2.000

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

21 2013

http://www.agriniopress.gr/wordpress/wp-content/uploads/2013/07/koi-belme-apergia-16-7-13a.jpgΑρχζει να ισχει απ τη Δευτρα η διαθεσιμτητα 2.000 εκπαιδευτικν τεχνικν ειδικοττων που καταργθηκαν απ τα επαγγελματικ λκεια και τις σχολς.

Ειδικτερα, οι αλλαγς στο καθεστς των υποχρεωτικν μετατξεων αφορον περπου 8.000 εκπαιδευτικος και σμφωνα με την σχετικ τροπολογα που ψηφστηκε στη Βουλ, αλλζει η διαδικασα για τον καθορισμ των κενν θσεων, τις υπηρεσιακς ανγκες σε διοικητικ προσωπικ αλλ και το πλεονζον προσωπικ αν ειδικτητα.

Συνολικ 4.933 καθηγητς θα μεταταχθον υποχρεωτικ απ τη δευτεροβθμια στην πρωτοβθμια εκπαδευση. Πρκειται για γυμναστς, καθηγητς πληροφορικς, γαλλικς φιλολογας, θεατρικν σπουδν, μουσικς και καλλιτεχνικν. Επσης λλοι 2.500 εκπαιδευτικο θα μεταταχθον σε διοικητικς θσεις της κεντρικς υπηρεσας, σε περιφερειακς διευθνσεις εκπαδευσης αλλ και σε θσεις εκπαιδευτικο προσωπικο στα δημσια ΙΕΚ, τα οποα αναβαθμζονται.

Να σημειωθε πως ταν γνει γνωστς ο αριθμς των υποχρεωτικν μετατξεων και των αναγκν που υπρχουν σε λη τη χρα, οι εκπαιδευτικο που επιθυμον να μεταταχθον θα καταθσουν αιτσεις. μεσα θα συνταχθε αξιολογικς πνακας κατταξης με βση τα εξς κριτρια: συνολικ προπηρεσα, οικογενειακο λγοι, συνθκες διαβωσης στις δρες των σχολεων που υπηρτησαν και κατοχ επιπλον πτυχου, μεταπτυχιακο διδακτορικο.