Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

4 2013

http://content-mcdn.imerisia.gr/filesystem/images/20080924/low/assets_LARGE_t_420_1683027.JPGΤο κστος φοτησης στην επαρχα και ακμη περισστερο των σπουδν στο εξωτερικ «τρομζει» τους αποφοτους και τους γονες τους. Για αυτ παρατηρεται στροφ προς τα ελληνικ κολγια, με τον αριθμ εκενων που ζητον πληροφορες για τα προγρμματ τους να παρουσιζει αξηση κατ 50% σε σγκριση με το περασμνο καλοκαρι.

Τα συγκεκριμνα εκπαιδευτικ ιδρματα αισιοδοξον πως πειτα απ μα δσκολη τριετα η οικονομικ κρση θα οδηγσει σε καλτερες ημρες τα κολγια. Ββαια, αυτ θα διαπιστωθε με ακρβεια τον Οκτβριο, ταν και ολοκληρνεται η περοδος των εγγραφν.

πως αναφρεται σε δημοσευμα της «Καθημερινς», υπολογζεται πως το συνολικ κστος σπουδν προσεγγζει τις 50.000 ευρ για σχολ τετραετος φοτησης σε ΑΕΙ ΤΕΙ στην επαρχα. Στον αντποδα, το κστος των τριετν προπτυχιακν σπουδν στα κολγια κινεται απ 6.000 ως 8.000 ευρ ετησως, και των μεταπτυχιακν απ 9.000 ως 12.000 για λη τη διρκεια του προγρμματος.

Αυτς εναι νας απ τους λγους για τους οποους παρατηρεται η αξηση ενδιαφροντος για τα κολγια, πως εξηγε ο Κωνσταντνος Καρκανις. Σμφωνα με τον πρεδρο του Συνδσμου Ελληνικν Κολεγων και το υψηλ κστος της «φοιτητικς μετανστευσης» στο εξωτερικ αποθαρρνει τις οικογνειες, αν και αυτ επισημανει πως ισχει για τις προπτυχιακς σπουδς, αφο για τα μεταπτυχιακ παραμνει πρτη επιλογ το εξωτερικ, αφο αυτ συνδυζεται με την ελπδα των νων να βρουν δουλει σε κποια λλη χρα.

Επιπλον, φτος πολλο υποψφιοι ανησυχον τι δεν θα καταφρουν να εισαχθον σε κποιο τμμα -στω περιφερειακο ιδρματος- με αντκρισμα στην αγορ εργασας, καθς λγω του σχεδου αναδιρθρωσης της τριτοβθμιας εκπαδευσης, οι θσεις σε ΑΕΙ/ΤΕΙ μειθηκαν συνολικ κατ περπου 7.000.

νας λγος που εξηγε τη στροφ προς τα κολγια εναι και η διερυνση του πεδου των αντικειμνων για τα οποα χορηγεται επαγγελματικ αναγνριση. πως ανφερε στην εφημερδα στλεχος του υπουργεου Παιδεας, με τον νμο 4093 του 2012 δνεται η δυναττητα αναγνρισης πτυχων που οδηγον και σε νομοθετικ κατοχυρωμνα επαγγλματα (π.χ. οικονομολγος, μηχανικς) αλλ και σε μη νομοθετικ κατοχυρωμνα επαγγλματα στην Ελλδα (π.χ. αρχαιολγος, γραφστας).

Δηλαδ, κθε πτυχο ευρωπακο ΑΕΙ και των παραρτημτων του σε τρτη χρα εναι ισοδναμο με πτυχο ελληνικο ΑΕΙ, αρκε να γνει σγκριση των προγραμμτων σπουδν των δο ιδρυμτων. Σημεινεται τι μπορε να ζητηθε απ τον κτοχο του πτυχου κολεγου να εξετασθε σε κποια μαθματα εν απ τη σγκριση αποδειχθε τι το πργραμμα σπουδν του κολεγου υπολεπεται των ελληνικν ΑΕΙ.

λλη επιλογ που χει ο απφοιτος κολεγου για να λβει αναγνριση επαγγελματικν προσντων εναι να κνει πρακτικ σκηση σε δημσιο ιδιωτικ φορα.