Μετατάξεις εκπαιδευτικών 2012

(ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32, ΠΕ18.41, ΠΕ19-ΠΕ20) στην Π.Ε. Οι προτάσεις κατανομής οργανικών θέσεων ανά κλάδο για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Πηγή: Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι

Με την με αριθ. 50200/Δ1/04.05.2012, (ΦΕΚ 1493 τ.Β') Κ.Υ.Α. δημιουργούνται κλάδοι εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05): 200, Γερμανικής (ΠΕ 07): 100, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (ΠΕ 08): 100, Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ 32): 60, Δραματικής Τέχνης (ΠΕ 18.41): 5, Πληροφορικής (ΠΕ 19): 288 και Πληροφορικής (ΠΕ 20): 192 στην Π.Ε. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά ότι οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν με μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια Εκπαίδευση.

Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι μετατάξεις θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της Π.Ε.. Στη συνέχεια αφού καθορισθούν τα κριτήρια και υποβληθούν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα συνεδριάσουν τα αντίστοιχα συμβούλια (ΚΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ), προκειμένου να γίνουν οι μετατάξεις.

Αθήνα 24/5/ 2012

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχει αρθεί ακόμη η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες.

Οι θέσεις που προτείνονται να δημιουργηθούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση έχουν ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ*

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ 05

ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ 07

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ 08

ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ 32

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ 18.41

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ19-ΠΕ20

ΑΤΤΙΚΗΣ

387

79

39

39

20

1

190

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

172

35

17

17

9

1

84

AN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

52

11

5

5

4

1

25

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

20

4

3

3

2

0

10

ΗΠΕΙΡΟΥ

25

5

3

3

2

0

13

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

51

11

5

5

3

0

25

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

56

12

6

6

4

1

29

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

32

7

3

3

2

0

17

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

45

9

5

5

3

0

21

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

11

3

2

2

2

0

7

NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ

36

8

4

4

3

0

18

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

14

3

2

2

2

0

9

ΚΡΗΤΗΣ

63

13

6

6

4

1

32

Οι οργανικές θέσεις που θα συσταθούν θα αφορούν Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ.

 

Πατήστε ΕΔΩ και κατεβάστε σε pdf την ανακοίνωση