Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

14 2013

http://xenesglosses.eu/wp-content/uploads/2012/03/Ypepth.jpgΑγαπητο συνδελφοι, ως γνωστν μετ τις μεταθσεις ακολουθον οι αποσπσεις, οι οποες πια γνονται με μοριοδτηση. Σκφτηκα λοιπν τι θα ταν χρσιμο να δημοσιεσω τμμα της εγκυκλου 93958/Δ1/12-07-2013/ΥΠΑΙΘ που αναφρεται στη μοριοδτηση των αποσπσεων και αφορ τους εκπαιδευτικος της πρωτοβθμιας. Στην συνχεια υπρχουν δο πνακες που περιλαμβνουν συνοπτικ λα αυτ που αναφρει η εγκκλιος.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τις αποσπσεις απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβνονται υπψη τα εξς κριτρια:

1) η συνολικ υπηρεσα, που αποτιμται κλιμακωτ ως ακολοθως:

α) μα (1) μονδα για κθε τος απ 1 ως και 10 τη υπηρεσας

β) 1,5 μονδες για κθε τος απ 10 τη και νω ως και 20 τη

γ) δο (2) μονδες για κθε τος υπηρεσας απ 20 τη και νω

2) η συνυπηρτηση, που αποτιμται με δκα (10) μονδες,

3) η εντοπιτητα, που αποτιμται με τσσερις (4) μονδες,

4) οι οικογενειακο λγοι, που αποτιμνται ως εξς:

• Οι γγαμοι εκπαιδευτικο λαμβνουν τσσερις (4) μονδες.

διο αριθμ μονδων λαμβνουν και οι διαζευγμνοι σε δισταση γονες εκπαιδευτικο στους οποους χει ανατεθε νμιμα η επιμλεια γαμων ανλικων σπουδαζντων παιδιν (φυσικν, θετν αναγνωρισμνων).

• Οι εκπαιδευτικο σε χηρεα λαμβνουν δδεκα (12) μονδες αν χουν παιδ που εναι ανλικο σπουδζει, λλως λαμβνουν τσσερις (4) μονδες.

• Οι εκπαιδευτικο με μονογονεκ οικογνεια, λγω απκτησης παιδιν χωρς να χει προηγηθε γμος, λαμβνουν ξι (6) μονδες, εφσον χουν παιδ που εναι ανλικο σπουδζει.

• Οι εκπαιδευτικο που εναι γγαμοι, σε δισταση, σε διζευξη χηρεα με μονογονεκ οικογνεια λαμβνουν πντε (5) μονδες για το πρτο, ξι (6) για το δετερο και οκτ (8) για το τρτο παιδ (φυσικ, θετ αναγνωρισμνο) και δκα (10) μονδες για κθε να απ τα υπλοιπα παιδι, εφσον αυτ εναι γαμα ανλικα σπουδζουν.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η ννοια των ανωτρω τεσσρων (4) κριτηρων, με επιφλαξη των σων παρακτω διευκρινζουμε, ταυτζεται εννοιολογικ με αυτ των μεταθσεων. Τα κριτρια αυτ μως διαφοροποιονται ως προς τους συντελεστς που αποδδουν το σνολο των μονδων κθε εκπαιδευτικο κατ τα ανωτρω, λγω του διαφορετικο χαρακτρα των αποσπσεων, και επομνως θα προκψει διαφορετικ μοριοδτηση για τις αποσπσεις απ εκενη των μεταθσεων για κθε εκπαιδευτικ.

τσι θα ισχουν γενικ τα σα αναφρονται στις αριθμ. 128501/Δ1/8-11-2011 και 128511/Δ2/08-11-2011 αντστοιχες εγκυκλους των μεταθσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης, λαμβνοντας υπψη τα σα παρακτω διευκρινιστικ αναφρονται για κθε κριτριο:

I. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επειδ ο χρνος συνολικς υπηρεσας εναι ο διος με τον κατ την ννοια του χρνου των μεταθσεων και πρπει να ταυτζεται με αυτν, στην περπτωση που οι εκπαιδευτικο χουν υποβλλει ατηση μετθεσης να αναγρφουν και στην ατηση απσπασης το ακριβς χρονικ διστημα χρνου που αναφρεται στην ατηση μετθεσης, εννοεται επικαιροποιημνο κατ το τρχον τος στην περπτωση που υποβλθηκαν αιτσεις μετθεσης τα προηγομενα τη.

 Σε διαφορετικ περπτωση πρπει να δοθε ιδιατερη προσοχ στις οδηγες της εγκυκλου των μεταθσεων για τον υπολογισμ του χρνου των προπηρεσιν, κτι που οπωσδποτε συνιστ προσεκτικ λεγχο του φακλου των εκπαιδευτικν, στε να υπρξει σγκλιση στο χρνο που θα αναφρουν στη χειργραφη ατησ τους οι εκπαιδευτικο και στον χρνο που θα προκψει απ τον λεγχο της Διεθυνσης της οργανικς τους θσης.

II. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 α) Οι μονδες συνυπηρτησης λαμβνονται για λο το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (να), που υπηρετε οργανικ (χι με απσπαση) εργζεται ο/η σζυγος κατ το τελευταο να (1) τος (1), στο ποιο δναται να περιληφθον και διαστματα ανεργας επιδοτομενης μη. Η προπθεση του ενς τους στο κατ περπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ πρπει να συντρχει κατ τις ημερομηνες υποβολς των αιτσεων απσπασης.

 β) Δεν απαιτεται ενεργς σμβαση εργασας κατ την υποβολ των αιτσεων, αλλ θα πρπει κατ το τελευταο τος να χουν εργαστε στω και μα (1) ημρα εντς του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που ζητεται η συνυπηρτηση. Επομνως οι εκπαιδευτικο δεν θα λαμβνουν μονδες συνυπηρτησης ταν κατ τη διρκεια ολκληρου του τελευταου τους οι σζυγο τους βρσκονταν σε ανεργα (επιδοτομενη μη).

 γ) Προκειμνου για τους/τις συζγους εκπαιδευτικν που υπηρετον με θητεα, οι μονδες συνυπηρτησης λαμβνονται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υπηρετε ο/η σζυγος και χι για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που εναι η οργανικ τους.

 δ) Για τα μρια συνυπηρτησης με σζυγο εκπαιδευτικ, λαμβνεται υπψη και η εργασα τους ως αναπληρωτν ωρομισθων με την προπθεση τι το διστημα εργασας ανεργας τους ταν στο διο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

 ε) Η συνυπηρτηση για τις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης αντιμετωπζεται ενιαα, με βση τις Νομαρχες για την Αθνα και το Νομ αντστοιχα για τη Θεσσαλονκη, πως διαμορφθηκαν σμφωνα τις διατξεις του ρθρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α'). Οι εκπαιδευτικο επομνως που χουν συνυπηρτηση σε να ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απ τα Α, Β, Γ, Δ' Αθνας λαμβνουν συνυπηρτηση σε λα τα προαναφερμενα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σοι χουν συνυπηρτηση ετε στην Ανατ. ετε στη Δυτ. Θεσσαλονκη λαμβνουν συνυπηρτηση και για τα δο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ του Ν. Θεσσαλονκης.

III. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Η εντοπιτητα στις αποσπσεις προσδιορζεται με βση την αντστοιχη θερηση των μεταθσεων με διαφοροποηση μνο ως προς το τι αυτ ισχει για λη τη Δ/νση (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ).

IV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

Οι εκπαιδευτικο δικαιονται μρια για τα τκνα τους τα οποα φοιτοσαν κατ το σχολικ τος 2012-2013 στη Γ' Λυκεου, μολοντι ενδχεται να χουν συμπληρσει το 18° τος και δεν φοιτον ακμη σε κποια αντερη αντατη δημσια σχολ.

5) Σοβαρο λγοι υγεας:

α. των διων των εκπαιδευτικν, των παιδιν των συζγων τους (μονδες 5 για ποσοστ αναπηρας 50-66%, μονδες 20 για ποσοστ 67-79% και μονδες 30 για ποσοστ 80% και νω),

β. των γονων τους που εναι δημτες απ διετας και διαμνουν σε δμο της περιοχς που ζητεται η απσπαση, (μονδα 1 για ποσοστ αναπηρας 50-66% και μονδες 3 για ποσοστ 67% και νω),

γ· αδελφν τους με ποσοστ αναπηρας 67% και νω, εφσον χουν με δικαστικ απφαση την επιμλει τους (μονδες 5).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Για την απδειξη του ποσοστο αναπηρας των τριν ως νω περιπτσεων απαιτεται εν ισχ γνωμτευση πρωτοβθμιας δευτεροβθμιας υγειονομικς επιτροπς Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδδεται βσει του Ενιαου Κανονισμο Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας, πως ισχει κθε φορ (ρθρο 7 του ν. 3863/2010).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Για τις τρεις προηγομενες περιπτσεις των σοβαρν λγων υγεας η μοριοδτηση δεν γνεται προσθετικ εντς της διας κατηγορας στην περπτωση που συντρχει λγος μοριοδτησης σε περισστερα του ενς συγγενικ τομα.

δ) η θεραπεα για εξωσωματικ γονιμοποηση (μονδες 3). Τη μοριοδτηση αυτ λαμβνουν και οι σζυγοι των εκπαιδευτικν.

Για την απδειξη του κριτηρου αυτο απαιτεται βεβαωση απ Ειδικ Κντρο Εξωσωματικς Γονιμοποησης δημσιου ιδιωτικο.

6) Λοιπο λγοι

Οι σπουδς του εκπαιδευτικο (μεταπτυχιακς για απκτηση λλου ττλου Πανεπιστημου ΤΕΙ) σε σχολ που εδρεει σε διαφορετικ περιοχ απ αυτν που ανκει οργανικ (μονδες 2). Οι μονδες αυτς χορηγονται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που βρσκεται η σχολ που φοιτ ο εκπ/κς. Για σπουδς στο Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστμιο (Ε.Α.Π.) δε χορηγονται οι εν λγω μονδες.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Τσο οι αιτσεις σο και τα δικαιολογητικ -που αυτ απαιτονται- για την απδειξη των ανωτρω κριτηρων (συνολικς υπηρεσας, συνυπηρτησης, εντοπιτητας, οικογενειακν λγων και σοβαρν λγων υγεας) θα διαβιβαστον απ τις Δ/νσεις υποβολς των αιτσεων στη Διεθυνση Εκπαδευσης στην οποα ανκουν οργανικ οι εκπαιδευτικο, στε να συνεκτιμηθον με τα υπλοιπα στοιχεα που υπρχουν στους ατομικος φακλους τους και να ελεγχθε τελικς η ορθτητα των υποβληθεισν αιτσεων.

Σ' αυτ καθσταται σαφς τι υπεθυνοι για τον τελικ λεγχο, προκειμνου να γνει ορθ αποτμηση των μονδων βσει των οποων και θα γνουν οι αποσπσεις, εναι οι Διευθυντς των Διευθνσεων Πρωτοβθμιας/Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στα οποα ανκουν οργανικ οι εκπαιδευτικο.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

I. Οι αιτσεις αυτς δε θα διαβιβαστον στις αρμδιες Διευθνσεις του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

II. Σχετικ με την αυτεπγγελτη αναζτηση των δικαιολογητικν εφιστομε την προσοχ στους Διευθυντς και στους Προσταμνους Γραφεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης τι -που προβλπεται αυτ- πρπει οπωσδποτε να γνεται απ την υπηρεσα.

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επειδ οι αποσπσεις χουν, σμφωνα και με τις διατξεις που υλοποιονται, κοινωνικοκεντρικ και ανθρωποκεντρικ χαρακτρα με γνμονα πντα την ερυθμη λειτουργα των σχολικν μονδων, οι εκπαιδευτικο των παρακτω κατηγοριν αποσπνται απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινμενοι μνο μεταξ τους, κατ σειρ προτεραιτητας ως ακολοθως:

α) σοι ανκουν σε ειδικ κατηγορα μετθεσης.

Διευκρινζουμε για την κατηγορα αυτ τα ακλουθα:

(1) Πραν των αναφερομνων ασθενειν στο ρθρο 13 του Π.Δ. 50/96 επιπρσθετα σε ειδικ κατηγορα μετθεσης ανκουν και οι εκπαιδευτικο που πσχουν απ:

• δρεπανοκυτταρικ και μικροδρεπανοκυτταρικ αναιμα (ρθρο 17 του Ν. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005),

• σκλρυνση κατ πλκας (Παρ. 8 του ρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α),

Ε. Hodgkin, no Hodgkin και Willebrand (αριθμ. 19 Απφαση της 217ης/18.9.08 Ολομλειας του Κεντρικο Συμβουλου Υγεας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικς Διεθυνσης Δημσιας Υγεας του Υπουργεου Υγεας)

(2) Στην ειδικ κατηγορα μετθεσης υπγονται και οι πολτεκνοι καθς και οι εκπ/κο που τυγχνουν γονες δο (2) αναπρων τκνων, με ποσοστ αναπηρας 67%, καθς εξομοινονται με τους πολυτκνους (ρθρο 52, του ν. 4115/2013 (Α'24).

(3) Προκειμνου για απσπαση με υπαγωγ σε ειδικ κατηγορα αρκε γνωμτευση πρωτοβθμιας υγειονομικς επιτροπς και χι αποκλειστικ δευτεροβθμιας Κ.Ε.Π.Α., πως απαιτεται με το νομικ πλασιο των μεταθσεων.

β) Εναι σζυγοι στρατιωτικν των Ενπλων Δυνμεων, νστολου προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος, της ΕΥΠ καθς και του Ειδικο νστολου προσωπικο Δημοτικς Αστυνομας (παρ. 1 του ρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α', παρ. 4, ρθρο 17 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)' και παρ. 1 του ρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ.Α')

Διευκρινζουμε σχετικ με τις αιτσεις των συζγων στρατιωτικν τι εν αυτο βρσκονται υπ μετακνηση και δεν εναι γνωστς ο τπος εργασας τους, δε θα υποβληθε ατηση απ τους/τις εκπαιδευτικος με τις καθορισθεσες διαδικασες της παροσης εγκυκλου. Η ατηση μως δναται να υποβλλεται χειργραφα μλις καταστε γνωστς ο τπος μετακνησης και θα εξετζεται απ την υπηρεσα σε σχση και με τις λοιπς αιτσεις που θα υπρχουν και στο πλασιο παρξης λειτουργικν αναγκν των σχολικν μονδων.

γ) Εναι εκλεγμνοι περιφερειακο σμβουλοι, δμαρχοι, δημοτικο σμβουλοι, πρεδροι δημοτικν και τοπικν κοινοττων εκπρσωποι τοπικν κοινοττων (ρθρο 139 του Ν.3463/2006, ρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, πως αντικαταστθηκε απ το ρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, ρθρο 182 παρ.10 του ν.3852/2010 και ρθρο 46 παρ.7 του Ν.2413/1996)

δ) Εναι σζυγοι δικαστικν λειτουργν και σζυγοι του κριου προσωπικο του ΝΣΚ (παρ.3, ρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 ρθρου 50 ν.1756/1988 πως αντικαταστθηκε με την παρ.1 του ρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, ρθρου 19 ν.2386/1996).

ε) Εναι σζυγοι μελν ΔΕΠ (ρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περπτωση που δε δηλωθε ως πρτη προτμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υφσταται η συνυπηρτηση δεν ισχει η κατ προτεραιτητα απσπαση.

Στις ανωτρω περιπτσεις β, γ, δ και ε κατ προτεραιτητα αποσπσεων, αν δεν υπρχουν λειτουργικ κεν στην περιοχ που συντρχει ο λγος της κατ προτεραιτητα απσπασης, η απσπαση δναται να πραγματοποιεται σε μορη αυτς περιοχ. Γι' αυτ εφιστομε την προσοχ να δηλνονται και περιοχς μορες της περιοχς πρτης προτμησης.

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι αιτσεις μαζ με τα δικαιολογητικ των εκπαιδευτικν που θλουν να υπαχθον στην κατηγορα των κατ προτεραιτητα αποσπσεων θα πρπει απαρατητα, αφο γνει λεγχος ως προς τα λοιπ στοιχεα απ τους φακλους των εκπαιδευτικν στις οργανικς θσεις τους, που τηρεται και ο φκελς τους, να διαβιβαστον στις αρμδιες Διευθνσεις Προσωπικο Πρωτοβθμιας Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης -Τμματα Γ' αντστοιχα- της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων, στε αφενς μεν να γνει λεγχος των στοιχεων, αφετρου δε να εξεταστε η υπαγωγ μη των εκπαιδευτικν σε ειδικ κατηγορα απ τα αρμδια κεντρικ υπηρεσιακ συμβολια.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1) η συνολικ υπηρεσα

απ 1 ως 10 τη υπηρεσας

απ 10 τη και νω ως και 20 τη

απ 20 τη και νω

μα (1) μονδα

1,5 μονδες

δο (2) μονδες

2) η συνυπηρτηση

δκα (10)

3) η εντοπιτητα

τσσερις (4)

4) οι οικογενειακο λγοι

γγαμοι εκπαιδευτικο

διαζευγμνοι σε δισταση γονες εκπαιδευτικο στους οποους χει ανατεθε νμιμα η επιμλεια γαμων ανλικων σπουδαζντων παιδιν (φυσικν, θετν αναγνωρισμνων).

τσσερις (4)

σε χηρεα

τσσερις (4)

σε χηρεα με ανλικο τκνο που σπουδζει

δδεκα (12)

με μονογονεκ οικογνεια με παιδ ανλικο που σπουδζει

ξι (6)

πρτο παιδ ανλικο που σπουδζει

πντε (5)

δετερο ανλικο που σπουδζει

ξι (6)

τρτο ανλικο που σπουδζει

οκτ (8)

για κθε να απ τα υπλοιπα παιδι που εναι ανλικα σπουδζουν

δκα (10)

5) Σοβαρο λγοι υγεας

α. των διων των εκπαιδευτικν, των παιδιν των συζγων τους

  • για ποσοστ αναπηρας 50-66%
  • για ποσοστ 67-79% και
  • για ποσοστ 80% και νω

 

· μονδες 5

· μονδες 20

· μονδες 30

β. των γονων τους που εναι δημτες απ διετας και διαμνουν σε δμο της περιοχς που ζητεται η απσπαση

  • για ποσοστ αναπηρας 50-66% και
  • για ποσοστ 67% και νω

 

· μονδα 1

· μονδες 3

γ. αδελφν τους με ποσοστ αναπηρας 67% και νω, εφσον χουν με δικαστικ απφαση την επιμλει τους

μονδες 5

δ) η θεραπεα για εξωσωματικ γονιμοποηση

μονδες 3

ε) Οι σπουδς του εκπαιδευτικο (μεταπτυχιακς για απκτηση λλου ττλου) σε σχολ που εδρεει σε διαφορετικ περιοχ απ αυτν που ανκει οργανικ.

μονδες 2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

α) Οι ανκοντες σε ειδικ κατηγορα μετθεσης

β) Οι σζυγοι στρατιωτικν σζυγοι στρατιωτικν των Ενπλων Δυνμεων, νστολου προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος καθς και του Ειδικο νστολου προσωπικο Δημοτικς Αστυνομας

γ) Οι εκλεγμνοι περιφερειακο σμβουλοι, δμαρχοι, δημοτικο σμβουλοι, πρεδροι δημοτικν και τοπικν κοινοττων εκπρσωποι τοπικν κοινοττων

δ) Οι σζυγοι στρατιωτικν δικαστικν λειτουργν

ε) Εναι σζυγοι μελν ΔΕΠ

Βασικς επισημνσεις:

Προσοχ στα δικαιολογητικ:

1) Να χετε πιστοποιητικ οικογενειακς κατστασης (για οικογενειακος λγους), πιστοποιητικ για την εντοπιτητα και οτιδποτε πιστοποιητικ αφορ λγους υγεας και σπουδς.

2) Προσοχ στην συνυπηρτηση: αν ο/η σζυγος εναι νεργος μπορε να πρει τα μρια συνυπηρτησης αρκε στον χρνο που διανουμε να χει δουλψει 1 ημρα. Δεν εναι απαρατητο να δουλεει τρα που γνονται οι αποσπσεις.