Η επόμενη μέρα στην εκπαίδευση
 

του ΚΩΣΤΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς

12-10-2009

 

Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις εκλογές της 4ης  Οκτωβρίου προοιωνίζεται σημαντικές αλλαγές και στο χώρο της εκπαίδευσης. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας βρίσκεται αντιμέτωπη με συσσωρευμένα προβλήματα στα οποία η προηγούμενη ηγεσία δεν κατάφερε να βρει αποτελεσματικές και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεκτές λύσεις από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στην παρούσα φάση, τα κρίσιμα προβλήματα συνδέονται με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο των σπουδών με όρους και συνθήκες ποιότητας και ουσιαστικής αναβάθμισης. Με βάση όλα τα παραπάνω καλείται η νέα ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με συγκεκριμένα μέτρα:

- να αποκαταστήσει άμεσα την έννοια του αυτονόητου στην εκπαίδευση, καλύπτοντας όλα τα διδακτικά κενά που υπάρχουν σε διδακτικό προσωπικό στα σχολεία, κυρίαρχα σε τμήματα του ολοήμερου σχολείου που στην παρούσα φάση υπολειτουργούν εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και βραχυπρόθεσμα να προχωρήσει νομοθετικά στην ορθολογική διαχείριση του διδακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση με πολιτική που θα έρχεται σε ρήξη με πελατειακές πρακτικές και παραδόσεις.

- να δρομολογήσει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος επιλογής στελεχών εκπαίδευσης που να είναι κοινά αποδεκτό, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και να κατοχυρώνει την αξιοκρατία. Στην κατεύθυνση αυτή η διαμόρφωση και οργάνωση ενός δικτύου ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης στο πεδίο της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων αποτελεί προτεραιότητα που μάλιστα κάτω από συγκεκριμένους όρους μπορεί να απεγκλωβίσει τη διαδικασία επιλογής στελεχών από τον εμπειρισμό, τον ερασιτεχνισμό και την παραβίαση των όρων αντικειμενικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης κρίνεται αναγκαία η σύσταση σχολής για την κατάρτιση στελεχών εκπαίδευσης κατά το πρότυπο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

- να ικανοποιήσει ώριμα αιτήματα με κοινωνικό περιεχόμενο των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΔΟΕ και ΕΛΜΕ που αφορούν τη θεσμοθέτηση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή με ουσιαστικό τρόπο προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, ενισχυτική διδασκαλία κ.τ.λ.,

- να ανταποκριθεί με ουσιαστικές παρεμβάσεις στην ανάγκη επαναθεμελίωσης του χαρακτήρα και φυσιογνωμίας του ολοήμερου σχολείου έτσι ώστε να αποκτήσει μια νέα πνοή για να αποτελεί το βασικό μοχλό ανανέωσης και δημοκρατικού εκσυγχρονισμού ολόκληρα της εκπαίδευσης.

- να αναδείξει έμπρακτα τη σχολική μονάδα ως τον πιο σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, με τρόπο που θα σημαίνει ότι η σχολική μονάδα θα αναλάβει ρόλο:

1. συμμετοχικό-συνδιαμορφωτικό τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

2. υπεύθυνο και δημιουργικό στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

3. πρωταγωνιστικό στη διαμόρφωση τοπικών δικτύων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

- να αναμορφώσει με συγκεκριμένες προτάσεις το χαρακτήρα του γυμνασίου και να αποκαταστήσει τη μορφωτική αποστολή του λυκείου.

Εκτιμούμε όμως ότι η υλοποίηση όλα της παραπάνω πολιτικής δεν θα μπορεί να καταστεί δυνατή εάν δε συνοδεύεται βέβαια από τη σημαντική αύξηση τα χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της υλοποίησης της δέσμευσης για την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης από τον πρώτο κιόλας χρόνο άσκησης της διακυβέρνησης της χώρας.