Κστας Ανθπουλος, Αντιπρεδρος Α Συλλγου Εκπαιδευτικν Π. Ε. Θεσσαλονκης

21 2014

www.fourtounis.grΤο τελευταο διστημα ολονα και περισστερο γνονται ορατς οι επιπτσεις της οικονομικς κρσης στην οργνωση και λειτουργα του εκπαιδευτικο συστματος. Χαρακτηριστικ αποτελσματα αυτν των επιπτσεων εναι οι συνεχες περικοπς δαπανν για την εκπαδευση, η αδυναμα λειτουργας θεσμν αντισταθμιστικς εκπαδευσης αλλ και συνολικ, η υποβθμιση του κρους του εκπαιδευτικο, και η υποτμηση του ργου τους.
Εναι αλθεια τι πολλο δημοσιολγοι ετε εντς ετε εκτς του εκπαιδευτικο συστματος επιχειρον να φορτσουν τη σημεριν κρση του σχολεου και στους κακος δασκλους και στους μτριους μαθητς. χει αναπτυχθε η θεωρα τι γι’ αυτν την κατσταση ευθνονται οι διαδικασες εκδημοκρατισμο που επλθαν στο εκπαιδευτικ μας σστημα την τελευταα 20ετα που οδγησαν στην πτση του επιπδου σπουδν, τη χαλρωση, τη μετριοκρατα, τη λογικ της σσονος προσπθειας, στην αξηση των κρουσμτων απειθαρχας, στην σχολικ βα κ.λ.π. τσι εναι εκολο και συνμα περεργο τι η κρση του θεσμο του σχολεου στην εποχ μας να προσωποποιεται και επικεντρνεται στον εκπαιδευτικ της πρωτοβθμιας εκπαδευσης.
Μοιραο εναι ο εκπαιδευτικς να τθεται στο επκεντρο μιας κριτικς συχν αντιφατικς που τον καθιστ υπεθυνο για τα σχολικ χαμηλ επιτεγματα, μετατρποντς τον στον νοχο της νοσηρς εκπαιδευτικς μας πραγματικτητας. Εναι αλθεια τι, πως συμβανει σε λους τους επαγγελματικος μας κλδους, τσι μοιραα και στον χρο της εκπαδευσης που περιορζουν το ρλο τους στο ργο του εκολου διαχειριστ της διδακτας λης, δεν εμπνουν τους μαθητς τους, αισθνονται κουρασμνοι και αμχανοι διαχοντας την ευθνη για το τελικ μαθησιακ αποτλεσμα σε εξωτερικος παργοντες.
Σε αντιδιαστολ με αυτ την πραγματικτητα υπρχει μια εντελς διαφορετικ εικνα που εκφρζεται απ σημαντικς εκπαιδευτικς προσπθειες αννυμων εκπαιδευτικν που με φαντασα, δημιουργικτητα, πθος, μπνευση και μερκι δημιουργον στο περιθριο του επσημου σχολεου, να λλο. Εναι επσης δεδομνο τι στις συνθκες κοινωνικς κρσης που διρχεται η χρα μας, το ργο του εκπαιδευτικο στο σχολεο επηρεζεται απ μια σειρ παραγντων που δυσχερανουν το ργο του. Οι παργοντες αυτο συνδονται με κοινωνικ στερετυπα που χρνια ολκληρα δημιουργον την πλαστ εντπωση τι ο εκπαιδευτικς εναι ο βολεμνος δημσιος υπλληλος που χαρεται τις διακοπς του και την ασφλεια της εργασας του, που δυστυχς εξαιτας ενς διχυτου λακισμο που χει δημιουργηθε, δημιουργον να αντιεκπαιδευτικ και συνμα ιδιμορφα επιθετικ κλμα σε βρος των εκπαιδευτικν. Γι’ αυτ το λγο μλιστα υπρχουν δημοσιεσεις που συγκρνουν τις συνθκες εργασας των εκπαιδευτικν με λλες χρες, παρουσιζοντας επιλεκτικ στοιχεα για λγους εντυπωσιασμο που διαστρεβλνουν την πραγματικτητα.
Παρλληλα μως με αυτ την πραγματικτητα και παρ’ λες τις δυσχρειες που αντιμετωπζει, τη σημαντικ συρρκνωση των αποδοχν του, στις αθουσες διδασκαλας αναδεται το λαμπρ ργο εκπαιδευτικν που διακρνονται απ το μερκι, τη φαντασα, τη δημιουργικτητα, το πθος, τα συναισθματα αγπης για τα παιδι, που με τη γλσσα της ειλικρνειας επιχειρον να τα προσεγγσουν φτιχνοντας να λλο παρλληλο σχολεο που εναι αισιδοξο, ελκυστικ, δημιουργικ και προοδευτικ. Αυτν τον εκπαιδευτικ αγνοε δυστυχς η επσημη Πολιτεα. Αυτς ο εκπαιδευτικς βρσκεται κοντ και δπλα στις ψυχς των παιδιν μας, δεν περιμνει ηθικ δικαωση, γιατ αυτ την χει εξασφαλσει με τη σχση με τους μαθητς και την αποδοχ του.