Ένα παιδί με δυσλεξία...
 1. Κουράζεται πολύ ευκολότερα από τα άλλα παιδιά.
 2. Έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα πολύ καλά.
 3. Μπορεί να έχει δυσκολίες στα γεωμετρικά σχήματα.
 4. Συνήθως έχει δυσκολίες στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.
 5. Μπορεί να παραλείψει μια λέξη ή λέξεις ή και να γράψει μια λέξη δυο φορές.
 6. Μπορεί να γκρινιάζει χωρίς λόγο για πολύ καιρό.
 7. Δεν μπορεί να κρατάει σημειώσεις γιατί δεν μπορεί ν' ακούει και να γράφει ταυτόχρονα.
 8. Έχει μεγάλη δυσκολία να βρίσκει μια περιοχή στον χάρτη ή ένα μέρος του πίνακα.
 9. Διαβάζει αργά γιατί δυσκολεύεται ενώ συνήθως τον πιέζει η   ώρα.
 10. Είναι συχνά αποδιοργανωμένο και αδέξιο στις κινήσεις του.
 11. Πιθανότατα να έχει δυσκολία να παρακολουθήσει μια ταινία.
 12. Μπορεί να ακούσει το μάθημα και να συμμετέχει ισοδύναμα στη συζήτηση του μαθήματος.
Τι κάνουμε συχνά και με ζήλο σε παιδί με δυσλεξία.
 1. Να επαινούμε κάθε προσπάθεια που κάνει.
 2. Να εντοπίζουμε αυτά που κάνει καλά.
 3. Να του αναθέτουμε λιγότερη εργασία (μικρά κείμενα -υπογραμμίζοντας τα κυριότερα σημεία του μαθήματος ).
 4. Να διορθώνουμε τις γραπτές εργασίες σημειώνοντας αυτά που είναι σωστά και όχι τα λάθη ( κυρίως στην ορθογραφία ).
 5. Να διορθώνουμε τις προφορικές απαντήσεις όταν είναι δυνατόν.
 6. Να το βοηθάμε στη σωστή προφορά των λέξεων.
 7. Να το βάζουμε να κάθεται στην πρώτη σειρά για να μπορούμε να τον βοηθάμε άμεσα.
 8. Να είμαστε σίγουροι πως κατάλαβε και θυμάται αυτά που διδάξαμε.
 9. Να του επιτρέπουμε να έχει πάντα ανοιχτό το βιβλίο για να το συμβουλεύεται.
 10. Να του δίνουμε χρόνο για να αντιγράφει από τον πίνακα. Για να το διευκολύνουμε γράφουμε εναλλάξ στον πίνακα με διαφορετικό χρώμα κιμωλίας ή του δίνουμε φωτοτυπία με τις ασκήσεις.
 11. Πολύ συχνά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν παλινδρομήσεις. Δυσκολεύονται στα ίδια πράγματα που έκαναν σωστά εχθές.
 12. Να μαγνητοφωνούμε τα κείμενα του βιβλίου.
 13. Να έχουμε αισιοδοξία για την επιτυχία.