: non paper -

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

15 2013

ΟΛΜΕΤρεις νες κινσεις κανε σμερα το ΔΣ της ΟΛΜΕ, με στχο να μπει «φρνο» στη διαθεσιμτητα των εκπαιδευτικν.

ΠΡΩΤΟΝ: Απστειλε επιστολ στους Βουλευτς, με την οποα τους ζητ να καταψηφσουν το πολυνομοσχδιο

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Απστειλε στους γονες επιστολ με την οποα τους καλε «να ενσουμε λοι τις δυνμεις μας» και,

ΤΡΙΤΟΝ: Απντησε στο non paper του υπουργεου Παιδεας .

 

Απντηση στο νο «non paper» του υπουργεου

Η κυβρνηση, κτω απ την ασφυκτικ πεση των κινητοποισεων των καθηγητν σε λη την Ελλδα και το βρος των τερστιων επιπτσεων που προκαλε η πολιτικ της με τη συνεργασα της ΕΕ και του ΔΝΤ στην κοινωνα και ειδικ στις χιλιδες των μαθητν, επιλγει να απαντσει με να νο Non Paper, με ττλο «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑΣ)».

Δεχνει τσι τον πανικ της μπροστ στην κλιμακομενη αντδραση των εκπαιδευτικν, που αγκαλιζει σαν χιονοστιβδα λη την εκπαιδευτικ κοιντητα, το σνολο της ελληνικς κοινωνας. Το κμα κινητοποισεων εν μσω καλοκαιριο υποχρενει την Κυβρνηση σε μια διαρκ απολογητικ στση, στην προσπθει της να παρουσισει την ακραα αντιλακ πολιτικ που ακολουθε πιστ ως δθεν πολιτικ αναβθμισης της τεχνικς εκπαδευσης. Αλλ τα επιχειρματα που προβλλει στο κιμενο αυτ αποδεικνονται εντελς αβσιμα, ανυπστατα και ανακριβ. 

1.  Ισχυρζεται το Υπ. Παιδεας τι εναι μθος πως ουσιαστικ καταργεται η ΤΕΕ.  

Η πραγματικτητα: Σε 204 σχολεα (δηλαδ περπου στα μισ ΕΠΑΛ) λειτουργον ως σμερα οι ειδικτητες του Τομα Υγεας - Πρνοιας. Το 23 % των μαθητν των ΕΠΑΛ και το 60% των ΕΠΑΣ φοιτον στους τομες που καταργονται. Αυτ σημανει πως θα κλεσουν ολκληρα σχολεα , στην καλτερη περπτωση, θα συρρικνωθον δραματικ με την κατργηση αυτ. Αυτ θα επιφρει αλυσιδωτς αντιδρσεις: απλεια οργανικν θσεων εκπαιδευτικν και γενικν μαθημτων, εν 830 εργαστρια (το 23% του συνλου) που συστθηκαν και εξοπλστηκαν την τελευταα δεκαετα θα μενουν ανενεργ. 

2.  Υποστηρζει το Υπ. Παιδεας πως εναι μθος η εξυπηρτηση ιδιωτικν συμφερντων.

Η πραγματικτητα: Μεγλα ιδιωτικ ΙΕΚ δραστηριοποιονται ιδιατερα σε αυτος τους τομες και ειδικτητες που καταργονται οριστικ απ το δημσιο σχολεο. Μπως ξρει κτι ο Υπουργς Παιδεας που πρσφατα παραβρθηκε σε εγκανια μεγλου  ιδιωτικο ΙΕΚ;

3.  Επιμνει το Υπ. Παιδεας πως εναι μθος τι πνω απ 20.000 μαθητς θα μενουν στο δρμο.

Η πραγματικτητα: χι μνο 20.000 μαθητς και μαθτριες «θα μενουν στο δρμο», αλλ και 20.000 παιδι κθε χρονι δεν θα βρσκουν στα δημσια σχολεα τον τομα και τις ειδικτητες που θα θελαν να σπουδσουν. 

4.  Το Υπουργεο Παιδεας ισχυρζεται πως οι μνιμοι εκπαιδευτικο φτανε για το γεγονς πως υπρχαν κεν στα σχολεα και προσλαμβνονταν ωρομσθιοι και αναπληρωτς για να καλψουν πγιες διδακτικς ανγκες! 

Η πραγματικτητα: Η γελοιτητα χει και ρια. λες οι σχετικς αποφσεις ταν πντα στην αποκλειστικ αρμοδιτητα της ηγεσας του Υπ. Παιδεας. 

5.  Επιμνει το Υπ. Παιδεας, με το 5ο σημεο του non paper, τι δεν εχαν λα τα παιδι εκολη πρσβαση σε πολλς ειδικτητες. 

Η πραγματικτητα: Μπως πρπει να εκλβουμε αυτ τον ισχυρισμ ως καθυστερημνη αυτοκριτικ της σημερινς, αλλ και προηγομενων ηγεσιν του Υπουργεου; Αλθεια, ποιος ευθνεται γι’ αυτς τις αρρυθμες και τις δυσλειτουργες της τεχνικς επαγγελματικς εκπαδευσης; Ποιος αποφσισε να κλεσουν χιλιδες τμματ της τα τελευταα χρνια ως ολιγομελ;

Ας προσθσουμε και κτι ακμα σε αυτ: Αρατες πηγς του Υπ. Παιδεας, που ενοχλονται απ την αγωνιστικ δρση της ΟΛΜΕ, μας κατηγορον για δθεν «δημιουργικ συκοφαντα». Κρατμε το «δημιουργικ», γιατ το επγγελμ μας εναι διαχρονικ δεμνο με τη δημιουργα και προσπαθομε καθημεριν να εμπνεσουμε δημιουργικ πνεμα στους μαθητς και τις μαθτρις μας. Και επιστρφουμε τη «συκοφαντα» στον αποστολα της, μια και εναι σταθερ χαρακτηριστικ της πολιτικς συμπεριφορς της ηγεσας του Υπ. Παιδεας.

Και τλος, να ερτημα: Γιατ δε θτουν την υπογραφ τους οι κνσορες του Υπ. Παιδεας σε κεμενα πως αυτ, αλλ τα αφνουν να διαρρουν ως non paper; 

Εμες θα εξακολουθσουμε να αγωνιζμαστε για να σχολεο που θα ανταποκρνεται στις πραγματικς και ουσιαστικς ανγκες της νας γενις και χι για να σχολεο της αγορς και των επιχειρσεων. Σε να αυτ το σχολεο καννας μαθητς και καννας εκπαιδευτικς δεν περισσεει.

Στον πλεμο που μας χουν κηρξει απαντμε πλον με εκπαιδευτικ πανστρατι. Οι αντιεκπαιδευτικο και αντεργατικο σχεδιασμο τους δεν θα περσουν. Την πρτη απντηση του πανεκπαιδευτικο κινματος την παρνουν δη με κινητοποισεις σε λη τη χρα, απ τον βρο μχρι την Κρτη και απ τη Λμνο μχρι την Κρκυρα. Οι εκπαιδευτικο, μαζ με λους τους εργαζμενους, τους γονες και τους μαθητς, θα κρατσουν λα τα σχολεα ανοιχτ με λους τους μαθητς και τους καθηγητς, μνιμους και αναπληρωτς αλλ και τους λλους εργαζμενους. Κθε σχολεο θα γνει κντρο αγνα για την ανατροπ αυτς της πολιτικς και λων των κυβερνσεων που την υλοποιον.

 

Η επιστολ προς τους Βουλευτς του Ελληνικο Κοινοβουλου

Κυρα/ Κριε Βουλευτ,

Σας απευθνουμε αυτ την προσωπικ επιστολ για να σας ζητσουμε να μη συνεργσετε με τη δικ σας ψφο σας στο γκλημα που θα συντελεστε σε βρος της  δημσιας εκπαδευσης με την ψφιση του ρθρου 82 του νομοσχεδου του Υπουργεου Οικονομικν «Φορολογα εισοδματος, επεγοντα μτρα εφαρμογς ν. 4046/12 και του ν. 4127/13 και λλες διατξεις». 

  Συγκεκριμνα, με το ρθρο 82 καταργονται διαμις 50 ειδικτητες εκπαιδευτικν που διδσκουν στην Τεχνικ - Επαγγελματικ Εκπαδευση (ΤΕΕ) και 2 ειδικτητες εκπαιδευτικν της Γενικς Εκπαδευσης (Ιταλικς και Ισπανικς Φιλολογας). 

α) Στα Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑΛ) καταργεται ολκληρος ο τομας Υγεας – Πρνοιας, που περιλαμβνει το 20,3% των μαθητν/μαθητριν της ΤΕΕ, και ο τομας Εφαρμοσμνων Τεχνν, με το 2,6% του μαθητικο πληθυσμο της δημσιας ΤΕΕ. Συνολικ, οι τομες αυτο καλπτουν ποσοστ 22,9%, δηλαδ περπου το 1/4 του μαθητικο δυναμικο της ΤΕΕ. Ο τομας Υγεας - Πρνοιας λειτουργε σε 204 ΕΠΑΛ και ο τομας Εφαρμοσμνων Τεχνν σε 60 ΕΠΑΛ. Το σνολο των ΕΠΑΛ που καλπτουν αυτς τις δο μνο ειδικτητες εναι 387. Αυτ σημανει τι με την εφαρμογ αυτν των ρυθμσεων πνω απ το 50% των ΕΠΑΛ θα χουν πρβλημα λειτουργας απ την επμενη χρονι και πιθανν να κλεσουν, με αποτλεσμα να χαρακτηριστον ως υπερριθμοι χιλιδες εκπαιδευτικο λων των ειδικοττων (γενικν και ειδικν μαθημτων) και χιλιδες μαθητς να υποχρεωθον να αναζητσουν λλη σχολικ στγη. 

β) Στις Επαγγελματικς Σχολς (ΕΠΑΣ) καταργονται 8 ειδικτητες: Αισθητικς, Κομμωτικς, καθς και οι ειδικτητες Υγεας – Πρνοιας και Εφαρμοσμνων Τεχνν, στις οποες φοιτον περπου το 60% του μαθητικο πληθυσμο των ΕΠΑΣ. Αυτ θα οδηγσει μαθηματικ στο κλεσιμο αυτν σχολεων μεσα. 

Οι επιπτσεις

Με την ψφιση και την εφαρμογ αυτν των ρυθμσεων οι συνπειες αναμνεται να εναι κυριολεκτικ καταστροφικς: 

• 2.500 εκπαιδευτικο θα τεθον σε διαθεσιμτητα με μνη προοπτικ την οριστικ απλυση μετ απ 8 μνες. 

• Πνω απ 20.000 μαθητς που φοιτον σε αυτος τους τομες και ειδικτητες δεν θα βρσκουν το σχολεο τους το Σεπτμβρη, αλλ και κθε Σεπτμβρη στο εξς, καθς αυτς οι ειδικτητες δεν θα προσφρονται στη δημσια δευτεροβθμια εκπαδευση στο μλλον.

• Ο ιδιωτικς τομας καραδοκε να καρπωθε την «πελατεα» που θα προκψει. Τα ιδιωτικ ΕΠΑΛ και ΙΕΚ, που χουν δη ιδιατερη ανπτυξη σε αυτος τους τομες, θα ενισχυθον σημαντικ. Οι γονες πολλν παιδιν θα υποχρεωθον να καλψουν μια επιπλον υπρογκη δαπνη σε συνθκες ακραας οικονομικς δυσπραγας. 

• 830 πολυδπανα εργαστρια, που κατασκευστηκαν με χρματα του ελληνικο λαο την τελευταα 15ετα, θα τεθον σε αχρηστα θα εκποιηθον.

• Τελικ, η πλρης υποβθμιση της δημσιας Τεχνικς Επαγγελματικς Εκπαδευσης στη χρα μας, παρ τις κατ καιρος αντθετες διακηρξεις του Υπουργεου Παιδεας, θα εναι μια σκληρ πραγματικτητα. 

Και η συνχεια

Τα προβλματα δεν σταματον εδ.

• Με το ρθρο 90 εξουσιοδοτεται ο Υπουργς Παιδεας να καταργε οργανικς θσεις εκπαιδευτικν, τομες εκπαδευσης κ.λπ. με μια απλ κοιν Υπουργικ Απφαση, που θα συνυπογρφει με τον Υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμισης!

• Χιλιδες ακμα εκπαιδευτικο σχεδιζεται να τεθον τους επμενους μνες σε διαθεσιμτητα για να ικανοποιηθον οι απαιτσεις της τρικας και των μνημονιακν πολιτικν. 

• 10.000 αναπληρωτς συνδελφο μας (και στις δο βαθμδες εκπαδευσης) ουσιαστικ χουν απολυθε, αφο το Υπουργεο Παιδεας χει εξαγγελει  μνο 2.000 προσλψεις το Σεπτμβριο ναντι 12.000 την προηγομενη σχολικ χρονι. Και αυτο οι εκπαιδευτικο δεν καλπτουν προσωρινς, αλλ μνιμες και πγιες ανγκες, γι’ αυτ και προσλαμβνονται συνεχς για πολλ χρνια. 

Κυρα Κριε Βουλευτ, 

Σας καλομε με την αρνητικ ψφο σας να σταματσετε αυτ την πολιτικ, που διαλει το δημσιο σχολεο και στερε απ τους μαθητς και τις μαθτριες (ιδιατερα των φτωχτερων στρωμτων του λαο μας) το αναφαρετο δικαωμ τους στη δημσια και δωρεν εκπαδευση. Και μην ξεχντε ποτ: κθε παιδ χει μνο μια φορ την ευκαιρα στην εκπαδευση. 

Σας καλομε με την αρνητικ σας ψφο να σταματσετε την εξαθλωση και το διωγμ των εκπαιδευτικν. Να σταματσετε τις απολσεις ανθρπων που επλεξαν και επνδυσαν τη ζω τους στο συναρπαστικ και δσκολο επγγελμα του/της εκπαιδευτικο. 

Μην υποκψετε στις φωνς της «αγορς», της τρικας και σων στη χρα μας  υποστηρζουν αυτ τα μτρα. 

Ακοστε την κραυγ απελπισας των καθηγητν και των καθηγητριν.

Αφουγκραστετε την απγνωση των μαθητν / μαθητριν και των γονων τους.

Αναλογιστετε την κατακραυγ της ελληνικς κοινωνας, που μρα με τη μρα διαλεται με τα αλλεπλληλα, βρβαρα μνημονιακ μτρα.

Απαντστε σε αυτ την πρκληση με να οριστικ και αμετκλητο «ΟΧΙ».

 

Επιστολ προς γονες

Αγαπητο γονες,

Εναι δσκολο να χωρσει ο νους του ανθρπου το γκλημα που διαπρχθηκε κατακαλκαιρο σε βρος της παιδεας του τπου μας, σε βρος του σχολεου των παιδιν μας. 

Κυβρνηση και υπουργεο Παιδεας, υπακοοντας πειθνια στις εντολς της τρικας, κατργησαν με μια μονοκοντυλι 50 απ τις 110 ειδικτητες της Τεχνικς Επαγγελματικς Εκπαδευσης και 2 ειδικτητες εκπαιδευτικν της Γενικς Εκπαδευσης. 

Χτπησαν αυτ τη φορ εκε που ζει, αναπνει και μορφνεται το πιο ευασθητο κομμτι του πληθυσμο, η νεολαα. Και πληξαν θανσιμα ιδως εκενο τον τομα της εκπαδευσης, στον οποο προσφεγουν τα παιδι των πιο αδναμων και φτωχν στρωμτων της ελληνικς κοινωνας, επιζητντας γργορη επαγγελματικ αποκατσταση, την τεχνικ - επαγγελματικ εκπαδευση.

Με αυτ τα απνθρωπα, αντι-εκπαιδευτικ και αντι-αναπτυξιακ  μτρα η κυβρνηση:

• στερε απ 20.000 περπου μαθητς και μαθτριες τη δυναττητα να σπουδσουν σε βασικος επαγγελματικος κλδους, πως υγεα - πρνοια, γραφικς τχνες κ.λπ.,

• στλνει τα παιδι αυτ βορ στην αχρταγη ιδιωτικ εκπαδευση (ΚΕΚ και ΙΕΚ), φορτνοντας τσι χιλιδες οικονομικ εξαθλιωμνες οικογνειες με πρσθετα δυσβσταχτα ξοδα,

• καταδικζει στην ανεργα 2.500 περπου εκπαιδευτικος που δδασκαν σε αυτ τα σχολεα, οδηγντας τους στη διαθεσιμτητα και στη συνχεια στην απλυση,

• ανογει το δρμο για το κλεσιμο και λλων σημαντικν τομων, δομν και υπηρεσιν της δημσιας εκπαδευσης,

• οδηγε ουσιαστικ σε κλεσιμο εκατοντδες σχολεα της επαγγελματικς εκπαδευσης (Επαγγελματικ Λκεια και Επαγγελματικς Σχολς).

• κατευθνει τους μαθητς στη «μαθητεα» δηλαδ την απλρωτη και ανασφλιστη εργασα (εθζοντας τσι τα παιδι μας στο γενικευμνο μοντλο εργασας και ζως, που θρφει το σστημ τους: δουλει χωρς δικαιματα, ετοιμζοντας τους σγχρονους δολους του 21ου αινα).  

χουν δη προηγηθε λλα μτρα εξσου καταστροφικ, πως εναι οι συγχωνεσεις και καταργσεις σχολεων, η δημιουργα πολυπληθν τμημτων στα σχολεα, η κατργηση της ενισχυτικς διδασκαλας, το κλεσιμο σχολικν βιβλιοθηκν, η εγκατλειψη της εκπαδευσης των παιδιν με ειδικς ανγκες, η απλυση των σχολικν φυλκων.

Ταυτχρονα, επβαλαν αξηση των ωρν διδασκαλας των εκπαιδευτικν αν εβδομδα, για να δημιουργσουν τσι τεχνητ πλενασμα εκπαιδευτικν και να οδηγσουν περισστερους στην απλυση. 

Δεν πρκειται να σταματσουν, αν δεν τους σταματσουμε. Ξεπουλον στην ολιγαρχα του πλοτου λα τα δημσια αγαθ: παιδεα, υγεα, περθαλψη, σνταξη, ασφλιση, πολιτισμ,  περιβλλον, ενημρωση, δημσια ραδιοτηλεραση, δρευση, καθαριτητα, ενργεια, πλουτοπαραγωγικς πηγς, δρμους, λιμνια, συγκοινωνες, τουρισμ-νησι… λα μετατρπονται σε εμπρευμα και υποτσσονται στο σγχρονο θε: το κρδος.

Το σχδι τους εναι πια ορατ: 

• Ευτελζουν με θλια προπαγνδα, εδ και πολλ χρνια,  λους αυτος τους τομες, και ταυτχρονα τους συρρικννουν και τους υποβαθμζουν, στε να μην μπορον να ανταποκριθον πλον οτε στοιχειωδς στις ανγκες της ελληνικς κοινωνας. 

• Συκοφαντον και καθυβρζουν τους εργαζμενους επιχειρντας να φορτσουν σε αυτος τις δικς τους ευθνες για την υποβθμιση του δημσιων υπηρεσιν. 

• Με τη συνεχ μεωση των πρων, στα ρια της οικονομικς ασφυξας, οδηγον το κοινωνικ κρτος στην οριστικ κατργηση, ανογοντας το δρμο στην ασδοτη ιδιωτικ πρωτοβουλα. 

• Σρνουν εργαζομνους στην απλυση, στην ανεργα και την απγνωση στρφοντας τη μια κατηγορα εργαζομνων ενντια στην λλη.

λοι μαζ, ενωμνοι, ας βροντοφωνξουμε:

Φτνει πια!

Τα σχολεα, πως και λα τα δημσια αγαθ, ανκουν στο λα, στα παιδι μας, στο παρν και το μλλον αυτο του τπου. χουν δημιουργηθε με τον ιδρτα και με το αμα του κσμου της εργασας. Δεν πρκειται σε καμα περπτωση να επιτρψουμε να δοθον βορ στο ιδιωτικ επιχειρηματικ κεφλαιο.

• Καννας μαθητς, καννας εκπαιδευτικς, καννα σχολεο δεν περισσεει.

• Να επιστρψουν λοι οι απολυμνοι στην εργασα τους.

• Η ανεργα εναι ντροπ για την κοινωνα και γκλημα εκενων που τη δημιουργον. Αν οι 1,5 εκατομμρια νεργοι επιστρψουν στην δουλει, θα αποτελσουν να τερστιο κοινωνικ κεφλαιο, πραγματικ πλοτο προς φελος λης της κοινωνας των εργαζομνων.

Δεν χουμε λλη επιλογ.

Ας ενσουμε λοι τις δυνμεις μας. Εργαζμενοι και νεργοι, μαθητς και γονες, σε να αποφασιστικ και συντονισμνο αγνα:

Για να ενιαο δημσιο και δωρεν σχολεο χωρς διακρσεις και αποκλεισμος, ανοιχτ στη γνση και τη κοινωνα, που θα ανταποκρνεται στις πραγματικς ανγκες του ελληνικο λαο, στα νειρα της νας γενις.

Η πολιτικ που επιβλλουν κυβρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ πρπει να ανατραπε!

Να διαλσουμε το σκοτδι, το φβο και τη σιωπ 

που θλουν μα επιβλλουν παντο και χι μνο στις οθνες μας.