T -

9 2012

Με κομμνη την ανσα παρακολουθε ο ελληνικς λας τις δραματικς διαπραγματεσεις που γνονται με φντο την απειλ για χρεοκοπα της χρας μας.

Χωρς διευκρινσεις για το ποια ακριβς λση χει βρεθε για την κλυψη των 300 εκατ. ευρ, το Μαξμου ενημρωσε επισμως πριν απ λγο τι «ολοκληρθηκαν σμερα το πρω με επιτυχα οι διαβουλεσεις της κυβρνησης με την τρικα σχετικ με το θμα το οποο εχε απομενει ανοικτ για περαιτρω επεξεργασα και συζτηση».

Το νο μνημνιο, με βση τα δεδομνα που απορρουν απ τη χτεσιν διαβολευση των πολιτικν αρχηγν, αναμνεται να δημιουργσει εργασιακ μεσαωνα και να οδηγσει στην εξαθλωση εκατοντδες χιλιδες λληνες.

Την ρα που επετεχθη η συμφωνα για τα να μτρα, οι νεργοι ξεπρασαν το 1 εκατομμριο, το 1/3 του πληθυσμο ζει κτω απ τα ρια της φτχειας και λα αυτ χωρς να χουν εφαρμοστε ακμα τα να μτρα!

Ο «Αρμαγεδνας» που θα πλξει τους εργαζομνους προβλπει μεισεις μισθν ως και 40% καθς και «μαχαρι» 22% στον καττατο, που διαμορφνεται στα 586 ευρ.

Εκτιμσεις αναφρουν τι τα μτρα αυτ θα αποτελσουν  να πραγματικ υφεσιακ τσουνμι, που θα πλξει τη χρα μας, με απρβλεπτες συνπειες για τον ελληνικ λα.

 

Τα βασικ μτρα που προβλπει το Νο Μνημνιο και αφορον τους μισθωτος εναι:

 • Μεωση -22% στον καττατο μισθ της Εθνικς Γενικς Συλλογικς Σμβασης Εργασας, καθς και σε λα τα κλιμκια του βασικο μισθο! 
 • Μεωση -32% στον καττατο μισθ για λους τους νεοεισερχμενους στην εργασα μχρι 25 ετν
 • Πγωμα μισθν μχρι να λξει το Πργραμμα, χωρς να προσδιορζεται το πτε προβλπεται να γνει αυτ.
 • Αναθερηση της Εθνικς Γενικς Συλλογικς Σμβασης Εργασας στε οι μισθο να εναι παρμοιοι με χρες που «ανταγωνζονται» την Ελλδα, με παρδειγμα την Τουρκα και τις χρες της Νοτιοανατολικς Ευρπης.
 • 150.000 αποχωρσεις απ το Δημσιο ως το 2015 με επαναφορ της εργασιακς εφεδρεας που ο Δημτρης Ρππας εχε ανακηρξει «νεκρ»!
 • Ως προς την μετενργεια, το διστημα μετ τη λξη της κλαδικς σμβασης, απ ξι μνες που εναι σμερα, θα περιοριστε στους τρεις. Μετ τη λξη του τριμνου, εν δεν χει υπογραφε να κλαδικ σμβαση, οι εργαζμενοι θα αμεβονται με βση την εθνικ συλλογικ σμβαση.  
 • Στις ΔΕΚΟ η βασικ αλλαγ εναι η κατργηση της μονιμτητας, εν παρλληλα προβλπεται μεωση των ειδικν μισθολογων ως τον Ιονιο, επανεξταση μισθολογικν κλιμακων και αποχρηση 150.000 υπαλλλων ως το 2015.

Αναλυτικτερα τα σκληρ μτρα που περιλαμβνει το Νο Μνημνιο εναι:

Συντξεις

 • Μεωση της ασφαλιστικς δαπνης κατ 0,4% του ΑΕΠ ( 600 εκ. ευρ) με νμο-πλασιο για τα επικουρικ Ταμεα.
 • Μεινονται - δεν υπρχει οριστικ συμφωνα επ' αυτο- με αναδρομικ ισχ απ 1/1/2012 κατ 15% οι κριες συντξεις των ταμεων ΔΕΗ, ΟΤΕ, και των Τραπεζν  και 7% στο ΝΑΤ.
 • Επανεξετζονται τα εφπαξ των ταμεων στα τλη Ιουνου.
 • Αναθερηση της μεθδου συλλογς ασφαλιστικν εισφορν. Ολοκλρωση προγρμματος ως Σεπτμβριο 2012. Απ το Μρτιο 2012 ενοποηση εσπραξης ασφαλιστικν εισφορν και φρων και ενοποηση ελγχου καταβολς φρων και ασφαλιστικν εισφορν.

Επιδματα

 • Μεινονται τα διφορα επιδματα και μπανει εισοδηματικ ριο με στχο να εξοικονομηθε το 1,5% του ΑΕΠ. Το μτρο ισχει μχρι το 2015.

Αγορ Εργασας

 • Μεινεται ο καττατος μισθς κατ 22% σε λα τα μισθολογικ κλιμκια.
 • Παγνει ο καττατος μισθς στα να εππεδα (μετ την παραπνω μεωση)  ως το τλος του Προγρμματος.
 • Μεινεται περαιτρω κατ 10% ο καττατος μισθς για τους νους ως 25 ετν.
 • ως τλη Ιουλου 2012, θα υπρξει χρονοδιγραμμα για την αναθερηση της ΕΓΣΣΕ με σκοπ την ευθυγρμμιση αυτς με τις ανταγωνιστικς χρες, πως Τουρκα και Νοτιοανατολικ Ευρπη.
 • Η μγιστη διρκεια των συλλογικν συμβσεων ορζεται στα τρα χρνια.
 • Οι ισχουσες συμβσεις λγουν να χρνο μετ τη νομοθτηση του προγρμματος.
 • Μεωνεται η ισχς της μετενργειας των συμβσεων απ ξι μνες σε τρεις.
 • Αν δεν υπρχει να συλλογικ σμβαση εργασας μσα σε τρεις μνες, ττε θα υπολογζεται ως «βση» ο βασικς μισθς της ΕΓΣΣΕ. Διατηρονται ως τη σναψη νας συμφωνας (συλλογικς ατομικς). γενικ επιδματα πως: θσης, παιδιν, εκπαδευσης, επικινδυντητας.
 • Καταργεται με νμο η μονιμτητα σε λες τις εταιρες του ευρτερου δημσιου τομα (ΔΕΚΟ, τρπεζες).
 • Παγνουν οι ωριμνσεις (αυτματες αυξσεις αν τριετα) μχρις του η ανεργα μειωθε κτω απ 10%!
 • Καταργεται η μονομερς προσφυγ στη διαιτησα. Στη διαιτησα μπανουν μνο οι βασικο μισθο. Λαμβνονται υπψη η οικονομικ κατσταση της εταιρας.
 • Μεινονται οι ασφαλιστικς εισφορς κατ 2% με κατργηση των εισφορν για ΟΕΚ-ΟΕΕ. Οι δο αυτο οργανισμο κλενουν.
 • Περαιτρω μεωση κατ 3% των εισφορν ΙΚΑ απ 1.1.2013 χωρς να επιβαρνεται ο προπολογισμς. Και η πιο απστευτη πρβλεψη; Εν απ τη μεωση των εισφορν προκψει επιπρσθετο κστος στον προπολογισμ ττε προβλπεται αναπροσαρμογ των συντξεων!
 • Μετ απ αναλογιστικς μελτες και διλογο τα ειδικ επικουρικ ταμεα εταιριν με ιδιατερο κστος ασφαλιστικν εισφορν να εξομοιωθον με τις εισφορς λλων επιχειρσεων που καλπτει το ΙΚΑ. Σε κθε περπτωση δεν θα επιβαρυνθε κρατικς προπολογισμς.

Τσεκορι σε λο το Δημσιο

 • Επανεξταση λων των ειδικν μισθολογων με στχο εξοικονμηση ποσο 0,2% του ΑΕΠ σε ετσια βση.
 • Επανεξταση μισθολογικν κλιμακων.
 • Μεωση αριθμο δημοσων υπαλλλων κατ 150.000 ως το 2015.
 • Διατρηση προσλψεων 1:5.
 • Επαναφορ της εργασιακς εφεδρεας.
 • Μεωση συμβασιοχων.
 • Περιορισμς εισαγωγν σε στρατιωτικς και αστυνομικς σχολς και γενικ σε σχολς που εξασφαλζουν αυτματη πρσληψη στο δημσιο.

 

Δετε εδ το σχδιο του εφαρμοστικο νμου, για γνωρζετε τι μας περιμνει!!!!