20 2012

http://1.bp.blogspot.com/-KfSzZpt6KCQ/TWmoG4iUTEI/AAAAAAAAB4Q/Qdr5Dh1YkRU/s1600/sxoleio98-synigoros02.jpgΗ Σμβαση για τα Δικαιματα του Παιδιο, που αποτελε το πλον αποδεκτ κεμενο για τα ανθρπινα δικαιματα παγκοσμως, υιοθετθηκε απ τη Γενικ Συνλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρου του 1989. Την χουν επικυρσει λα τα κρτη του κσμου, εκτς των ΗΠΑ και της Σομαλας - η χρα μας την επικρωσε στις 2 Δεκεμβρου 1992 με τον νμο 2101 - και τα 54 ρθρα της καλπτουν λα τα δικαιματα των παιδιν που χωρζονται σε 4 τομες: Δικαιματα Επιβωσης, Ανπτυξης, Προστασας και Δικαιματα Συμμετοχς.

Παρ τα διεθν κεμενα προστασας των παιδιν, που σε πολλς χρες αποτελον κεν γρμμα, εκατομμρια παιδι εξακολουθον να υποφρουν απ τη φτχεια και να στερονται της στοιχειδους σχολικς εκπαδευσης, εκατοντδες χιλιδες υφστανται τις τραγικς συνπειες συρρξεων και οικονομικο χους, δεκδες χιλιδες ακρωτηριζονται στους πολμους και πολλ ακμη ορφανεουν και σκοτνονται απ τον ι του AIDS και απ λλες ασθνειες. Τα στοιχεα και οι αριθμο εναι καταπλτης στο εφησυχασμ της συνεδησης.

 

Διεθνς Σμβαση για τα Δικαιματα του Παιδιο

Η Σμβαση για τα Δικαιματα του Παιδιο περιλαμβνει τρεις μεγλες κατηγορες δικαιωμτων:

  • Προστασα (απ κθε μορφς κακοποηση, εκμετλλευση, δικριση, ρατσισμ, κ.λπ.)
  • Παροχς (δικαωμα στην εκπαδευση, την υγεα, την πρνοια, την ψυχαγωγα, κ.λπ.)
  • Συμμετοχ (δικαωμα στην κφραση γνμης, την πληροφρηση, τον ελεθερο χρνο, κ.λπ.)

Παρακτω δημοσιεουμε ολκληρη τη σμβαση, πως αυτ χει επικυρωθε απ το ελληνικ κοινοβολιο

Νμος 2101/1992

Κρωση της Διεθνος Σμβασης για τα δικαιματα του παιδιο

ρθρο πρτο

Κυρνεται και χει την ισχ που ορζει το ρθρο 28 παργραφος 1 του Συντγματος η Διεθνς Σμβαση για τα Δικαιματα του Παιδιο, που υπογρφτηκε στη Ν. Υρκη στις 26 Ιανουαρου 1990, της οποας το κεμενο στο πρωττυπο στη γαλλικ γλσσα και σε μετφραση στην ελληνικ χει ως εξς:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Τα Συμβαλλμενα στην παροσα Σμβαση Κρτη:

Επειδ, σμφωνα με τις αρχς που διακηρσσονται στον Καταστατικ Χρτη των Ηνωμνων Εθνν, η αναγνριση της εγγενος αξιοπρπειας και των σων και αναφαρετων δικαιωμτων λων των μελν της ανθρπινης οικογνειας, αποτελε το θεμλιο της ελευθερας, της δικαιοσνης και της ειρνης στον κσμο,

χοντας υπψη τι οι λαο των Ηνωμνων Εθνν χουν διακηρξει εκ νου, στον Καταστατικ Χρτη, την πστη τους στα θεμελιδη ανθρπινα δικαιματα και στην αξιοπρπεια και την αξα του ανθρπου, και χουν αποφασσει να προαγγουν την κοινωνικ προδο και να καθορσουν καλτερες συνθκες ζως μσα στα πλασια μιας μεγαλτερης ελευθερας,

Αναγνωρζοντας τι τα Ηνωμνα θνη, στην Παγκσμια Διακρυξη των δικαιωμτων του ανθρπου και στις διεθνες συνθκες για τα ανθρπινα δικαιματα διακρυξαν και συμφνησαν τι καθνας δικαιοται να απολαμβνει λα τα δικαιματα και τις ελευθερες που αναφρονται σε αυτς, χωρς καμα απολτως δικριση ιδως εξαιτας της φυλς, του χρματος, του φλου, της γλσσας, της θρησκεας, των πολιτικν του λλων πεποιθσεων, της εθνικς κοινωνικς καταγωγς, της περιουσας, της γννησης οποιασδποτε λλης κατστασης,

Υπενθυμζοντας τι, στην παγκσμια Διακρυξη των δικαιωμτων του ανθρπου, τα Ηνωμνα θνη διακρυξαν τι τα παιδι δικαιονται ειδικ βοθεια και υποστριξη,

χοντας πεισθε τι η οικογνεια ντας η θεμελιδης μονδα της κοινωνας και το φυσικ περιβλλον για την ανπτυξη και την ευημερα λων των μελν της, και ιδιατερα των παιδιν, πρπει να χει την προστασα και την υποστριξη που χρειζεται για να μπορσει να διαδραματσει πληρστατα το ρλο της στην κοιντητα,

http://www.pogocy.com/wp-content/uploads/2011/01/worldchildrensday.jpgΑναγνωρζοντας τι το παιδ, για την αρμονικ ανπτυξη της προσωπικτητς του, πρπει να μεγαλνει μσα στο οικογενειακ περιβλλον, σε να κλμα ευτυχας, αγπης και κατανησης,

Επειδ εναι σημαντικ να προετοιμαστε πλρως το παιδ για να ζσει μα ατομικ ζω στην κοινωνα και να ανατραφε μσα στο πνεμα των ιδανικν που διακηρσσονται στον Καταστατικ Χρτη των Ηνωμνων Εθνν και ειδικτερα μσα σε πνεμα ειρνης, αξιοπρπειας, ανοχς, ελευθερας, ιστητας και αλληλεγγης,

χοντας υπψη τι η ανγκη να παρασχεθε στο παιδ ειδικ προστασα εξαγγλθηκε στη Διακρυξη της Γενεης του 1924 για τα δικαιματα του παιδιο και στη Διακρυξη των δικαιωμτων του παιδιο, που υιοθτησε η Γενικ Συνλευση στις 20 Νοεμβρου 1959 και που αναγνωρσθηκε στην παγκσμια Διακρυξη για τα ανθρπινα δικαιματα, στο διεθνς Σμφωνο για τα αστικ και πολιτικ δικαιματα (ιδιατερα στα ρθρα 23 και 24), στο Διεθνς Σμφωνο για τα οικονομικ, τα κοινωνικ και τα πολιτιστικ δικαιματα (ιδιατερα στο ρθρο 10) και στο καταστατικ και στα αρμδια ργανα των ειδικευμνων οργανισμν και των διεθνν οργανσεων που μεριμνον για την ευημερα του παιδιο,

χοντας υπψη τι, πως αναφρεται στη Διακρυξη των δικαιωμτων του παιδιο, το παιδ, λγω της φυσικς και διανοητικς του ανωριμτητας, χρειζεται ειδικ προστασα και μριμνα, συμπεριλαμβανομνης και της νομικς προστασας, τσο πριν σο και μετ τη γννησ του,

Υπενθυμζοντας τις διατξεις της Διακρυξης για τις νομικς και κοινωνικς αρχς σχετικ με την προστασα και την ευημερα των παιδιν, ειδικ σον αφορ την υιοθεσα και την τοποθτηση σε ανδοχες οικογνειες σε εθνικ και διεθνς εππεδο, τις διατξεις του συνλου των ελχιστων καννων των Ηνωμνων Εθνν για τη διοκηση της δικαιοσνης για ανηλκους (Καννες του Πεκνου), και της Διακρυξης για την προστασα των γυναικν και των παιδιν σε περοδο επεγουσας ανγκης και νοπλης σρραξης,

Αναγνωρζοντας τι σε λες τις χρες του κσμου υπρχουν παιδι που ζουν κτω απ ιδιατερα δσκολες συνθκες, και τι εναι αναγκαο να δοθε στα παιδι αυτ ιδιατερη προσοχ,

Λαμβνοντας δεντως υπψη τη σημασα των πολιτιστικν παραδσεων και αξιν κθε λαο για την προστασα και την αρμονικ ανπτυξη του παιδιο,

Αναγνωρζοντας τη σημασα της διεθνος συνεργασας για τη βελτωση των συνθηκν ζως των παιδιν σε λες τις χρες, και ιδιατερα στις υπ ανπτυξη χρες,

Συμφνησαν τα εξς:

 

ΜΕΡΟΣ 1

ρθρο 1

Για τους σκοπος της παροσας Σμβασης, θεωρεται παιδ κθε ανθρπινο ον μικρτερο των δεκαοκτ ετν, εκτς εν η ενηλικωση επρχεται νωρτερα, σμφωνα με την ισχουσα για το παιδ νομοθεσα.

 

ρθρο 2

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη υποχρεονται να σβονται τα δικαιματα, που αναφρονται στην παροσα Σμβαση και να τα εγγυνται σε κθε παιδ που υπγεται στη δικαιοδοσα τους, χωρς καμα δικριση φυλς, χρματος, φλου, γλσσας, θρησκεας, πολιτικν λλων πεποιθσεων του παιδιο των γονων του των νμιμων εκπροσπων του της εθνικς, εθνικιστικς κοινωνικς καταγωγς τους, της περιουσιακς τους κατστασης, της ανικαντητς τους, της γννησς τους οποιασδποτε λλης κατστασης.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα στε να προστατεεται αποτελεσματικ το παιδ ναντι κθε μορφς δικρισης κρωσης, βασισμνης στη νομικ κατσταση, στις δραστηριτητες, στις εκφρασμνες απψεις στις πεποιθσεις των γονων του, των νμιμων εκπροσπων του των μελν της οικογνεις του.

 

ρθρο 3

https://lh4.googleusercontent.com/-y-fzGxlbUAI/TXPhUyFlE6I/AAAAAAAACD0/Jn5Etp7hha8/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata04.jpg1. Σε λες τις αποφσεις που αφορον τα παιδι, ετε αυτς λαμβνονται απ δημσιους ιδιωτικος οργανισμος κοινωνικς προστασας, ετε απ τα δικαστρια, τις διοικητικς αρχς απ τα νομοθετικ ργανα, πρπει να λαμβνεται πρτιστος υπψη το συμφρον του παιδιο.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη υποχρεονται να εξασφαλζουν στο παιδ την αναγκαα για την ευημερα του προστασα και φροντδα, λαμβνοντας υπψη τα δικαιματα και τις υποχρεσεις των γονων του, των επιτρπων του των λλων προσπων που εναι νμιμα υπεθυνα γι' αυτ, και παρνουν για το σκοπ αυτν λα τα κατλληλα νομοθετικ και διοικητικ μτρα.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη μεριμνον στε η λειτουργα των οργανισμν, των υπηρεσιν και των ιδρυμτων που αναλαμβνουν παιδι και που εναι υπεθυνοι για την προστασα τους να εναι σμφωνη με τους καννες που χουν θεσπιστε απ τις αρμδιες αρχς, ιδιατερα στον τομα της ασφλειας και της υγεας και σε τι αφορ τον αριθμ και την αρμοδιτητα του προσωπικο τους, καθς και την παρξη μιας κατλληλης εποπτεας.

 

ρθρο 4

Τα Συμβαλλμενα Κρτη υποχρεονται να παρνουν λα τα νομοθετικ, διοικητικ και λλα μτρα που εναι αναγκαα για την εφαρμογ των αναγνωρισμνων στην παροσα Σμβαση δικαιωμτων.

Στην περπτωση των οικονομικν, κοινωνικν και πολιτιστικν δικαιωμτων, παρνουν τα μτρα αυτ μσα στα ρια των πρων που διαθτουν και, που εναι αναγκαο, μσα στα πλασια της διεθνος συνεργασας.

 

ρθρο 5

Τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται την ευθνη, το δικαωμα και το καθκον που χουν οι γονες , κατ περπτωση, τα μλη της διευρυμνης οικογνειας της κοιντητας, πως προβλπεται απ τα τοπικ θιμα, οι επτροποι λλα πρσωπα που χουν νμιμα την ευθνη για το παιδ, να του παρχουν, κατ τρπο που να ανταποκρνεται στην ανπτυξη των ικανοττων του, τον προσανατολισμ και τις κατλληλες συμβουλς για την σκηση των δικαιωμτων που του αναγνωρζει η παροσα Σμβαση.

 

ρθρο 6

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν τι κθε παιδ χει εγγενς δικαωμα στη ζω.

2. Τα Συμβαλλμενα κρτη μρη εξασφαλζουν, στο μτρο του δυνατο, την επιβωση και την ανπτυξη του παιδιο.

 

ρθρο 7

1. Το παιδ εγγρφεται στο ληξιαρχεο αμσως μετ τη γννησ του και χει απ εκενη τη στιγμ το δικαωμα ονματος, το δικαωμα να αποκτσει ιθαγνεια και, στο μτρο του δυνατο, το δικαωμα να γνωρζει τους γονες του και να ανατραφε απ αυτος.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη μεριμνον για τη θση σε εφαρμογ αυτν των δικαιωμτων, σμφωνα με την εθνικ νομοθεσα τους και με τις υποχρεσεις που τους επιβλλουν οι ισχουσες σ' αυτ το πεδο διεθνες συνθκες, ιδιατερα στις περιπτσεις κατ τις οποες, ελλεψει αυτν, το παιδ θα ταν πατρις.

 

ρθρο 8

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναλαμβνουν την υποχρωση να σβονται το δικαωμα του παιδιο για διατρηση της ταυττητς του, συμπεριλαμβανομνων της ιθαγνεις του, του ονματς του και των οικογενειακν σχσεν του, πως αυτ αναγνωρζονται απ το νμο, χωρς παρνομη ανμιξη.

2. Εν να παιδ στερεται παρνομα ορισμνα λα τα στοιχεα που συνιστον την ταυττητ του, τα Συμβαλλμενα Κρτη οφελουν να του παρσχουν κατλληλη υποστριξη και προστασα, στε η ταυττητ του να αποκατασταθε το συντομτερο δυνατν.

 

ρθρο 9

https://lh5.googleusercontent.com/-09CcGJTaw4A/TXPhTSoEyvI/AAAAAAAACDw/f9ZIsqrM6s8/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata03.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη μεριμνον στε το παιδ να μην αποχωρζεται απ τους γονες του, παρ τη θλησ τους, εκτς εν οι αρμδιες αρχς αποφασσουν, με την επιφλαξη δικαστικς αναθερησης και σμφωνα με τους εφαρμοζμενους νμους και διαδικασες, τι ο χωρισμς αυτς εναι αναγκαος για το συμφρον του παιδιο. Μια ττοια απφαση μπορε να εναι αναγκαα σε ειδικς περιπτσεις, για παρδειγμα ταν οι γονες κακομεταχειρζονται παραμελον το παιδ, ταν ζουν χωριστ και πρπει να ληφθε απφαση σχετικ με τον τπο διαμονς του παιδιο.

2. Σε λες τις περιπτσεις που προβλπονται στην παργραφο 1 του παρντος ρθρου, λα τα ενδιαφερμενα μρη πρπει να χουν τη δυναττητα να συμμετχουν στις διαδικασες και να γνωστοποιον τις απψεις τους.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται το δικαωμα του παιδιο που ζει χωριστ απ τους δο γονες του απ τον ναν απ αυτος να διατηρε κανονικ προσωπικς σχσεις και να χει μεση επαφ με τους δο γονες του, εκτς εν αυτ εναι αντθετο με το συμφρον του παιδιο.

4. ταν ο χωρισμς εναι αποτλεσμα μτρων που χει πρει να Συμβαλλμενο Κρτος, πως η κρτηση, η φυλκιση, η εξορα, η απλαση ο θνατος (συμπεριλαμβανομνου του θαντου απ οποιαδποτε αιτα, ο οποος επλθε κατ το χρνο κρτησης) των δο γονων του ενς απ αυτος του παιδιο το Συμβαλλμενο Κρτος δνει, μετ απ ατηση, στους γονες, στο παιδ , εν χρειαστε, σε να λλο μλος της οικογνειας τις ουσιδεις πληροφορες σχετικ με τον τπο που βρσκονται το απν μλος τα απντα μλη της οικογνειας, εκτς εν η αποκλυψη των πληροφοριν αυτν θα εναι επιζμια για την ευημερα του παιδιο. Τα Συμβαλλμενα κρτη φροντζουν εξλλου στε η υποβολ ενς ττοιου αιτματος να μη επισρει δυσμενες συνπειες για το ενδιαφερμενο τα ενδιαφερμενα πρσωπα.

 

ρθρο 10

https://lh5.googleusercontent.com/-wFuuyxuoN-k/TXPhasErSoI/AAAAAAAACEI/dWXza4HnT9I/sxoleio98-paidia-dikaiomata09.jpg1. Σμφωνα με την υποχρωση των Συμβαλλμενων Κρατν δυνμει της παραγρφου 1 του ρθρου 9, κθε ατηση απ να παιδ απ τους γονες του για την εσοδο σε να Συμβαλλμενο Κρτος την ξοδο απ αυτ με σκοπ την οικογενειακ επαννωση αντιμετωπζεται απ τα Συμβαλλμενα Κρτη με θετικ πνεμα, ανθρωπισμ και ταχτητα. Τα Συμβαλλμενα Κρτη φροντζουν επιπλον στε η υποβολ μιας ττοιας ατησης να μην επισρει δυσμενες συνπειες για τον αιτοντα για τα μλη της οικογνεις του.

2. Το παιδ του οποου οι γονες διαμνουν σε διαφορετικ Κρτη χει το δικαωμα να διατηρε εκτς εξαιρετικν περιπτσεων, προσωπικς σχσεις και τακτικ μεση επαφ με δο γονες του.

Για το σκοπ αυτν και σμφωνα με την υποχρωση που βαρνει τα Συμβαλλμενα Κρτη δυνμει της παραγρφου 2 του ρθρου 9, τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται το δικαωμα που χουν το παιδ και οι γονες του να εγκαταλεψουν οποιαδποτε χρα, συμπεριλαμβανομνης της χρας αυτο του διου του Συμβαλλμενου Κρτους και να επιστρψουν στη δικ τους χρα.

Το δικαωμα εγκατλειψης οποιασδποτε χρας μπορε να αποτελσει αντικεμενο μνο των περιορισμν που ορζει ο νμος και που εναι αναγκαοι για την προστασα της εθνικς ασφλειας, της δημσιας τξης, της δημσιας υγεας και των δημσιων ηθν, των δικαιωμτων και των ελευθεριν των λλων, και που εναι συμβατο με τα υπλοιπα δικαιματα που αναγνωρζονται στην παροσα Σμβαση.

 

ρθρο 11

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν μτρα εναντον των αθμιτων μετακινσεων παιδιν στο εξωτερικ εναντον της μη επανδου τους.

2. Για το σκοπ αυτν, τα Συμβαλλμενα Κρτη ευνοον τη σναψη διμερν πολυμερν συμφωνιν την προσχρηση στις δη υπρχουσες συμφωνες.

 

ρθρο 12

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη εγγυνται στο παιδ που χει ικαντητα δικρισης το δικαωμα ελεθερης κφρασης της γνμης του σχετικ με οποιοδποτε θμα που το αφορ, λαμβνοντας υπψη τις απψεις του παιδιο ανλογα με την ηλικα του και με το βαθμ ωριμτητς του.

2. Για το σκοπ αυτν θα πρπει ιδως να δνεται στο παιδ η δυναττητα να ακογεται σε οποιαδποτε διοικητικ δικαστικ διαδικασα που το αφορ, ετε μεσα ετε μσω ενς εκπροσπου ενς αρμδιου οργανισμο, κατ τρπο συμβατ με τους διαδικαστικος καννες της εθνικς νομοθεσας.

 

ρθρο 13

1. Το παιδ χει το δικαωμα της ελευθερας της κφρασης. Το δικαωμα αυτ περιλαμβνει την ελευθερα αναζτησης, λψης και διδοσης πληροφοριν και ιδεν οποιουδποτε εδους, ανεξαρττως συνρων, υπ μορφ προφορικ, γραπτ τυπωμνη, καλλιτεχνικ με οποιοδποτε λλο μσο της επιλογς του.

2. Η σκηση του δικαιματος αυτο μπορε να αποτελσει αντικεμενο μνο των περιορισμν που ορζονται απ το νμο και που εναι αναγκαοι:

α. Για το σεβασμ των δικαιωμτων και της υπληψης των λλων

β. Για τη διαφλαξη της εθνικς ασφλειας, της δημσιας τξης, της δημσιας υγεας και των δημσιων ηθν.

 

ρθρο 14

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται το δικαωμα του παιδιο για ελευθερα σκψης, συνεδησης και θρησκεας.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται το δικαωμα και το καθκον των γονων , κατ περπτωση, των νμιμων εκπροσπων του παιδιο, να το καθοδηγον στην σκηση του παραπνω δικαιματος κατ τρπο που να ανταποκρνεται στην ανπτυξη των ικανοττων του.

3. Η ελευθρια της δλωσης της θρησκεας του των πεποιθσεν του μπορε να υπκειται μνο στους περιορισμος που ορζονται απ το νμο και που εναι αναγκαοι για τη διαφλαξη της δημσιας ασφλειας, της δημσιας τξης, της δημσιας υγεας και των δημσιων ηθν, των ελευθεριν και των θεμελιωδν δικαιωμτων των λλων.

 

ρθρο 15

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν τα δικαιματα του παιδιο στην ελευθερα του να συνεταιρζεται και του να συνρχεται ειρηνικ.

2. Δεν τθενται περιορισμο για την σκηση των δικαιωμτων αυτν, εκτς απ αυτος που ορζει ο νμος και που εναι αναγκαοι σε μια δημοκρατικ κοινωνα, προς το συμφρον της εθνικς ασφλειας, της δημσιας ασφλειας της δημσιας τξης για την προστασα της δημσιας υγεας των δημσιων ηθν, των δικαιωμτων και των ελευθεριν των λλων.

 

ρθρο 16

1. Καννα παιδ δεν μπορε να αποτελσει αντικεμενο αυθαρετης παρνομης επμβασης στην ιδιωτικ του ζω, στην οικογνει του, στην κατοικα του στην αλληλογραφα του, οτε παρνομων προσβολν της τιμς και της υπληψς του.

2. Το παιδ δικαιοται να προστατεεται απ το νμο ναντι ττοιων επεμβσεων προσβολν.

 

ρθρο 17

https://lh5.googleusercontent.com/-t-4QvtMr9Rk/TXPhSqQzt0I/AAAAAAAACDs/yMIaPRkFJcE/sxoleio98-paidia-dikaiomata02.jpgΤα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν τη σημασα του ργου που επιτελον τα μσα μαζικς ενημρωσης και φροντζουν στε το παιδ να χει πρσβαση σε ενημρωση και σε υλικ, που προρχονται απ διφορες εθνικς και διεθνες πηγς, ιδως σ' αυτ που αποσκοπον στην προαγωγ της κοινωνικς, πνευματικς και ηθικς ευημερας του, καθς και της σωματικς και πνευματικς υγεας του.

Για το σκοπ αυτν, τα Συμβαλλμενα Κρτη:

α. Ενθαρρνουν τα μσα μαζικς ενημρωσης στη διδοση πληροφοριν και υλικο που παρουσιζουν κοινωνικ και πολιτιστικ χρησιμτητα για το παιδ και που εναι σμφωνα με το πνεμα του ρθρου 29.

β. Ενθαρρνουν τη διεθν συνεργασα για την παραγωγ, ανταλλαγ και διδοση πληροφοριν και υλικο αυτο του τπου, που προρχονται απ διφορες πολιτιστικς, εθνικς και διεθνες πηγς.

γ. Ενθαρρνουν την παραγωγ και τη διδοση παιδικν βιβλων.

δ. Ενθαρρνουν τα μσα μαζικς ενημρωσης να λαμβνουν ιδιατερα υπψη τους τις γλωσσολογικς ανγκες των αυτχθονων παιδιν των παιδιν που ανκουν σε μια μειοντητα.

ε. Ευνοον την επεξεργασα κατλληλων κατευθυντριων αρχν που να προορζονται για την προστασα του παιδιο απ την ενημρωση και το υλικ που βλπτουν την ευημερα του, λαμβνοντας υπψη τις διατξεις των ρθρων 13 και 18.

 

ρθρο 18

https://lh6.googleusercontent.com/-aQUjxl_Ghlk/TXPhf2HX43I/AAAAAAAACEg/SmVsYRVceJM/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata15.JPG1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη καταβλλουν κθε δυνατ προσπθεια για την εξασφλιση της αναγνρισης της αρχς, σμφωνα με την οποα και οι δο γονες εναι απ κοινο υπεθυνοι για την ανατροφ του παιδιο και την ανπτυξ του. Η ευθνη για την ανατροφ του παιδιο και για την ανπτυξ του ανκει κατ κριο λγο στους γονες , κατ περπτωση στους νμιμους εκπροσπους του. Το συμφρον του παιδιο πρπει να αποτελε τη βασικ τους μριμνα.

2. Για την εγγηση και την προθηση των δικαιωμτων που εκφρζονται στην παροσα Σμβαση, τα Συμβαλλμενα Κρτη παρχουν την κατλληλη βοθεια στους γονες και στους νμιμους εκπροσπους του παιδιο, κατ την εκτλεση των καθηκντων τους για την ανατροφ του παιδιο, και εξασφαλζουν τη δημιουργα οργανισμν, ιδρυμτων και υπηρεσιν επιφορτισμνων να μεριμνον για την ευημερα των παιδιν.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη λαμβνουν λα τα κατλληλα μτρα προκειμνου να εξασφαλσουν στα παιδι των οποων οι γονες εργζονται το δικαωμα να επωφελονται απ τις υπηρεσες και τα ιδρματα φλαξης παιδιν, εφσον τα παιδι πληρον τους απαιτομενους ρους.

 

ρθρο 19

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη λαμβνουν λα τα κατλληλα νομοθετικ, διοικητικ, κοινωνικ και εκπαιδευτικ μτρα, προκειμνου να προστατεσουν το παιδ απ κθε μορφ βας, προσβολς βιαιοπραγιν σωματικν πνευματικν, εγκατλειψης παραμλησης, κακς μεταχερισης εκμετλλευσης, συμπεριλαμβανμενης της σεξουαλικς βας, κατ το χρνο που βρσκεται υπ την επιμλεια των γονων του του ενς απ τους δο, του των νμιμων εκπροσπων του οποιουδποτε λλου προσπου στο οποο το χουν εμπιστευθε.

2. Αυτ τα προστατευτικ μτρα θα πρπει να περιλαμβνουν, που χρειζεται, αποτελεσματικς διαδικασες για την εκπνηση κοινωνικν προγραμμτων, που θα αποσκοπον στην παροχ της απαρατητης υποστριξης στο παιδ και σε αυτος οι οποοι χουν την επιμλει του, καθς και για λλες μορφς πρνοιας και για το χαρακτηρισμ, την αναφορ, την παραπομπ την ανκριση την περθαλψη και την παρακολοθηση της εξλιξς τους στις περιπτσεις κακς μεταχερισης του παιδιο που περιγρφονται πιο πνω, και, που χρειζεται, για διαδικασες δικαστικς παρμβασης.

 

ρθρο 20

1. Κθε παιδ που στερεται προσωριν οριστικ το οικογενειακ του περιβλλον το οποο για το δικ του συμφρον δεν εναι δυνατν να παραμενει στο περιβλλον αυτ δικαιοται ειδικ προστασα και βοθεια εκ μρους του Κρτους.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη προβλπουν γι' αυτ το παιδ μια εναλλακτικ επιμλεια, σμφωνα με την εθνικ νομοθεσα τους.

3. Αυτ η επιμλεια μπορε να χει, μεταξ λλων, τη μορφ της τοποθτησης σε μα οικογνεια, της KAFALAH του ισλαμικο δικαου, της υιοθεσας , σε περπτωση ανγκης, της τοποθτησης σε να κατλληλο για την περσταση δρυμα για παιδι. Κατ την επιλογ ανμεσα σ' αυτς τις λσεις, λαμβνεται δεντως υπψη η ανγκη μιας συνχειας στην εκπαδευση του παιδιο, καθς και η εθνικ, θρησκευτικ, πολιτιστικ και γλωσσολογικ καταγωγ του.

 

ρθρο 21

Τα Συμβαλλμενα Κρτη που αναγνωρζουν και/ επιτρπουν την υιοθεσα διασφαλζουν τι εκενο που λαμβνεται πρωτστως υπψη στην προκειμνη περπτωση εναι το συμφρον του παιδιο και :

α. Μεριμνον στε η υιοθεσα ενς παιδιο να μην επιτρπεται παρ μνο απ τις αρμδιες αρχς, οι οποες αποφανονται, σμφωνα με το νμο και με τις εφαρμοζμενες διαδικασες και επ τη βσει λων των αξιπιστων σχετικν πληροφοριν, εν η υιοθεσα εναι δυνατ εν ψει της κατστασης του παιδιο σε σχση με τον πατρα και τη μητρα του, τους συγγενες του και τους νμιμους εκπρσωπους του και εν, εφσον αυτ απαιτεται, τα ενδιαφερμενα πρσωπα δωσαν τη συνανεσ τους για την υιοθεσα, χοντας γνση των πραγμτων και μετ απ την αναγκαα παροχ συμβουλν.

β. Αναγνωρζουν τι η υιοθεσα στο εξωτερικ μπορε να αντιμετωπισθε ως να λλο μσο εξασφλισης στο παιδ της αναγκαας φροντδας, εν αυτ δεν μπορε να τοποθετηθε σε μα ανδοχη σε μα υιοθετοσα οικογνεια να ανατραφε σωστ στη χρα της καταγωγς του.

γ. Μεριμνον στε, σε περπτωση υιοθεσας στο εξωτερικ, το παιδ να απολαμβνει των διων προστατευτικν μτρων και προδιαγραφν με εκενα που υπρχουν στην περπτωση εθνικς υιοθεσας.

δ. Παρνουν λα τα κατλληλα μτρα για να διασφαλσουν τι, σε περπτωση διακρατικς υιοθεσας, η τοποθτηση του παιδιο δεν απολγει σε ανρμοστο υλικ φελος για τα πρσωπα που εναι αναμιγμνα σ' αυτ.

ε. Προωθον τους αντικειμενικος σκοπος του παρντος ρθρου με τη σναψη διμερν πολυμερν διακανονισμν συμφωνιν, ανλογα με την περπτωση, και προσπαθον, μσα σ' αυτ τα πλασια, να επιτχουν οι τοποθετσεις παιδιν στο εξωτερικ να πραγματοποιονται απ αρμδιες αρχς αρμδια ργανα.

 

ρθρο 22

https://lh4.googleusercontent.com/-SYP3bTZ8TkE/TXPhWbCHe_I/AAAAAAAACD4/83u0rSwP9b0/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata05.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν τα κατλληλα μτρα προκειμνου να παιδ, το οποο επιζητε να αποκτσει το νομικ καθεστς του πρσφυγα που θεωρεται πρσφυγας δυνμει των καννων και των διαδικασιν του ισχοντος διεθνος εθνικο δικαου, ετε αυτ εναι μνο ετε συνοδεεται απ τους γονες του απ οποιοδποτε λλο πρσωπο, να χαρει της κατλληλης προστασας και ανθρωπιστικς βοηθεας, που θα του επιτρψουν να απολαμβνει τα δικαιματα που του αναγνωρζουν η παροσα Σμβαση και τα λλα διεθν ργανα τα σχετικ με τα δικαιματα του ανθρπου ανθρωπιστικο χαρακτρα, στα οποα μετχουν τα εν λγω Κρτη.

2. Για το σκοπ αυτν τα Συμβαλλμενα Κρτη συνεργζονται, πως αυτ το κρνουν αναγκαο, σε λες τις προσπθειες που γνονται απ τον Οργανισμ των Ηνωμνων Εθνν και τους λλους αρμδιους διακυβερνητικος μη κυβερνητικος οργανισμος που συνεργζονται με τον Οργανισμ των Ηνωμνων Εθνν, προκειμνου να προστατεσουν και να βοηθσουν τα παιδι που βρσκονται σε παρμοια κατσταση, και προκειμνου να αναζητσουν τους γονες λλα μλη της οικογνειας κθε παιδιο πρσφυγα και για να συλλξουν πληροφορες αναγκαες για την επαννωση του παιδιο με την οικογνει του. Σε περπτωση που οτε ο πατρας οτε η μητρα οτε καννα λλο μλος της οικογνειας εναι δυνατν να ανευρεθε, το παιδ χει δικαωμα να τχει της διας προστασας που παρχεται σε οποιοδποτε λλο παιδ στερημνο οριστικ προσωριν του οικογενειακο του περιβλλοντος για οποιονδποτε λγο, σμφωνα με τις αρχς της παροσας Σμβασης.

 

ρθρο 23

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν τι τα πνευματικς σωματικς ανπηρα παιδι πρπει να διγουν πλρη και αξιοπρεπ ζω, σε συνθκες οι οποες εγγυνται την αξιοπρπει τους, ευνοον την αυτονομα τους και διευκολνουν την ενεργ συμμετοχ τους στη ζω του συνλου.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν το δικαωμα των ανπηρων παιδιν να τυγχνουν ειδικς φροντδας και ενθαρρνουν και εξασφαλζουν, στο μτρο των διαθσιμων πρων, την παροχ, μετ απ ατηση, στα ανπηρα παιδι που πληρον τους απαιτομενους ρους και σε αυτος που τα χουν αναλβει, μιας βοθειας προσαρμοσμνης στην κατσταση του παιδιο και στις περιστσεις των γονων του αυτν στους οποους τα χουν εμπιστευθε.

3. Εν ψει των ειδικν αναγκν των ανπηρων παιδιν, η χορηγομενη σμφωνα με την παρ. 2 του παρντος ρθρου βοθεια παρχεται δωρεν, εφσον αυτ εναι δυνατ, κατπιν υπολογισμο των οικονομικν πρων των γονων τους και αυτν στους οποους χουν εμπιστευθε το παιδ, και σχεδιζεται κατ ττοιον τρπο στε τα ανπηρα παιδι να χουν αποκλειστικ πρσβαση στην εκπαδευση, στην επιμρφωση, στην περθαλψη, στην αποκατσταση αναπρων, στην επαγγελματικ εκπαδευση και στις ψυχαγωγικς δραστηριτητες, τσι που να επιτυγχνεται η σο το δυνατν πληρστερη κοινωνικ νταξη και προσωπικ τους ανπτυξη, συμπεριλαμβανομνης της πολιτιστικς και πνευματικς τους εξλιξης.

4. Μσα σε πνεμα διεθνος συνεργασας, τα Συμβαλλμενα Κρτη προωθον την ανταλλαγ κατλληλων πληροφοριν στον τομα της προληπτικς περθαλψης και της ιατρικς, ψυχολογικς και λειτουργικς θεραπεας των ανπηρων παιδιν, συμπεριλαμβανομνης της διδοσης και της πρσβασης στις πληροφορες που αφορον τις μεθδους αποκατστασης αναπρων και τις υπηρεσες επαγγελματικς κατρτισης, με σκοπ να επιτραπε στα Συμβαλλμενα Κρτη να βελτισουν τις δυναττητες και τις αρμοδιτητς τους και να διευρνουν την περα τους σε αυτος τους τομες. Σ' αυτ το πεδο λαμβνονται ιδιατερα υπψη οι ανγκες των υπ ανπτυξη χωρν.

 

ρθρο 24

https://lh5.googleusercontent.com/-xDSxIAxRIq4/TXPhXaJoP6I/AAAAAAAACD8/34bcsiDhMaQ/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata06.jpgΤα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν το δικαωμα του παιδιο να απολαμβνει το καλτερο δυνατν εππεδο υγεας και να επωφελεται απ τις υπηρεσες ιατρικς θεραπεας και αποκατστασης αναπρων.

Τα Συμβαλλμενα Κρτη επιδικουν να διασφαλσουν το τι καννα παιδ δεν θα στερεται το δικαωμα πρσβασης στις υπηρεσες αυτς.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη επιδικουν να εξασφαλσουν την πλρη εφαρμογ του παραπνω δικαιματος και ιδιατερα παρνουν τα κατλληλα μτρα για:

α. Να μεισουν τη βρεφικ και παιδικ θνησιμτητα.

β. Να εξασφαλσουν σε κθε παιδ την απαρατητη ιατρικ αντληψη και περθαλψη δνοντας μφαση στην ανπτυξη της στοιχειδους περθαλψης.

γ. Να αγωνιστον κατ της ασθνειας και της κακς διατροφς και μσα στα πλασια της στοιχειδους περθαλψης, με την εφαρμογ - ανμεσα στα λλα - της δη διαθσιμης τεχνολογας και με την παροχ θρεπτικν τροφν και καθαρο πσιμου νερο, λαμβνοντας υπψη τους κινδνους της μλυνσης του φυσικο περιβλλοντος.

δ. Να εξασφαλσουν στις μητρες κατλληλη περθαλψη πριν και μετ απ τον τοκετ.

ε. Να μπορον λες οι ομδες της κοινωνας, ιδιατερα οι γονες και τα παιδι να ενημερνονται για τα θματα της υγεας και της διατροφς του παιδιο, για τα πλεονεκτματα του φυσικο θηλασμο, την υγιειν και την καθαριτητα του περιβλλοντος και την πρληψη των ατυχημτων και να βρσκουν υποστριξη στη χρση των παραπνω βασικν γνσεων.

στ. Να αναπτξουν την προληπτικ ιατρικ φροντδα, την καθοδγηση των γονων και την εκπαδευση και τις υπηρεσες του οικογενειακο προγραμματισμο.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα και αποτελεσματικ μτρα για να καταργηθον οι παραδοσιακς πρακτικς που βλπτουν την υγεα των παιδιν.

4. Τα Συμβαλλμενα κρτη αναλαμβνουν την υποχρωση να προωθσουν και να ενθαρρνουν τη διεθν συνεργασα, στε να επιτχουν σταδιακ την πλρη πραγματοποηση του δικαιματος που αναγνωρζεται στο παρν ρθρο. Εν ψει αυτο, λαμβνονται ιδιατερα υπψη οι ανγκες των υπ ανπτυξη χωρν.

 

ρθρο 25

Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν στο παιδ, που τοποθετθηκε απ τις αρμδιες αρχς σε μα οικογνεια, με σκοπ την παροχ φροντδας, προστασας θεραπεας της σωματικς πνευματικς του υγεας, το δικαωμα σε μια περιοδικ αναθερηση της παραπνω θεραπεας και κθε λλης περστασης σχετικς με την τοποθτησ του.

 

ρθρο 26

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν σε κθε παιδ το δικαωμα να επωφελεται απ την κοινωνικ πρνοια, συμπεριλαμβανομνων των κοινωνικν ασφαλσεων, και παρνουν τα απαρατητα μτρα για να εξασφαλσουν την πλρη πραγματοποηση του δικαιματος αυτο, σμφωνα με την εθνικ νομοθεσα τους.

2. Τα ωφελματα, που εναι αναγκαα, πρπει να δνονται, αφο ληφθον υπψη οι προι και η κατσταση του παιδιο και των προσπων που χουν αναλβει την ευθνη της συντρησς του, καθς και κθε λλη εκτμηση σχετιζμενη με την ατηση παροχς ωφελημτων που γνεται απ το παιδ για λογαριασμ του.

 

ρθρο 27

https://lh6.googleusercontent.com/-s7fHL8IvbRA/TXPhYUMFgQI/AAAAAAAACEA/xcsxL3WM4EA/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata07.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν το δικαωμα κθε παιδιο για να κατλληλο εππεδο ζως που να επιτρπει τη σωματικ, πνευματικ, ψυχικ, ηθικ και κοινωνικ ανπτυξ του.

2. Στους γονες στα λλα πρσωπα που χουν αναλβει το παιδ ανκει κατ κριο λγο η ευθνη της εξασφλισης, μσα στα ρια των δυνατοττων τους και των οικονομικν μσων τους, των απαρατητων για την ανπτυξη του παιδιο συνθηκν ζως.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη υιοθετον τα κατλληλα μτρα, σμφωνα με τις εθνικς τους συνθκες και στο μτρο των δυνατοττων τους, για να βοηθσουν τους γονες και τα λλα πρσωπα που εναι υπεθυνα για το παιδ, να εφαρμσουν το δικαωμα αυτ και προσφρουν, σε περπτωση ανγκης, υλικ βοθεια και προγρμματα υποστριξης, κυρως σε σχση με τη διατροφ, το ρουχισμ και την κατοικα.

4. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα για να εξασφαλσουν την εσπραξη της διατροφς του παιδιο απ τους γονες του απ τα λλα πρσωπα που χουν την οικονομικ ευθνη γι? αυτ, ετε εντς της επικρτειας ετε στο εξωτερικ.

Ειδικ στην περπτωση που το πρσωπο το οποο χει την οικονομικ ευθνη για το παιδ ζει σε να Κρτος διαφορετικ απ εκενο του παιδιο, τα Συμβαλλμενα Κρτη ευνοον την προσχρηση σε διεθνες συμφωνες τη σναψη ττοιων συμφωνιν, καθς και την υιοθτηση κθε λλης κατλληλης ρθμισης.

 

ρθρο 28

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν το δικαωμα του παιδιο στην εκπαδευση και, ιδιατερα, για να επιτευχθε η σκηση του δικαιματος αυτο προοδευτικ και στη βση της ιστητας των ευκαιριν:

α. Καθιστον τη στοιχειδη εκπαδευση υποχρεωτικ και δωρεν για λους.

β. Ενθαρρνουν την ανπτυξη διαφρων μορφν δευτεροβθμιας εκπαδευσης, τσο γενικς σο και επαγγελματικς, τις καθιστον ανοιχτς και προσιτς σε κθε παιδ, και παρνουν κατλληλα μτρα, πως η θσπιση της δωρεν εκπαδευσης και της προσφορς χρηματικς βοθειας σε περπτωση ανγκης.

γ. Εξασφαλζουν σε λους την πρσβαση στην αντατη παιδεα με λα τα κατλληλα μσα, σε συνρτηση με τις ικαντητες του καθενς.

δ. Καθιστον ανοιχτς και προσιτς σε κθε παιδ τη σχολικ και την επαγγελματικ ενημρωση και τον προσανατολισμ.

ε. Παρνουν μτρα για να ενθαρρνουν την τακτικ σχολικ φοτηση και τη μεωση του ποσοστο εγκατλειψης των σχολικν σπουδν.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα για την εφαρμογ της σχολικς πειθαρχας με τρπο που να ταιριζει στην αξιοπρπεια του παιδιο ως ανθρπινου ντος, και σμφωνα με την παροσα Σμβαση.

3.Τα Συμβαλλμενα Κρτη προγουν και ενθαρρνουν τη διεθν συνεργασα στον τομα της παιδεας, με σκοπ να συμβλλουν κυρως στην εξλειψη της γνοιας και του αναλφαβητισμο στον κσμο και να διευκολνουν την πρσβαση στις επιστημονικς και τεχνικς γνσεις και στις σγχρονες εκπαιδευτικς μεθδους. Για το σκοπ αυτν, λαμβνονται ιδιατερα υπψη οι ανγκες των υπ ανπτυξη χωρν.

 

ρθρο 29

https://lh6.googleusercontent.com/-GlxUWX3ckXc/TXPhcIlOAEI/AAAAAAAACEQ/OH8TnaI7ZxI/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata11.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη συμφωνον τι η εκπαδευση του παιδιο πρπει να αποσκοπε:

α. Στην ανπτυξη της προσωπικτητας του παιδιο και στην πληρστερη δυνατ ανπτυξη των χαρισμτων του και των σωματικν και πνευματικν ικανοττων του.

β. Στην ανπτυξη του σεβασμο για τα δικαιματα του ανθρπου και τις θεμελιδεις ελευθερες και για τις αρχς που καθιερνονται στο Χρτη των Ηνωμνων Εθνν.

γ. Στην ανπτυξη του σεβασμο για τους γονες του παιδιο, την ταυττητ του, τη γλσσα του και τις πολιτιστικς του αξες, καθς και του σεβασμο του για τις εθνικς αξες της χρας στην οποα ζει, της χρας απ την οποα μπορε να κατγεται και για τους πολιτισμος που διαφρουν απ το δικ του.

δ. Στην προετοιμασα του παιδιο για μα υπεθυνη ζω σε μα ελεθερη κοινωνα μσα σε πνεμα κατανησης, ειρνης, ανοχς, ιστητας των φλων και φιλας ανμεσα σε λους του λαος και τις εθνικιστικς, εθνικς και θρησκευτικς ομδες και στα πρσωπα αυτχθονης καταγωγς.

ε. Στην ανπτυξη του σεβασμο για το φυσικ περιβλλον.

2. Καμα διταξη του παρντος ρθρου του ρθρου 28 δεν μπορε να ερμηνευτε με τρπο που να θγει την ελευθερα των φυσικν νομικν προσπων για τη δημιουργα και τη διεθυνση εκπαιδευτικν ιδρυμτων, υπ τον ρο τι θα τηρονται οι εκφρασμνες στην παρ. 1 του παρντος ρθρου αρχς και τι η παρεχμενη στα ιδρματα αυτ εκπαδευση θα εναι σμφωνη με τις ελχιστες προδιαγραφς που θα χει ορσει το Κρτος.

 

ρθρο 30

Στα Κρτη που υπρχουν εθνικς, θρησκευτικς γλωσσικς μειοντητες πρσωπα αυτχθονης καταγωγς, να παιδ αυτχθονας που ανκει σε μα απ αυτς τις μειοντητες δεν μπορε να στερηθε το δικαωμα να χει τη δικ του πολιτιστικ ζω, να πρεσβεει και να ασκε τη δικ του θρησκεα να χρησιμοποιε τη δικ του γλσσα απ κοινο με τα λλα μλη της ομδας του.

 

ρθρο 31

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν στο παιδ το δικαωμα στην ανπαυση και στις δραστηριτητες του ελεθερου χρνου, στην ενασχληση με ψυχαγωγικ παιχνδια και δραστηριτητες που εναι κατλληλες για την ηλικα του και στην ελεθερη συμμετοχ στην πολιτιστικ και καλλιτεχνικ ζω.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη σβονται και προγουν το δικαωμα του παιδιο να συμμετχει πλρως στην πολιτιστικ και καλλιτεχνικ ζω και ενθαρρνουν την προσφορ κατλληλων και σων ευκαιριν για πολιτιστικς, καλλιτεχνικς και ψυχαγωγικς δραστηριτητες και για δραστηριτητες ελεθερου χρνου.

 

ρθρο 32

https://lh4.googleusercontent.com/-82wLweCmc38/TXPhdI-UPII/AAAAAAAACEU/nObzUTH1PV4/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata12.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν το δικαωμα του παιδιο να προστατεεται απ την οικονομικ εκμετλλευση και απ την εκτλεση οποιασδποτε εργασας που ενχει κινδνους που μπορε να εκθσει σε κνδυνο την εκπαδευσ του να βλψει την υγεα του τη σωματικ, πνευματικ, ψυχικ, ηθικ κοινωνικ ανπτυξ του.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν νομοθετικ, διοικητικ, κοινωνικ και εκπαιδευτικ μτρα για να εξασφαλσουν την εφαρμογ του παρντος ρθρου. Για το σκοπ αυτν, και λαμβνοντας υπψη τις σχετικς διατξεις των λλων διεθνν οργνων, τα Συμβαλλμενα Κρτη ειδικτερα:

α. Ορζουν να καττατο ριο καττατα ρια ηλικας για την εσοδο στην επαγγελματικ απασχληση.

β. Προβλπουν μα κατλληλη ρθμιση των ωραρων και των συνθηκν εργασας.

γ. Προβλπουν κατλληλες ποινς και λλες κυρσεις, για να εξασφαλσουν την αποτελεσματικ εφαρμογ του παρντος ρθρου.

 

ρθρο 33

Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα, συμπεριλαμβανομνων νομοθετικν, διοικητικν, κοινωνικν και εκπαιδευτικν μτρων, για να προστατεσουν τα παιδι απ την παρνομη χρση ναρκωτικν και ψυχοτρπων ουσιν, πως αυτς προσδιορζονται στις σχετικς διεθνες συμβσεις, και για να εμποδσουν τη χρησιμοποηση των παιδιν στην παραγωγ και την παρνομη διακνηση αυτν των ουσιν.

 

ρθρο 34

Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναλαμβνουν την υποχρωση να προστατεσουν το παιδ απ κθε μορφ σεξουαλικς εκμετλλευσης και σεξουαλικς βας.

Για το σκοπ αυτν, τα Κρτη, ειδικτερα, παρνουν λα τα κατλληλα μτρα σε εθνικ, διμερς και πολυμερς εππεδο για να εμποδσουν:

α. Την παρακνηση τον εξαναγκασμ των παιδιν σε παρνομη σεξουαλικ δραστηριτητα.

β. Την εκμετλλευση των παιδιν για πορνεα για λλες παρνομες σεξουαλικς δραστηριτητες.

γ. Την εκμετλλευση των παιδιν για την παραγωγ θεαμτων υλικο πορνογραφικο χαρακτρα.

 

ρθρο 35

Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα σε εθνικ, διμερς και πολυμερς εππεδο για να εμποδσουν την απαγωγ, την πληση το δουλεμπριο παιδιν, για οποιονδποτε σκοπ και με οποιαδποτε μορφ.

 

ρθρο 36

Τα Συμβαλλμενα κρτη προστατεουν το παιδ απ κθε λλη μορφ εκμετλλευσης επιβλαβ για οποιαδποτε πλευρ της ευημερας του.

 

ρθρο 37

Τα Συμβαλλμενα Κρτη επαγρυπνον στε :

https://lh4.googleusercontent.com/-W_T3g8XSYAc/TXPhbc3na1I/AAAAAAAACEM/kF2QMuesSUc/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata10.jpgα. Καννα παιδ να μην υποβλλεται σε βασανιστρια σε λλες σκληρς, απνθρωπες εξευτελιστικς τιμωρες μεταχεριση.

Θανατικ ποιν ισβια κθειρξη χωρς δυναττητα απελευθρωσης δεν πρπει να απαγγλλονται για παραβσεις, τις οποες χουν διαπρξει πρσωπα κτω των δεκαοκτ ετν.

β. Καννα παιδ να μη στερεται την ελευθερα του κατ τρπο παρνομο αυθαρετο. Η σλληψη, κρτηση φυλκιση ενς παιδιο πρπει να εναι σμφωνη με το νμο, να μην αποτελε παρ να σχατο μτρο και να εναι της μικρτερης δυνατς χρονικς διρκειας.

γ. Κθε παιδ που στερεται την ελευθερα να αντιμετωπζεται με ανθρωπισμ και με τον οφειλμενο στην αξιοπρπεια του ανθρπου σεβασμ, και κατ τρπο που να ανταποκρνεται στις ανγκες της ηλικας του. Ειδικτερα, κθε παιδ που στερεται την ελευθερα θα χωρζεται απ τους ενλικες, εκτς εν θεωρηθε τι εναι προτιμτερο να μη γνει αυτ για το συμφρον του παιδιο, και χει το δικαωμα να διατηρσει την επαφ με την οικογνει του δι' αλληλογραφας και με επισκψεις, εκτς εξαιρετικν περιστσεων.

δ. Τα παιδι που στερονται την ελευθερα τους να χουν το δικαωμα για ταχεα πρσβαση σε νομικ σε λλη κατλληλη συμπαρσταση, καθς και το δικαωμα να αμφισβητον τη νομιμτητα της στρησης της ελευθερας τους ενπιον ενς δικαστηρου μιας λλης αρμδιας, ανεξρτητης και αμερληπτης αρχς, και για τη λψη μιας ταχεας απφασης πνω σ' αυτ το ζτημα.

 

ρθρο 38

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναλαμβνουν την υποχρωση να σβονται και να διασφαλζουν το σεβασμ στους καννες τους διεθνος ανθρωπιστικο δικαου που εφαρμζονται σε αυτ σε περπτωση νοπλης σρραξης, και των οποων η προστασα επεκτενεται στα παιδι.

2. Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα δυνατ μτρα για να διασφαλσουν τι τα πρσωπα κτω των δεκαπντε ετν δεν θα συμμετχουν μεσα στις εχθροπραξες.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη απχουν απ την επιστρτευση στις νοπλες δυνμεις τους κθε προσπου κτω των δεκαπντε ετν.

Κατ την επιστρτευση ανμεσα σε πρσωπα νω των δεκαπντε ετν αλλ κτω των δεκαοκτ ετν, τα Συμβαλλμενα Κρτη προσπαθον να δνουν προτεραιτητα στα πρσωπα μεγαλτερης ηλικας.

4. Τα Συμβαλλμενα Κρτη, σμφωνα με την υποχρωση που χουν, δυνμει του διεθνος ανθρωπιστικο δικαου, να προστατεουν τον μαχα πληθυσμ σε περπτωση νοπλης σρραξη, παρνουν λα τα δυνατ μτρα για την προστασα και τη φροντδα των παιδιν, που θγονται απ την νοπλη σρραξη.

 

ρθρο 39

Τα Συμβαλλμενα Κρτη παρνουν λα τα κατλληλα μτρα για να διευκολνουν τη σωματικ και ψυχολογικ ανρρωση και την κοινωνικ επαννταξη κθε παιδιο θματος : οποιασδποτε μορφς παραμλησης, εκμετλλευσης κακοποησης, βασανισμο κθε λλης μορφς σκληρς, απνθρωπης εξευτελιστικς μεταχερισης τιμωρας νοπλης σρραξης. Η ανρρωση αυτ και η επαννταξη γνονται μσα σε περιβλλον, που ευνοε την υγεα, τον αυτοσεβασμ και την αξιοπρπεια του παιδιο.

 

ρθρο 40

https://lh5.googleusercontent.com/-YHmprNw6HMU/TXPhZfYEv4I/AAAAAAAACEE/3v1C0eU5WrA/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata08.jpg1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναγνωρζουν σε κθε παιδ ποπτο, κατηγορομενο καταδικασμνο για παρβαση του ποινικο νμου το δικαωμα σε μεταχεριση που να συνδει με το ασθημα της αξιοπρπεις του και της προσωπικς αξας, που να ενισχει το σεβασμ του για τα ανθρπινα δικαιματα και τις θεμελιδεις ελευθερες των λλων και που να λαμβνει υπψη την ηλικα του, καθς και την ανγκη για επαννταξη στην κοινωνα και την ανληψη απ το παιδ ενς εποικοδομητικο ρλου στην κοινωνα.

2. Για το σκοπ αυτν, και λαμβνοντας υπψη τις σχετικς διατξεις των διεθνν οργνων, τα Συμβαλλμενα Κρτη επαγρυπνον ιδιατερα στε :

α. Καννα παιδ να μην καθσταται ποπτο, να μην κατηγορεται και να μην καταδικζεται για παρβαση του ποινικο νμου λγω πρξεων παραλεψεων, που δεν απαγορεονται απ το εθνικ διεθνς δκαιο κατ το χρνο που διαπρχθηκαν.

β. Κθε παιδ ποπτο κατηγορομενο για παρβαση του ποινικο νμου να χει τουλχιστον δικαωμα στις ακλουθες εγγυσεις:

ι. Να θεωρεται αθο μχρι να αποδειχθε νμιμα η ενοχ του.

ιι. Να ενημερνεται χωρς καθυστρηση και απευθεας για τις εναντον του κατηγορες , κατ περπτωση, μσω των γονων του των νμιμων εκπροσπων του και να χει νομικ οποιαδποτε λλη κατλληλη συμπαρσταση για την προετοιμασα και την παρουσαση της υπερσπισς του.

ιιι. Να κρνεται η υπθεσ του χωρς καθυστρηση απ μα αρμδια, ανεξρτητη και αμερληπτη αρχ δικαστικ σμα, σμφωνα με μια δκαιη κατ το νμο διαδικασα, με την παρουσα ενς νομικο λλου συμβολου και την παρουσα των γονων του των νομμων εκπροσπων του, εκτς αν αυτ θεωρηθε αντθετο προς το συμφρον του παιδιο, λγω κυρως της ηλικας της κατστασς του.

ιν. Να μην υποχρενεται να καταθσει ως μρτυρας να ομολογσει την ενοχ του, να υποβλλει ερωτσεις το διο μσω λλου στους μρτυρες κατηγορας και να επιτυγχνει την παρσταση και την εξταση μαρτρων υπερσπισης κτω απ συνθκες ιστητας.

ν. Εν κριθε τι παρβη τον ποινικ νμο, να μπορε να προσφγει κατ' αυτς της απφασης και κατ οποιουδποτε μτρου που λφθηκε ως συνπεια αυτς ενπιον μιας αντερης αρμδιας, ανεξρτητης και αμερληπτης αρχς δικαστικο σματος, σμφωνα με το νμο.

νι. Να χει τη δωρεν βοθεια ενς διερμηνα, σε περπτωση που δεν καταλαβανει δεν μιλει τη γλσσα που χρησιμοποιεται.

νιι. Να αντιμετωπζεται η ιδιωτικ του ζω με απλυτο σεβασμ σε λα τα στδια της διαδικασας.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη προσπαθον να προαγγουν τη θσπιση νμων, διαδικασιν, αρχν και θεσμν εφαρμοζμενων ειδικς στα παιδι που εναι ποπτα, κατηγορομενα καταδικασμνα για παρβαση του ποινικο νμου και ιδιατερα:

α. Τη θσπιση ενς ελχιστου ορου ηλικας κτω απ το οποο τα παιδι θα θεωρονται τι δεν χουν την ικαντητα παρβασης του ποινικο νμου.

β. Την εισαγωγ μτρων, εφσον αυτ εναι δυνατν και ευκταο, για την αντιμετπιση ττοιων παιδιν, χωρς ανγκη προσφυγς στη δικαιοσνη, με την προπθεση ββαια τι τηρεται ο απλυτος σεβασμς στα ανθρπινα δικαιματα και στις νμιμες εγγυσεις.

4. Μια σειρ διατξεων σχετικν κυρως με την επιμλεια, την καθοδγηση και την επιτρηση, τους συμβολους, τη δοκιμασα, την τοποθτηση σε οικογνεια, τα προγρμματα γενικς και επαγγελματικς εκπαδευσης και τις λλες εναλλακτικς δυναττητες πλην της επιμλειας, θα εξασφαλζει στα παιδι μια μεταχεριση που να εγγυται την ευημερα τους και που να εναι ανλογη και με την κατστασ τους και με την παρβαση.

 

ρθρο 41

Καμα απ τις διατξεις της παροσας Σμβασης δεν θγει διατξεις ευνοκτερες για την πραγματοποηση των δικαιωμτων του παιδιο και οι οποες εναι δυνατν να περιχονται:

α. Στην νομοθεσα ενς Συμβαλλμενου Κρτους

β. Στο ισχον για το Κρτος αυτ διεθνς δκαιο.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ρθρο 42

Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναλαμβνουν να κνουν ευρως γνωστς τσο στους ενλικες σο και στα παιδι, τις αρχς και τις διατξεις της παροσας Σμβασης με δραστρια και κατλληλα μσα.

 

ρθρο 43

1. Με σκοπ την ρευνα της προδου που χει συντελεστε απ τα Συμβαλλμενα Κρτη σε σχση με την τρηση των υποχρεσεων, οι οποες συμφωνθηκαν δυνμει της παροσας Σμβασης, συγκροτεται Επιτροπ για τα δικαιματα του παιδιο, η οποα επιτελε τα καθκοντα που ορζονται παρακτω.

https://lh3.googleusercontent.com/-rR-K9kowMNI/TXPhd0h8zZI/AAAAAAAACEY/lyn_pY13IpE/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata13.jpg2. Η Επιτροπ αποτελεται απ δκα εμπειρογνμονες υψηλο θους και αναγνωρισμνης ικαντητας στον τομα που καλπτει η παροσα Σμβαση. Τα μλη της εκλγονται απ τα Συμβαλλμενα Κρτη ανμεσα στους υπηκους τους και συμμετχουν υπ την ατομικ τους ιδιτητα, αφο ληφθον υπψη η ανγκη εξασφλισης δκαιης γεωγραφικς κατανομς και τα κρια νομικ συστματα.

3. Η εκλογ των μελν της Επιτροπς γνεται με μυστικ ψηφοφορα απ ναν κατλογο προσπων που υποβλλουν τα Συμβαλλμενα Κρτη. Κθε Συμβαλλμενο Κρτος χει την δυναττητα να υποδεικνει ναν υποψφιο απ τους υπηκους του.

4. Η διεξαγωγ των πρτων εκλογν θα γνει το αργτερο ξι μνες μετ την ημερομηνα ναρξης ισχος της παροσας Σμβασης. Στη συνχεια οι εκλογς θα γνονται κθε δο χρνια.

Τσσερις τουλχιστο μνες πριν απ την ημερομηνα κθε εκλογς ο Γενικς Γραμματας του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν καλε γραπτς τα Συμβαλλμενα Κρτη να προτενουν τους υποψηφους τους εντς δο μηνν. Στη συνχεια, ο Γενικς Γραμματας ετοιμζει ναν κατλογο με τα ονματα λων των υποψηφων σε αλφαβητικ σειρ, αναφροντας τα Συμβαλλμενα κρτη που χουν υποδεξει αυτος και τον υποβλλει στα Συμβαλλμενα στην παροσα Σμβαση Κρτη.

5. Οι εκλογς γνονται κατ τις συνδους των Συμβαλλομνων Κρατν, οι οποες συγκαλονται απ το Γενικ Γραμματα στην δρα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν. Στις συνδους αυτς, κατ τις οποες η απαρτα σχηματζεται απ τα δο τρτα των Συμβαλλμενων Κρατν, εκλγονται μλη της Επιτροπς εκενοι που λαβαν το μεγαλτερο αριθμ ψφων και την απλυτη πλειοψηφα απ τους παρντες και ψηφσαντες εκπροσπους των Συμβαλλμενων Κρατν.

6. Τα μλη της Επιτροπς εκλγονται για χρονικ περοδο τεσσρων ετν. Εναι επανεκλξιμα εν προταθε εκ νου η υποψηφιτητ τους. Η θητεα πντε μελν απ τα εκλεγμνα κατ την πρτη εκλογ λγει μετ την συμπλρωση δο ετν. Τα ονματα των πντε αυτν μελν επιλγονται με κλρο απ τον πρεδρο της συνδου, αμσως μετ απ την πρτη εκλογ.

7. Σε περπτωση θαντου παρατησης ενς μλους της Επιτροπς, εν, για ναν οποιονδποτε λλο λγο, να μλος δηλσει τι δεν μπορε πλον να ασκε τα καθκοντ του στα πλασια της Επιτροπς, το Συμβαλλμενο Κρτος, που εχε υποδεξει αυτ το μλος, διορζει ναν λλο εμπειρογνμονα απ τους υπηκους του, για να υπηρετσει για το υπλοιπο της θητεας, με την επιφλαξη της γκρισης της Επιτροπς.

8. Η Επιτροπ θεσπζει η δια τον εσωτερικ κανονισμ της.

9. Η Επιτροπ εκλγει τους αξιωματοχους της για μα περοδο δο ετν.

10. Οι σνοδοι της Επιτροπς συγκαλονται κανονικ στην δρα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν σε οποιωνδποτε λλο κατλληλο τπο, που καθορζεται απ την Επιτροπ.

Η Επιτροπ συνρχεται κανονικ κθε χρνο.

Η διρκεια των συνδων της καθορζεται και τροποποιεται, εν εναι αναγκαο, απ μα συνλευση των Κρατν Μελν στην παροσα Σμβαση, με την επιφλαξη της γκρισης απ τη Γενικ Συνλευση.

11. Ο Γενικς Γραμματας του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν θτει στη διθεση της Επιτροπς το απαρατητο προσωπικ και τις εγκαταστσεις για την αποτελεσματικ εκτλεση των καθηκντων που της χουν ανατεθε, δυνμει της παροσας Σμβασης.

12. Τα μλη της Επιτροπς που συγκροτθηκε δυνμει της παροσας Σμβασης εισπρττουν, με την γκριση της Γενικς Συνλευσης, απολαβς απ τους πρους του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν, σμφωνα με τους ρους και με τις προποθσεις που ορζει η Γενικ Συνλευση.

 

ρθρο 44

1. Τα Συμβαλλμενα Κρτη αναλαμβνουν την υποχρωση να υποβλλουν στην Επιτροπ, μσω του Γενικο Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν, εκθσεις σχετικ με τα μτρα που χουν υιοθετσει για την ενεργοποηση των δικαιωμτων που αναγνωρζονται στην παροσα Σμβαση, καθς και σχετικ με την προδο που σημειθηκε ως προς την απλαυση αυτν των δικαιωμτων:

α. Εντς των δο πρτων ετν απ την ναρξη ισχος της παροσας Σμβασης για κθε Συμβαλλμενο Κρτος.

β. Κατπιν, κθε πντε χρνια.

https://lh4.googleusercontent.com/-_4G1fTTsCTc/TXPhRaOznBI/AAAAAAAACDo/pcyzaBmWQpM/s1600/sxoleio98-paidia-dikaiomata01.jpg2. Οι εκθσεις που συντσσονται σε εφαρμογ του παρντος ρθρου, πρπει να επισημανουν τους παργοντες και τις δυσκολες, εν υπρχουν, που εμποδζουν τα Συμβαλλμενα Κρτη να τηρσουν πλρως τις υποχρεσεις που προβλπονται στην παροσα Σμβαση.

Πρπει επσης να περιχουν επαρκες πληροφορες, για να δσουν στην Επιτροπ μια ακριβ εικνα της εφαρμογς της Σμβασης στην εν λγω χρα.

3. Τα Συμβαλλμενα Κρτη τα οποα χουν υποβλει στην Επιτροπ μια αρχικ πλρη κθεση, δεν χρειζεται να επαναλαμβνουν στις επμενες εκθσεις που υποβλλουν, σμφωνα με το εδφιο β της παραγρφου 1 του παρντος ρθρου, τις βασικς πληροφορες που χουν δη κοινοποισει.

4.Η Επιτροπ μπορε να ζητ απ τα Συμβαλλμενα Κρτη συμπληρωματικς πληροφορες, σχετικς με την εφαρμογ της Σμβασης.

5. Η Επιτροπ υποβλλει κθε δο χρνια στη Γενικ Συνλευση, μσω του Κοινωνικο και Οικονομικο Συμβουλου, εκθσεις για τις δραστηριτητες της.

6. Τα Συμβαλλμενα Κρτη καθιστον ευρως προσιτς τις εκθσεις τους στο κοιν της χρας τους.

 

ρθρο 45

Για την προθηση της αποτελεσματικς εφαρμογς της Σμβασης και για την ενθρρυνση της διεθνος συνεργασας στο πεδο το οποο καλπτει η Σμβαση:

α. Οι ειδικο οργανισμο, το Ταμεο των Ηνωμνων Εθνν για την παιδικ ηλικα και λλα ργανα των Ηνωμνων Εθνν χουν το δικαωμα να εκπροσωπονται κατ την εξταση της εφαρμογς των διατξεων της παροσας Σμβασης, οι οποες εμππτουν στην αρμοδιτητα τους. Η Επιτροπ μπορε να καλσει τις ειδικευμνες οργανσεις, το Ταμεο των Ηνωμνων Εθνν για την παιδικ ηλικα και λλους αρμδιους οργανισμος, τους οποους κρνει κατλληλους, να παρσχουν ειδικευμνες γνμες για την εφαρμογ της Σμβασης στους τομες που ανκουν στις αντστοιχες αρμοδιτητς τους. Μπορε να καλε τις ειδικευμνες οργανσεις, το Ταμεο των Ηνωμνων Εθνν για την παιδικ ηλικα και λλα ργανα των Ηνωμνων Εθνν να της υποβλουν εκθσεις για την εφαρμογ της Σμβασης στους τομες που ανκουν στο πεδο δραστηριτητς τους.

β. Η Επιτροπ διαβιβζει, εν το κρνει αναγκαο, στις ειδικευμνες οργανσεις, στο Ταμεο των Ηνωμνων Εθνν για την παιδικ ηλικα και στους λλους αρμδιους οργανισμος κθε κθεση των Συμβαλλμενων Κρατν που περιχει να ατημα υποδεικνει μια ανγκη για τεχνικ συμβουλ βοθεια μαζ με τις παρατηρσεις και τις προτσεις της Επιτροπς , εν υπρχουν, σχετικ με το παραπνω ατημα υπδειξη.

γ. Η Επιτροπ μπορε να συστσει στη Γενικ Συνλευση να ζητσει απ το Γενικ Γραμματα να αναλβει για λογαριασμ της μελτες πνω σε ειδικ θματα, σχετικ με τα δικαιματα του παιδιο.

δ. Η Επιτροπ μπορε να κνει υποδεξεις και συστσεις γενικς φσεως βασισμνες στις πληροφορες που χει δεχτε κατ εφαρμογν των ρθρων 44 και 45 της παροσας Σμβασης. Οι υποδεξεις αυτς και οι συστσεις γενικς φσεως διαβιβζονται σε κθε ενδιαφερμενο Συμβαλλμενο Κρτος και αναφρονται στη Γενικ Συνλευση, μαζ με τις παρατηρσεις των Συμβαλλμενων Κρατν μερν, που υπρχουν.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ρθρο 46

Η παροσα Σμβαση εναι ανοιχτ για υπογραφ σε λα τα Κρτη.

 

ρθρο 47

Η παροσα Σμβαση υποβλλεται σε επικρωση. Τα γγραφα της επικρωσης θα κατατεθον στο Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν.

 

ρθρο 48

Η παροσα Σμβαση εναι ανοιχτ για προσχρηση οποιουδποτε Κρτους. Τα γγραφα της προσχρησης θα κατατεθον στο Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν.

 

ρθρο 49

1. Η παροσα Σμβαση θα αρχσει να ισχει την τριακοστ ημρα μετ απ την ημερομηνα κατθεσης στο Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν του εικοστο εγγρφου επικρωσης προσχρησης.

2. Για κθε Κρτος που επικυρνει την παροσα Σμβαση προσχωρε σε αυτν μετ την κατθεση του εικοστο εγγρφου επικρωσης προσχρησης, η Σμβαση θα αρχσει να ισχει την τριακοστ ημρα μετ απ την ημερομηνα κατθεσης απ το Κρτος αυτ του δικο του εγγρφου επικρωσης προσχρησης.

 

ρθρο 50

1. Κθε Συμβαλλμενο Κρτος μπορε να προτενει μια τροπολογα και να καταθσει το κεμεν της στο Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν. Εν συνεχεα ο Γενικς Γραμματας διαβιβζει λα τα σχδια τροπολογιν στα Συμβαλλμενα Κρτη ζητντας τους να του γνωρζουν εν επιθυμον να συγκληθε δισκεψη των Συμβαλλμενων Κρατν, με σκοπ να εξεταστον και να τεθον σε ψηφοφορα αυτ τα σχδια. Εν, εντς τεσσρων μηνν απ την ημερομηνα της διαββασης αυτς, το να τρτο τουλχιστον των Συμβαλλμενων Κρατν κηρυχτε υπρ της σγκλησης μιας ττοιας δισκεψης, ο Γενικς Γραμματας συγκαλε τη δισκεψη υπ την αιγδα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν. Κθε τροπολογα, που υιοθετεται απ την πλειοψηφα των παρντων και ψηφισντων στη δισκεψη Συμβαλλμενων Κρατν, υποβλλεται για γκριση στη Γενικ Συνλευση.

2. Κθε τροπολογα, που υιοθετθηκε σμφωνα με τις διατξεις της παραγρφου 1 του παρντος ρθρου, αρχζει να ισχει ταν εγκριθε απ τη Γενικ Συνλευση των Ηνωμνων Εθνν και γνει δεκτ με πλειοψηφα των δο τρτων των Συμβαλλμενων Κρατν.

3. ταν μια τροπολογα αρχσει να ισχει χει αναγκαστικ ισχ για τα Συμβαλλμενα κρτη που την αποδχτηκαν, εν τα υπλοιπα Συμβαλλμενα Κρτη παραμνουν δεσμευμνα απ τις διατξεις της παροσας Σμβασης και απ λες τις προηγομενες τροπολογες που χουν αποδεχτε.

 

ρθρο 51

1. Ο Γενικς Γραμματας του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν θα δεχτε και θα διαβιβσει σε λα τα κρτη το κεμενο των επιφυλξεων που καναν τα Κρτη κατ το χρνο της επικρωσης της προσχρησης.

2. Δεν επιτρπεται καμα επιφλαξη, που εναι ασυμββαστη με το αντικεμενο και το σκοπ της παροσας Σμβασης.

Οι επιφυλξεις μπορον να αποσυρθον αν πσα στιγμ με γνωστοποηση προς το Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν, ο οποος ενημερνει γι' αυτ λα τα Συμβαλλμενα στη Σμβαση Κρτη. Η γνωστοποηση παργει τα αποτελσματ της απ την ημερομηνα κατ την οποα παρελφθη απ το Γενικ Γραμματα.

 

ρθρο 52

Κθε Συμβαλλμενο Κρτος μπορε να καταγγελει την παροσα Σμβαση με γραπτ γνωστοποηση προς το Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν. Η καταγγελα παργει τα αποτελσματ της να χρνο μετ απ την ημερομηνα κατ την οποα η γνωστοποηση παρελφθη απ το Γενικ Γραμματα.

 

ρθρο 53

Ο Γενικς Γραμματας του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν ορζεται θεματοφλακας της παροσας Σμβασης.

 

ρθρο 54

Το πρωττυπο της παροσας Σμβασης, της οποας τα κεμενα στην αγγλικ, αραβικ, κινεζικ, ισπανικ, γαλλικ και ρωσικ γλσσα χουν την δια ισχ, θα κατατεθε στο Γενικ Γραμματα του Οργανισμο των Ηνωμνων Εθνν.

Για να πιστοποιηθον τα παραπνω οι υπογρφοντες ειδικ εξουσιοδοτημνοι απ τις αντστοιχες Κυβερνσεις τους, υπγραψαν την παροσα Σμβαση.

 

ρθρο δετερο

Η ισχς του νμου αυτο αρχζει απ τη δημοσευσ του στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, της δε κυρουμνης Σμβασης απ την ολοκλρωση των προποθσεων που καθορζονται στο ρθρο 49 αυτς.