Κστας Ανθπουλος, Αντιπρεδρος Α Συλλγου Εκπαιδευτικν Π. Ε. Θεσσαλονκης

ετρτη 29 2014

www.fourtounis.grΗ προσπθεια της ηγεσας του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης να εφαρμσει την διαδικασα της αξιολγησης με βση τη λογικ της νεοφιλελεθερης επιβολς, χει προκαλσει τις ντονες αντιδρσεις των εργαζμενων στο χρο του στενο δημσιου τομα.
Την δια στιγμ ολονα και περισστερο στα ΜΜΕ και στον ημερσιο τπο αναδεικνονται θματα τα οποα αναφρονται στα αρνητικ χαρακτηριστικ του τρπου οργνωσης και φυσιογνωμας των δημοσων υπηρεσιν και κυρως με τι χει σχση με χρνιες παθογνειες, ανομες,  αλλ και παραβατικς συμπεριφορς για τις οποες οι διοικητικς και πολιτικς ευθνες ουδποτε αναζητθηκαν γκαιρα και αποτελεσματικ. 
Εναι ελογο  το θμα της αξιολγησης των εργαζομνων να αποτελε αντικεμενο ντονης αντιπαρθεσης αφο απ την πλευρ της κυβρνησης παρουσιζεται ως προσπθεια εξυγανσης ενς ξεπερασμνου συστματος και αποκατστασης της τξης  και απ την λλη πλευρ η αντδραση των εργαζομνων εναι αναμενμενη αφο το σστημα της προκαταβολικς αξιολγησης μσω των ποσοστσεων δημιουργε ανησυχες και φβους τι με αυτ τον τρπο θα ανοξει νας νος δρμος απολσεων απ τη δεξαμεν των εργαζομνων με χαμηλ βαθμ αξιολγησης.
λα αυτ συμβανουν στο τλος μιας τετραετος  μνημονιακς περιδου, που οι εργαζμενοι στον δημσιο τομα χουν υποστε μεγλη μεωση των αποδοχν τους, η λλειψη προσωπικο λγω των περικοπν χει υπερφορτσει τον γκο των εργασιν των υπαλλλων εν η αυστηροποηση του πειθαρχικο πλαισου  , αλλ και οι δεσμεσεις της κυβρνησης για μεγαλτερη συρρκνωση του αριθμο των δημοσων υπαλλλων χει δημιουργσει να ντονο κλμα εργασιακς ανασφλειας και αβεβαιτητας που χει μεσες επιπτσεις και στην παραγωγικτητα τσο των εργαζομνων σο και στην αποτελεσματικτητα των δημοσων υπηρεσιν.
Η υπρβαση αυτς της αντιπαρθεσης μπορε να επλθει με βση συγκεκριμνες διαδικασες  και συνθκες αναζτησης μιας εναλλακτικς προσγγισης  αντιμετπισης του ζητματος της αξιολγησης  που θα στηρζεται στις ακλουθες παραδοχς:
Οι εργαζμενοι  επιτελον καλτερα το ργο τους ταν:

  • συμμετχουν στον προσδιορισμ των καθηκντων, απαιτσεων και στχων που αναλαμβνουν
  • Υπρχουν ξεκθαροι και ρεαλιστικο στχοι που πρπει να επιτευχθον
  • Λαμβνουν ενημρωση για την προδο και αποτελεσματικτητα του ργου τους

Σε τελικ ανλυση η  αξιολγηση της απδοσης των εργαζομνων γνεται περισστερο αποδεκτ ως διαδικασα ταν συμβλει στον εντοπισμ εκπαιδευτικν αναγκν και της βελτωσης της επαγγελματικς τους ανπτυξης και της απαλλαγς τους απ συμπτματα αποτελε κλειδ για την παραγωγικτητα εργασιακο γχους που αποσταθεροποιον το ενδιαφρον για την εργασα. Η  ασφλεια του εργαζμενου.