Την επμενη εβδομδα οι αποσπσεις απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Πμπτη 18 Αυγοστου 2011

Στο τλος της επμενης εβδομδας, μετ την ανακονωση των μνιμων διορισμν , αναμνεται να εξετασθον απ το ΚΥΣΠΕ οι αποσπσεις εκπαιδευτικν Π.Ε.  απ ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. δη χουν αποσταλε απ τις Περιφερειακς Διευθνσεις  στο Υπουργεο Παιδεας – μετ και τις παραιτσεις- τα λειτουργικ και τα οργανικ  κεν που υπρχουν σε κθε περιοχ.

Σμφωνα με ανακονωση του Αιρετο του ΚΥΣΠΕ Δημτρη Μπρτη, σε αρκετς περιοχς της χρας υπρχουν πολλ οργανικ και λειτουργικ κεν π.χ. μνο στο Ηρκλειο της Κρτης υπρχουν 200 κεν δασκλων (143 λειτουργικ και 57 οργανικ), 103 νηπιαγωγν (84 λειτουργικ και 19 οργανικ ), 44 Αγγλικς Γλσσας (λειτουργικ), 21 Φυσικς Αγωγς (λειτουργικ) και 20 μουσικς (λειτουργικ).

Θεωρεται ββαιο τι θα εναι τερστιες οι ελλεψεις σε εκπαιδευτικ προσωπικ, κατ την ναρξη της νας σχολικς χρονις και χιλιδες διδακτικς ρες θα χαθον για λλη μια χρονι, αν δεν αναθεωρηθε η απφαση της κυβρνησης και του Υπουργεου Παιδεας για τον αριθμ των προσλψεων στην εκπαδευση. Η μνη λση, για να μην υπρξουν προβλματα, εναι να διοριστον τσοι εκπαιδευτικο, σοι χρειζονται για να καλυφθον λα τα πραγματικ κεν.

Σε ,τι αφορ στις αποσπσεις, για πρτη φορ φτος θα γνουν πως οι μεταθσεις, δηλαδ με κριτρια μοριοδτησης, πως εξλλου, εναι και η πγια θση του κλδου μας.

Η διαδικασα και τα μρια καθορζονται απ την εγκκλιο 67353/Δ2/15-6-2011 του Υπουργεου Παιδεας,

Κατ τη διαδικασα των αποσπσεων  θα προηγηθον οι ειδικς κατηγορες, πως αυτς ορζονται απ τη νομοθεσα, και στα εναπομεναντα κεν θα πραγματοποιηθον οι υπλοιπες αποσπσεις, σμφωνα με τα μρια κθε συναδλφου.