Διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού
 

του ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς (από την εφημερίδα Αγγελιοφόρος 30 Νοεμβρίου 2009)

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009
 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στο σύστημα διαχείρισης και κατανομής εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία προβλήματα ορθολογισμού και έλλειψης αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Χαρακτηριστικό του παραπάνω γεγονότος είναι τα όσα αναφέρονται σε πόρισμα επιτροπής που είχε συστήσει η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ το 1998, για να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα.

«Η μέθοδος που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα απέτυχε παταγωδώς και αυτό γιατί: Ολόκληρες περιοχές αδειάζουν από διδακτικό προσωπικό. Οι ανάγκες για πιστώσεις πολλαπλασιάζονται. Πολλά σχολεία λειτουργούν αποκλειστικά με αναπληρωτές. Στις περιοχές όπου συνωστίζονται οι εκπαιδευτικοί υποαπασχολούνται. Εξαιτίας των πολλαπλών αποσπάσεων και της χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών πολλές διδακτικές ώρες χάνονται. Πολλά ολιγοθέσια σχολεία, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα κατά τους δύο πρώτους μήνες κάθε σχολικού έτους μένουν κλειστά. Η παρεχόμενη εκπαίδευση υποβαθμίζεται».

Το συγκεκριμένο πόρισμα κατέληγε με συγκεκριμένες προτάσεις που τις χαρακτήριζε η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και η δικαιοκρισία με τις οποίες συμφωνούσε στα περισσότερα σημεία και η τότε συνδικαλιστική ηγεσία της ΔΟΕ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα

τα παραπάνω, κρίνουμε ότι είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουν νομοθετικά αλλαγές στην όλη διαδικασία κατανομής προσωπικού, με κεντρικό στόχο την πληρότητα των σχολείων σε εκπαιδευτικό προσωπικό και στο μέτρο που είναι δυνατό την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών.

Οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του όλου συστήματος κατά την εκτίμηση μας, για να μπορούν να γίνονται αποδεκτές τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την κοινωνία και να έχουν διαχρονικότη­τα και διάρκεια, πρέπει να στηρίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια και λογικές. Αναλυτικός προσδιορισμός των υπηρεσιών όπου είναι δυνατό να αποσπαστούν εκπαιδευτικοί εκτός σχολικών μονάδων. Κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς και οργανισμούς όπου δεν ασκείται διδακτικό έργο. Διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και συμβουλίων που συνδέονται και έχουν την ευθύνη διαχείρισης του συστήματος μέσω του ελέγχου από περιφερειακά όργανα. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη κατανομή του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία πριν από την έναρξη των μαθημάτων και την κάλυψη των λειτουργικών κενών που διαπιστώνονται. Μοριοδότηση με δικαιοκρατικό πνεύμα των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση της εύρυθ­μης λειτουργίας τους.