ υποδομς και μηχανματα της εταιρας.

Απναντι στον κνδυνο λοιπν να κλεσει ο σταθμς, επιλξαμε την πληση, στε να αντιμετωπιστον οι δυσκολες πληρωμς στους εργαζμενους και τα Ταμεα.

λες οι ενργειες γιναν σμφωνα με τους νμους και τους καννες που υπρχουν.  Η ΓΣ της «Ραδιοτηλεοπτικς» πρε την απφαση για την πληση, για την οποα ενημερθηκε το ΓΕΜΗ (εμπορικ μητρο), πριν υπογραφε το συμβλαιο. Στη συνχεια, πως ορζει ο νμος, πληρθηκαν οι φροι στην εφορα, υπογρφηκε το συμβλαιο και γινε η γνωστοποηση του συμβολαου στο ΕΣΡ. Αυτ η διαδικασα που πρεπε να τηρηθε, αυτ και τηρθηκε. 

Φυσικ, στα πλασια του σημερινο καπιταλιστικο συστματος, οι αγοραπωλησες γνονται σμφωνα με τους καννες και τους νμους που απορρουν απ αυτ το σστημα. 

Η αγορστρια εταιρα εναι η εταιρα «Α-ORIZON MEDIΑ LTD», η οποα εναι κυπριακ εταιρα που χει συσταθε πως ορζει η κυπριακ νομοθεσα. Δεν εμαστε φυσικ αδιφοροι που πει ο σταθμς. Παρνουμε αυτ το ζτημα υπψη. Γι’ αυτ στο συμβλαιο της αγοραπωλησας, για παρδειγμα, καθορζεται τι η εταιρα «Ραδιοτηλεοπτικ» δε θα δοθε, οτε θα μεταπωληθε σε πολιτικ κμμα. Επσης, ο διακριτικς ττλος, τα σματα – ηχητικ και λεκτικ - του σταθμο παραμνουν στο ΚΚΕ. 

Στο ΕΣΡ δνονται λα τα νομιμοποιητικ γγραφα στα οποα αναφρονται οι εταροι και οι εκπρσωποι της αγορστριας εταιρας. Τα θματα της μεταββασης και γενικτερα, ελγχονται με βση τους νμους και προφανς αυτς ο λεγχος πρπει να γνει. λα τα γγραφα τα οποα απαιτονται, προσκομζονται στις αρμδιες αρχς.  

Επαμε απ την πρτη στιγμ τι η πληση γνεται για να ικανοποιηθον πρτα απ λα οι υποχρεσεις προς τους εργαζμενους και τα ασφαλιστικ ταμεα. Για να τηρηθε αυτ προχωρμε σε συμφωνα με τους εργαζμενους και ,τι γνει, θα γνει σε συμφωνα μαζ τους.

Κατ συνπεια, στην περπτωση του «902» ακολουθθηκε λη η διαδικασα που προβλπει η νομοθεσα για ττοιου εδους μεταβιβσεις. Εξλλου αγοραπωλησες, αλλαγς σε μετοχικς συνθσεις εταιριν χουν γνει και εναι αρκετς και σε λλους τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος σε λη την Ελλδα, πανελλαδικος και περιφερειακος. Ας ψξουν αλλο λοιπν, για τα περ «τρησης των νμων».

Εξλλου εναι οι διοι που φτιχνουν τους νμους και οι πρτοι, πολλκις, που τους παραβιζουν. Να κοιτνε ορισμνοι καλτερα τα του οκου τους».