Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 

του ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

19-10-2009

 

Το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το οποίο μάλιστα συζήτησε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), είναι ένα από τα αιτήματα που εάν προχωρήσουν θα αποβούν προς όφελος της γνώσης των παιδιών μας.

Κατά τη γνώμη μου, για να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να υπάρξει θεσμική αναβάθμιση των Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης (ΠΕΚ), τα οποία θα πρέπει να έχουν οικονομική αυτοτέλεια, αυτοδυναμία και ευελιξία. Στη διοίκησή τους να εκφράζονται συλλογικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Να διαθέτουν όλα τα αναγκαία μέσα υποδομής που απαιτούνται για την ποιοτική οργάνωση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων τους. Να σχεδιάζουν τις δραστηριότητες τους με άξονα αναφοράς τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και να υπάρξει διασύνδεση της επιμόρφωσης με το πανεπιστήμιο. Να ιδρυθούν Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΕΚΕ), ενώ η χρηματοδότηση για την οργάνωση της επιμορφωτικής δραστηριότητας του ΠΕΚΕ να εξασφαλίζεται μέσα από δαπάνες που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ. Σε κάθε σχολική μονάδα και όπου αυτό είναι δυνατό σε ευρύτερη ομάδα σχολείων της περιοχής με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μπορούν να οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια βραχείας διαρκείας για την παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όσο και την κατάρτισή τους σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα.

Η περιοδική επιμόρφωση μπορεί να γίνεται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού, με πλήρη απαλλαγή του από τα διδακτικά του καθήκοντα. Το περιεχόμενο του προγράμματος να περιλαμβάνει κορμό υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθήματα κατ' επιλογήν και να προσαρμόζεται πάντοτε στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Τα προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης να χωρίζονται σε τέσσερα στάδια: Η πρώτη φάση να πραγματοποιείται στις αρχές Σεπτεμβρίου και να στοχεύει να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας για την καλύτερη εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη νέα χρονιά. Η δεύτερη φάση να πραγματοποιείται το Νοέμβριο και για μια εβδομάδα. Η τρίτη φάση να πραγματοποιείται το Μάρτιο με τον ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους που πραγματοποιείται η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου το Νοέμβριο και η σχετική επιμορφωτική διαδικασία. Η τέταρτη φάση να πραγματοποιείται με τη λήξη των μαθημάτων και να στοχεύει στη συνολική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την ποιοτική βελτίωσή του.

Στις σχολικές μονάδες όπου εφαρμόζονται προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης να προβλέπονται οικονομικές παροχές από το ΥΠΕΠΘ, έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να οργανώνουν με επιτυχία αυτά τα προγράμματα.