400.000 !

16 2012

Περιγραφ: http://www.energia.gr/photos/articlefiles/papyros_ryde.jpgΒρθηκαν 400.000 κομμτια παπρων γραμμνα απ τους προγνους μας και που με μια καινοργια μθοδο μπορον να διαβαστον.

H γκυρη βρετανικ εφημερδα Independent σε να ρθρο της γραψε:

Χιλιδες χειργραφα που ως τρα δεν μποροσαμε να διαβσουμε και που περιχουν σπουδαα κεμενα της κλασσικς φιλολογας τρα μπορον να διαβαστον για πρτη φορ με μια τεχνολογα που πιστεεται τι θα ξεκλειδσει τα μυστικ των αρχαων ελλνων.

Μεταξ των λλων θησαυρν που χουν δη ανακαλυφθε απ μια ομδα επιστημνων του Παν/μου της Οξφρδης υπρχουν και γνωστα ως τρα ργα κλασσικν γιγντων πως ο Σοφοκλς, ο Ευριπδης και ο Ησοδος.

Αρατη με το κοιν φς, η ξεβαμμνη μελνη γνεται καθαρ ορατ κτω απ υπρυθρο φς, με τεχνικς ανλογες με την επισκπηση απ δορυφρους.

Τα κεμενα της Οξφρδης αποτελον μρος ενς μεγλου αριθμο παπρων που βρθηκαν στα τλη του 19ου αινα σε ναν αρχαο σκουπιδτοπο της ελληνο-αιγυπτιακς πλης του Οξυργχου.

Απομνουν χιλιδες κεμενα να διαβαστον μσα στην επμενη δεκαετα, περιλαμβανομνων ργων του Οβιδου και του Αισχλου. Επσης εκτιμον τι σε αυτος τους παπρους θα αποκαλυφθον τα χαμνα πρωττυπα των ιερν ευαγγελων που αποτελον τα πρτα βιβλα της  Καινς Διαθκης

Υπρχουν περπου 400,000 κομμτια παπρων φυλαγμνα σε 800 κιβτια στην Βιβλιοθκη Sackler της Οξφρδης και αποτελον το μεγαλτερο γκο κλασσικν ελλνων χειρογρφων του κσμου.

Οι ακαδημακο χαιρτησαν με ενθουσιασμ την να ανακλυψη η οποα μπορε να οδηγσει σε αξηση κατ 20% των σωζμενων ελληνικν ργων.

Μσα στα ως τρα γνωστα κεμενα που κατρθωσαν να διαβσουν με την τεχνικ αυτ, περιλαμβνονται τμματα της χαμνης απ καιρ τραγωδας «Επγονοι» του Σοφοκλ, μρος μιας χαμνης νουβλας του λληνα συγγραφα Λουκιανο του 2ου αινα, γνωστο κεμενο του Ευριπδη, μυθολογικ ποηση του ποιητ Παρθνιου του 1ου αι. π.Χ, ργο του Ησοδου του 7ου αι., και να επικ ποημα του Αρχλοχου, ενς διαδχου του 7ου αι. του Ομρου, που περιγρφει γεγοντα που οδγησαν στον Τρωικ πλεμο.

«Εναι τα πιο φανταστικ να. Υπρχουν δο πργματα εδ. Το πρτο εναι πσο φοβερ επηραζαν τις επιστμες και τις τχνες οι λληνες. Το δετερο εναι πσο λγα απ τα γραπτ τους σζονται » λνε οι γγλοι επιστμονες.

Οι γγλοι επιστμονες χουν χαρακτηρσει το γεγονς ως μια εξλιξη που θα μποροσε να οδηγσει σε μια αξηση 20% του αριθμο των ελληνικν και ρωμακν πηγν που υπρχουν μχρι σμερα. Μερικο προβλπουν ακμη και μια «δετερη Αναγννηση».

Ο Christopher Pelling, καθηγητς της ελληνικς στο Πανεπιστμιο της Οξφρδης, περιγραψε τα να ργα ως «κεντρικ κεμενα που οι μελετητς εχαν εικασες για αινες». Επσης προσθεσε τι «Εναι μια καταπληκτικ εδηση. Και, θα μποροσε να προσφρει νες πληροφορες σε φοιτητς αλλ και μαθητς Λυκεου, στε να μελετσουν περισστερο αυτ την εποχ καθς και τις ομιλομενες ττε γλσσες».