Του Μπαρ Θεδωρου, Προσταμνου Επιστημονικς – Παιδαγωγικς Καθοδγησης Π/θμιας Εκπ/σης Περ/κς Δ/νσης Εκπ/σης Δ. Ελλδας

Σββατο 18 Οκτωβρου 2014

http://cdn.thebest.gr/media/images/frontNews/jzipodkcuc53747716da3b4.jpgΟι μαθητς, στην προσπθει τους να ανταποκριθον στις απαιτσεις του σχολεου, χρειζεται καθημεριν να διεκπεραινουν στο σπτι διφορες εργασες που τους ανατθενται απ τους δασκλους τους. Επισημανουμε εξαρχς τι οι κατ’ οκον εργασες υπκεινται σε συγκεκριμνες αρχς και δεν μπορον να υπερβανουν συγκεκριμνο χρνο ενασχλησης απ τους μαθητς.
Ως εκ τοτου, πολλο γονες, προκειμνου να βοηθσουν τα παιδι τους στις σχολικς τους υποχρεσεις εμπλκονται στην καθημεριν τους μελτη. μως, σε αυτν την προσπθει τους, συχν βρσκονται αντιμτωποι με διφορες αντιδρσεις των μικρν και λγο μεγαλτερων παιδιν τους, που εκδηλνονται με αποφυγ της μελτης, αναβολς και διαμαρτυρες.
Επιπλον, η λλειψη χρνου και το απαιτητικ πργραμμα λων των μελν της οικογνειας επιδειννουν την κατσταση, καθιστντας πολλς φορς την καθημεριν μελτη μα ιδιατερα αγχωτικ διαδικασα, τσο για τα παιδι σο και για τους γονες.
μως, αν δεν εκτιμσουμε σωστ τις αντιδρσεις των παιδιν μας, εναι πιθανν να μην μπορσουμε να τα βοηθσουμε και να δημιουργσουμε προβλματα στις σχσεις με αυτ, στερντας τους τη χαρ που προσφρει η κατκτηση της γνσης.

Τι συνθως παρατηρετε:

1. Το παιδ δεν κνει εργασες χωρς εσς.
Τα παιδι που χρειζονται τη βοθεια των λλων για να διεκπεραισουν τις εργασες τους δεν χουν εμπιστοσνη στον εαυτ τους για να εργαστον αυτνομα και χρειζονται υποστριξη. Η υποστριξη αυτ μπορε να εμπεριχει:

 • «Ενσχυση» προηγομενων επιτυχημνων εμπειριν.
 • ταν ελγχουμε  τις εργασες δνουμε μφαση σ’ αυτς που γιναν σωστ.
 • Αν ανατθενται στο παιδ εργασες πιο δσκολες περισστερες απ’ σες μπορε να κνει, συζητμε με τον εκπαιδευτικ το πρβλημα.

2. Το παιδ προσπαθε, με διφορες δικαιολογες, να αποφγει τη μελτη.

 • Θα πρπει να διαπιστσουμε την αιτα της αποφυγς.
 • Κνουμε μια συμφωνα με το παιδ για τους καννες που πρπει να τηρονται σε σχση με τη μελτη. Το παιδ να αναλβει την ευθνη για τη διεκπεραωση των εργασιν του.
 • Βοηθμε το παιδ να θτει μικρος βραχυπρθεσμους στχους, οι οποοι σταδιακ θα επεκτενονται. Διλειμμα και ενθρρυνση μετ την επτευξη του στχου.
 • Ενισχουμε και επιβραβεουμε την κατλληλη συμπεριφορ κατ τη μελτη και αποφεγουμε την εμπλοκ σε συγκροσεις, γκρνιες και απειλς.

3. Το παιδ δεν καταλαβανει τις εργασες.

 • Αναγκαα η ανπτυξη ενς συστματος επικοινωνας ανμεσα στους γονες και τον εκπαιδευτικ.
 • Ορισμς απ τον εκπαιδευτικ ενς βοηθο (κποιο μλος της οικογνειας) για τις κατ’ οκον εργασες.
 • Εν το παιδ συναντ δυσκολες στην κατανηση της γραπτς κφρασης, προσπαθομε με λλο τρπο επικοινωνας (π.χ. γραφικ ακουστικ).
 • Μεινουμε τις πληροφορες υπογραμμζοντας τα σημαντικ σημεα.
 • Ζητμε απ το παιδ να διαβσει δυνατ τις οδηγες να μας τις εξηγσει πριν προχωρσει.

4. Το παιδ αναβλλει μχρι την τελευταα στιγμ να ξεκινσει τη μελτη του.

 • Επιλγουμε μαζ με το παιδ να ευχριστο μρος για μελτη.
 • Συμφωνομε να πργραμμα και μια ρουτνα για τη μελτη.
 • Ζητμε απ το παιδ να κνει μια λστα με τα καθκοντα που χει να κνει. Θτει προτεραιτητες.
 • Παρχουμε την κατλληλη επβλεψη.
 • Μπορομε να περιορσουμε τον αριθμ των ευχριστων για το παιδ δραστηριοττων μχρι να ολοκληρωθε νας μρος το σνολο των εργασιν.
 • Το ενδιαφρον του παιδιο μπορε να αυξηθε αν θσουμε στχους για ολοκλρωση μιας εργασας σε συγκεκριμνο χρνο. Παροχ επιπλον κιντρου.

5. Το παιδ χρειζεται πολ χρνο για να ολοκληρσει τη μελτη του.
Μπορε να οφελεται σε δισπαση προσοχς, στη δυσκολα μη κατανηση της εργασας, σε ανα. Σε αυτ την περπτωση οι γονες συνθως καταφεγουν στο στεν λεγχο του παιδιο.

 • Το πρτο βμα για να σπσει αυτς ο κκλος εναι να εστισουμε την προσοχ μας στις θετικς πλευρς της συμπεριφορς του παιδιο παρ στις αρνητικς.
 • Ενισχουμε το παιδ με επιδοκιμασα και αμοιβς ταν εκδηλνει την κατλληλη συμπεριφορ.
 • Ενθαρρνουμε  το παιδ να δουλψει για μεγαλτερα διαστματα μνο του θτοντας στχους (χρνου παραγωγς ργου). Αμοιβ μετ την επτευξη του στχου. Βαθμιαα αξηση της ανεξρτητης εργασας.
 • Αποφεγουμε να μπομε σε μια διαδικασα γκρνιας και προστριβν.
 • Δεν επιτρπουμε επιθυμητς δραστηριτητες (π.χ. τηλεραση, τηλφωνο επσκεψη σε φλους) μχρι να επιτευχθον οι στχοι που τθηκαν.

6. Το παιδ βιζεται και κνει λθη απροσεξας.

 • Ζητμε απ το παιδ να υπογραμμζει σημαντικς λξεις φρσεις στις οδηγες.
 • Τονζουμε τι πρπει να κνει τις εργασες του σο καλτερα μπορε και χι σο πιο γργορα μπορε.
 • Εκπαιδεουμε το παιδ να ελγχει μνο του τις εργασες του ελγχοντας για λθη στην ακρβεια, στην τξη, στην ορθογραφα, στους υπολογισμος, κ.τ.λ. Παρχουμε προνμια ταν χει κνει ικανοποιητικ δουλει.
 • ταν τα λθη οφελονται σε ανεπαρκ κατανηση ικαντητα, προσφρουμε την κατλληλη βοθεια.

Συνοψζοντας, ταν πιστεουμε τι η καρδι μας βρσκεται στο διο μκος κματος με εκενη του παιδιο μας, ταν ξρουμε πως νιθουμε ,τι νιθει εκενο, ττε βινουμε Ενσυνασθηση, που αποτελε το θεμλιο λθο της συναισθηματικς αγωγς.
Αν μπορομε να παραμενουμε δπλα στο παιδ μας βινοντας αυτ το συνασθημα, ακμα κι αν μερικς φορς εναι δσκολο βολο, ττε μπορομε να προχωρσουμε στο επμενο βμα, το οποο εστιζει στην αξιοποηση των συναισθηματικ φορτισμνων στιγμν ως μια ευκαιρα για την οικοδμηση εμπιστοσνης και την παροχ καθοδγησης.
«Ο νους δεν εναι σκεος για να το γεμζουμε αλλ φωτι να την ανβουμε»
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ