Eurostat: 2004 - 2009

: iefimerida.gr

16 2013

Επικεφαλς Eurostat: Ετσι μας κοροδευαν την περοδο 2004-2009 οι Ελληνες με το Εξαιρετικ αποκαλυπτικς εμφανζεται ο επικεφαλς διευθυντς της Ευρωπακς Στατιστικς Υπηρεσας (Eurostat) Βλτερ Ρντερμαχερ για την κατσταση που επικρατοσε την περοδο 2004 – 2009 σε σχση με τα στοιχεα που δινε η Ελλδα για την κατσταση της οικονομας, εν ταυτχρονα υπερασπζεται τον επικεφαλς της ΕΛΣΑΤ Ανδρα Γεωργου χαρακτηρζοντας «Κλαση του Δντη» τις διξεις που υφσταται στη χρα μας.

Μιλντας στη βελγικ εφημερδα Le Soir, ο κ. Ρντερμαχερ αναφρεται αναλυτικ στα προβλματα που αντιμετπισε η υπηρεσα του κατ τις διαδικασες συλλογς στατιστικν στοιχεων στην Ελλδα και στις λλες χρες μλη της ΕΕ.

Ο Ρντερμαχερ εναι διευθυντς της Eurostat, απ την 1η Αυγοστου 2008.

 

Τα βασικ σημεα της συνντευξης του εναι τα εξς:

Υπρχει κτι δσκολο να καταλβουμε: η λλειψη φερεγγυτητας, των στατιστικν στοιχεων της Ελλδας ταν γνωστ απ καιρ. Γιατ, το 2009, το πρβλημα δεν εχε ακμη επιλυθε;

πως φαντζεστε, δεν εναι πρτη φορ που μου απευθνουν αυτ το ερτημα. Η Ελλδα εχε δη γνωρσει σοβαρ προβλματα με τα στατιστικ της στοιχεα το 2004 και το 2005. Η Επιτροπ εχε ττε προτενει κποια εργαλεα, για να λυθε το πρβλημα. Οι προτσεις της γιναν εν μρει δεκτς. Δημιουργσαμε να «κδικα καλν πρακτικν», επανεξετσαμε τη νομοθεσα σχετικ με τις στατιστικς στο πλασιο της διαδικασας για το υπερβολικ λλειμμα. Αλλ να στοιχεο δεν γινε δεκτ: το να δοθε, στην Eurostat, η τελικ εξουσιοδτηση να πει σε να Κρτος-Μλος της ΕΕ, σε περπτωση σοβαρο προβλματος, στε να ελγξει τα λογιστικ του βιβλα. Τα μεγλα Κρτη κυρως, δεν δχτηκαν να δσουν μα ττοια εξουσα στην Επιτροπ. Εδ βρσκεται η βση λων των υπολοπων.

Δεν μποροσατε να διεξγετε ρευνα;

Κθε φορ που ζητοσαμε απ τις Ελληνικς Αρχς να εξηγσουν κποια ακατανητα αμφβολα στοιχεα, λαμβναμε την επσημη απντηση τι τα δεδομνα ταν σωστ. Δεν μασταν σε θση να αποδεξουμε το αντθετο. Αυτ το κεν στη νομοθεσα καλφτηκε μνο το 2010. Και θυμμαι καλ τι ο Ζ. Κ. Γιουνκρ εχε παραδεχτε τι ταν μεγλο λθος το τι δε εχε η Eurostat αυτ τη δυναττητα απ το 2005. Στην κθεσ της, το 2010, η Επιτροπ εμφανσθηκε πολ αυστηρ. Δλωσε κατηγορηματικ τι η Ελλδα εχε εσκεμμνα παραδσει εσφαλμνα στοιχεα. Μπορετε να φανταστετε πσο αυτς οι εκφρσεις εναι ασυνθιστες στο στμα της Επιτροπς!

Υπρχαν μως και καννες που επτρεπαν να αποκρυφτε μρος του χρους, πως εκενοι με τα 'swaps'.

To πρβλημα των swaps συζητθηκε επ μακρν, ανμεσα στο 2005 και το 2008 και τελικς αποφασσθηκε πως πρεπε να δηλωθε η παρξη τους. Αλλ οι Ελληνικς Αρχς μας λεγαν τι τα swaps δεν ταν σημαντικ για τον υπολογισμ του ελλεμματος τους, πργμα που απλ δεν ταν αληθς. Ακμη μα φορ, δεν μασταν σε θση να αποδεξουμε το αντθετο. Αποκτσαμε πρσβαση στα ελληνικ ντοκουμντα μνο το 2010 . Επισκφτηκα ττε προσωπικ την Ελλδα, για μεγλο χρονικ διστημα και συζτησα με πολλ μλη της κυβρνησης, ζητντας τους... να μας παραδσουν λα τα στοιχεα εκενα που χρειαζμασταν. Δημοσιεσαμε ττε, το Νομβριο του 2010, οριστικ στοιχεα που δειχναν να λλειμμα της τξης του 16% του ΑΕΠ.

Οι ποινικς διξεις που διεξγονται ναντι του νυν διευθυντ της Ελληνικς Στατιστικς Υπηρεσας δεν εναι ανησυχητικς για τη φερεγγυτητα της χρας;

Θα λεγα τι εναι τουλχιστον παρξενο γεγονς. Και δσκολο να το κατανοσουμε οι εκτς Ελλδας: για πρτη φορ, υπρχει Γενικς Διευθυντς της Στατιστικς Υπηρεσας ο οποος κνει τη δουλει του με μα απλς τεχνικ προσγγιση - χι πολιτικ και ο οποος δεν συνδεται με καννα κμμα. Και αυτς ο πρτος ανεξρτητος υπεθυνος κατηγορεται τρα τι υπερβαλε σε τι αφορ στους αριθμος. Εν οι προκτοχο του, οι οποοι επ χρνια παρδιναν λανθασμνα στοιχεα, δεν ενοχλονται διλου. Αυτ μοιζει με την κλαση του Δντη.

Αντιδρσατε δημοσως;

Ναι, οι συνδελφο μου των Εθνικν Στατιστικν Υπηρεσιν και εγ ο διος υπογρψαμε μα κοιν δλωση υποστριξης. Παρμοια επιστολ απεστλη απ το Διεθνς Ινστιτοτο Στατιστικν. Θυμμαι τι, το Φεβρουριο του 2012, η Ελλδα υπγραψε να κεμενο δσμευσης εμπιστοσνης σχετικ με τις στατιστικς. Αν διαβσετε το κεμενο αυτ, διατυπνεται ξεκθαρα τι συστνεται να δημιουργηθον διαχωριστικς γραμμς στε να εξασφαλζεται η ανεξαρτησα των Στατιστικν Υπηρεσιν, σε σχση με την πολιτικ εξουσα.

Απ την αρχ της κρσης, οι σχσεις σας με τους εθνικος συνομιλητς σας εναι πιο πιες; Πιο σκληρς;

Εναι διαφορετικς! Μπορε πιο πιες το πρω και πιο σκληρς το βρδυ. Απ τη μα δημιουργσαμε κτι καινοργιο, στο πλασιο της εταιρικς σχσης, με μεγλο βαθμ συλλογικτητας. Απ την λλη, αναλαμβνουμε μα πολ αυστηρ παρακολοθηση, πως θα κανε νας εξουσιοδοτημνος ελεγκτς. Θα θλαμε μως μα προσγγιση λιγτερο κυρωτικ και περισστερο προληπτικ και με αυτ το πνεμα διεξγουμε συζητσεις σε βθος.

Σμερα, οι στατιστικς δεν αποτελον μνο προν προς φελος των εσωτερικν μας πελατν (Κρατν-Μελν): η ελληνικ περπτωση αποκλυψε τι οι πελτες βρσκονται τσο στη City του Λονδνου σο και στη Wall Street. χι μνο στην Πλατεα Συντγματος.