ǻ

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος – εισγηση στην ημερδα για τον Πολιτισμ και την Εκπαδευση με θμα: Μια πλη, να Σχολεο

17 2013

κ. κυρες και κριοι,

Θα θελα εκ μρους της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας να σας ευχαριστσω για την τιμ που μας κνατε να μας προσκαλσετε στην ημερδα σας, για να παρουσισουμε την εμπειρα μας σε σχση με τις δραστηριτητες της Εταιρεας, που αφορον τους μαθητς του Δημοτικο Σχολεου.

 

Α. Σντομη ιστορικ αναφορ στην Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα (ΕΜΕ)

Η Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα (ΕΜΕ), απ τα ιστορικτερα επιστημονικ σωματεα, με ιστορα 95 ετν, ιδρθηκε το 1918 στην Αθνα και σμερα χει 37 παραρτματα στους περισστερους νομος της χρας, αναπτσσοντας πολπλευρη δραστηριτητα. Η λειτουργα της βασζεται στην εθελοντικ προσφορ των μελν της, της διοκησς της και των δεκδων λλων ατμων που στελεχνουν τις επιτροπς εργασας στην Αθνα και τις λλες πλεις, αλλ και λων των υπολοπων που συνεισφρουν κατ περπτωση.

Σκοπς της ΕΜΕ εναι η προαγωγ και η διδοση των διαφρων κλδων της Μαθηματικς Επιστμης, και αυτς ο σκοπς επιτυγχνεται μσα απ σειρ στχων που χουν τεθε και που εναι σε γενικς γραμμς οι εξς:

 • η προδος της Επιστμης των Μαθηματικν
 • η ανπτυξη της ελεθερης ανταλλαγς των πληροφοριν μεταξ των μαθηματικν, και των λλων επιστημνων.
 • η ανπτυξη και η συντρηση της επιστημονικς ακεραιτητας και η βελτωση των δυνατοττων των μελν της.
 • η ουσιαστικ και συνεχς βελτωση της μαθηματικς εκπαδευσης και η προδος της γενικς εκπαδευσης.
 • η προσγγιση του λληνα εκπαιδευτικο και μαθητ, η ενημρωσ τους για κθε πρσφατη προδο της επιστμης και της τεχνολογας και η προσφορ πρακτικς βοθειας.

λοι στην Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα (ΕΜΕ) απ την δρυσ της και μχρι σμερα γνωρζουμε τι για να επιτελσουμε το ργο μας, χωρς ασυνχειες και κλυδωνισμος, και για να κερδσουν απ αυτ οι μαθητς, πρπει να στηριζμαστε σε γερ θεμλια. Και τα γερ θεμλια εναι η σωστ διδασκαλα των Μαθηματικν σε λα τα εππεδα της Εκπαδευσης απ το Νηπιαγωγεο μχρι την Γ τξη του Λυκεου αλλ και μχρι το τελευταο τος των τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης στη χρας μας.

Στις δραστηριτητες που επιλγονται απ την Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα (ΕΜΕ) για την επτευξη των στχων της, ανκουν:

α) Η κδοση περιοδικν και επιστημονικν συγγραμμτων, η ανταλλαγ εκδσεων μεταξ της Μαθηματικς Εταιρεας και λλων Επιστημονικν Εταιρειν, Σωματεων Ιδρυμτων της Χρας του εξωτερικο που επιδικουν τους διους παραπλσιους σκοπος.

β) Η οργνωση και λειτουργα κλασικς και ψηφιακς βιβλιοθκης.

γ) Η πραγματοποηση διαλξεων και συζητσεων, η διεξαγωγ Σεμιναρων, η οργνωση Συνεδρων και

δ) Η συνεχς βελτωση των διαφρων προγραμμτων της Εταιρεας καθς και η υλοποηση κθε λλης δραστηριτητας που φρνει πιο κοντ τα Μαθηματικ στην ελληνικ κοινωνα.

Ειδικτερα η ΕΜΕ εκδδει τα παρακτω περιοδικ:

 • Το Bulletin of the Greek Mathematical Society ξενγλωσσο επιστημονικ περιοδικ διεθνος κρους. http://www.hms.gr/node/159
 • Το International Journal for Mathematics in Education και αυτ ξενγλωσσο επιστημονικ περιοδικ διεθνος κρους. http://www.hms.gr/node/261
 • Τη Μαθηματικ Επιθερηση, περιοδικ που απευθνεται στους λληνες μαθηματικος, αλλ και στους μαθητς. http://www.hms.gr/node/322
 • Τον Αστρολβο, περιοδικ που ασχολεται με τις νες τεχνολογες και τη χρση τους στην εκπαδευση. http://www.hms.gr/node/156
 • Τον Ευκλεδη Γ, περιοδικ που απευθνεται σε εκπαιδευτικος της Β/βθμιας εκπαδευσης. http://www.hms.gr/node/321
 • Ευκλεδη Β, περιοδικ που απευθνεται στους μαθητς του Λυκεου. http://www.hms.gr/?q=node/324
 • Ευκλεδη Α, περιοδικ που απευθνεται στους μαθητς του Γυμνασου http://www.hms.gr/?q=node/323 και το
 • Μικρς Ευκλεδης, περιοδικ που απευθνεται στους μαθητς του Δημοτικο Σχολεου. http://www.hms.gr/node/155

Εκτς απ τα παραπνω, η ΕΜΕ και στο παρελθν και τρα καταβλλει συνεχς σημαντικς προσπθειες για τη βελτωση της διδασκαλας των μαθηματικν στο Δημοτικ Σχολεο μσω:

 • των επιμορφωτικν ημερδων που διοργαννει
 • των ετσιων Πανελλνιων Συνεδρων Μαθηματικς Παιδεας, στα οποα πντοτε παρουσιζονται θματα που αφορον τα Μαθηματικ της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης
 • Στην κδοση το 1972, του βιβλου «Μαθηματικ για τις τρεις τξεις του Δημοτικο», που εχε χαρακτηριστε ως πρωτοποριακ και καινοτμο ργο για την εποχ του.
 • Στη συμμετοχ, με δικ της συγγραφικ ομδα, στη σνταξη του βιβλου «Μαθηματικ για την Α Δημοτικο», το τος 2001.

 

Β. Το περιοδικ «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»

Ας αφσουμε την ιστορα της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας και ας περσουμε στο «ΜΙΚΡΟ ΕΥΚΛΕΙΔΗ».

Σμερα πραγματικ βρισκμαστε στην ευχριστη θση, να υλοποιομε να παλαι «νειρο» της ΕΜΕ, την κδοση ενς Μαθηματικο περιοδικο που να απευθνεται στους μαθητς του Δημοτικο σχολεου.

Κλεσαμε εννα χρνια απ το 2004, ττε που στη Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα συγκροτθηκε μια ομδα που θα υλοποιοσε το ραμα του ττε αντιπροδρου και νυν προδρου της ΕΜΕ καθηγητ του ΕΚΠΑ κ. Γ. Δημκου, για την κδοση ενς περιοδικο για μαθητς του Δημοτικο.

Το εγχερημα πολ δσκολο, γιατ:

 • Δεν υπρχε τεχνογνωσα οτε στη χρα μας, οτε απ λλη χρα. Να σας ενημερσω τι ο «Μικρς Ευκλεδης» εναι το μοναδικ σχετικ περιοδικ σε λες τις χρες της Ευρωπακς νωσης. Δεν υπρχει λλο μαθηματικ περιοδικ για μαθητς του Δημοτικο.
 • Η μορφ του περιοδικο, ενς παιδικο περιοδικο που χρειζεται πολλ εικνα και σκτσο.
 • Η απαιτομενη συνεργασα εκπαιδευτικν διαφορετικν βαθμδων πως: Δσκαλοι – Μαθηματικο – Σχολικο Σμβουλοι – Φοιτητς  – Πανεπιστημιακο Καθηγητς.

Τελικ, μετ απ αρκετ προσπθεια λα πγαν καλ, και χουν πια και οι μαθητς του Δημοτικο Σχολεου αλλ και οι εκπαιδευτικο τους το δικ τους περιοδικ, το «Μικρ Ευκλεδη». να περιοδικ που εμες θεωρομε τι εναι απ τα πιο αγαπημνα των μικρν μαθητν, αν λβουμε υπ’ ψιν την αποδοχ που χει στα παιδι του Δημοτικο Σχολεου. Τυπνονται για κθε τεχος 10.000 ανττυπα, και λα εξαντλονται.

Ο «Μικρς Ευκλεδης» εναι το εργαλεο που θα μας δνει ιδες, για να μπορσουμε να απαλλξουμε αρκετ παιδι απ το φβο που χουν για τα μαθηματικ.

Για την υλοποηση των στχων του περιοδικο χουν ληφθε υπψη τσο οι αρχς μθησης που αφορον τη διαδικασα απκτησης γνσης γενικ, και ειδικ της μαθηματικς γνσης, σο και οι γενικς αρχς της διδασκαλας των Μαθηματικν, σμφωνα με τις οποες η διαδικασα μθησης στα Μαθηματικ εναι μια κατασκευαστικ δραστηριτητα.

Με λλα λγια, η γνση γενικ και ιδιατερα η μαθηματικ γνση αναπτσσεται μσα απ την αναζτηση λσεων σε προβλματα της καθημεριντητας, η τεκμηρωση των οποων γνεται κατ’ αρχν σε να διαισθητικ και εμπειρικ εππεδο και στη συνχεια στη βση μιας αποδεικτικς διαδικασας.

Τα θματ του επιλγονται μετ απ προτσεις συναδλφων εκπαιδευτικν, μαθητν και μελν της συντακτικς επιτροπς, στε να ασκονται τα παιδι:

 • στη μεθοδικ σκψη,
 • στην ανλυση των δεδομνων ενς προβλματος,
 • την σνθεση των στοιχεων του προβλματος,
 • στην κριτικ σκψη και τους λογικος συλλογισμος.

Τλος πρπει να πομε τι, τα θματα της μαθηματικς εκπαδευσης που παρουσιζονται στο περιοδικ, μπορον να αναλυθον ως προς:

 • τη μαθηματικ δισταση
 • τη γλωσσικ δισταση
 • την εφαρμοσιμτητα και την πρακτικ χρση
 • τη μαθηματικ δομ
 • τη μεθοδολογικ δισταση
 • τη δυναμικ δισταση
 • τη δισταση της στσης των μαθητν απναντι στα Μαθηματικ.

Συνεχζοντας θα θελα να σας καλωσορσω στον πανμορφο κσμο του «Μικρο Ευκλεδη», και να σας καλσω να κνουμε να μικρ ταξιδκι για να γνωρσουμε καλτερα το περιοδικ και τον τρπο εργασας μας.

πως προανφερα καννας απ εμς δεν εχε προηγομενη εμπειρα σε ττοιου εδους περιοδικ, και γι’ αυτ ζητσαμε τη συνδρομ κποιων ειδικν. Εκενο που μας δυσκλευε περισστερο ταν τα γραφιστικ περιβλλον. Αναθσαμε τα σκτσα αλλ και το εξφυλλο στον καταξιωμνο σκιτσογρφο κ. Μαρουλκη και του ζητσαμε η εικνα να χει σχση με τα μαθηματικ. Το αποτλεσμα ταν η διαφνεια που βλπετε. Τα παιδι που παζουν κουτσ, που ως γνωστ υπρχουν αριθμο στα τετραγωνκια του.

Στο δετερο τεχος μας φτιαξε εικνα με το κρυφτ, που και εκε το παιδ που τα φυλει, μετρει, επομνως υπρχουν μαθηματικ.

Για το τρτο τεχος φτιαξε μια εικνα που βλπετε με τα παιδι να παζουν βλε που και εκε μετρνε τους πντους.

Η κπληξη μως ρθε στο τταρτο τεχος, που λβαμε μια εικνα για το εξφυλλο ζωγραφισμνη απ παιδ. Ττε αντιληφθκαμε τι δεν χρειαζμασταν τη συνεισφορ του φλου σκιτσογρφου. Τη θση του την πραν τα παιδι. Στα πανι του καραβιο, της εικνας που σας στειλε, υπρχουν αριθμο που συμβολζουν τη δναμη του ανμου. Το διο συμβανει και στο πμπτο τεχος, που το παιδ αριθμε τα πταλα. Επσης στο κτο τεχος, που οι σταγνες της βροχς χουν αριθμος που αναφρονται στο βρος τους. Το διο συμβανει σε λα τα υπλοιπα εξφυλλα μχρι και το τελευταο, το 37ο.

 

Γ. Πανελλνιος Μαθητικς Διαγωνισμς «Παιχνδι και Μαθηματικ» του Μικρο Ευκλεδη

Μια λλη δραστηριτητα που προκυψε 2 χρνια μετ την κδοση του περιοδικο, δηλαδ πριν απ 7 χρνια, εναι η διοργνωση Μαθητικο Διαγωνισμο, στο πλασιο του περιοδικο « ο Μικρς Ευκλεδης» με ττλο «Παιχνδι και Μαθηματικ», για μαθητς Ε και Στ’ τξης Δημοτικο Σχολεου. Ο διαγωνισμς αυτς ξεκνησε με τα σχολεα της Αθνας και στη συνχεια πρε πανελλνια μορφ.

Διεξγεται κθε χρνο μια Παρασκευ του Μαρτου του Απριλου κατ τις δυο πρτες ρες του σχολικο προγρμματος, μετ απ δεια που χορηγεται απ το Υπουργεο Παιδεας, με κοιν θματα γι λα τα σχολεα, που διατυπνει η Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα.

Επιτηρητς και διορθωτς των γραπτν εναι οι εκπαιδευτικο των οποων τα τμματα συμμετχουν στο διαγωνισμ. Ασφαλς γνεται αντιληπτ τι λγω του μεγθους του ο διαγωνισμς αυτς δεν θα μποροσε να υλοποιηθε αν δεν τον εχαν αγκαλισει οι μαχμενοι εκπαιδευτικο της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης, στους οποους η Ελληνικ Μαθηματικ Εταιρεα εκφρζει τις ευχαριστες της. Με τις διαστσεις που χει πρει σμερα ο διαγωνισμς, εναι αδνατο, χωρς τη συνδρομ των εκπαιδευτικν των σχολεων, η Εταιρεα να μπορσει να σηκσει λο αυτ το βρος. Να αναφρω ενδεικτικ τι στον 7ο Διαγωνισμ, τον περσιν, συμμετεχαν πνω απ 2.500 σχολικς μονδες απ’ λη την Ελλδα, και ο αριθμς των διαγωνισθντων πλησασε τις 70.000.

Επσης θα πρπει να αναφρουμε την ουσιαστικ συμβολ που χει στο διαγωνισμ, σχετικ με την ενημρωση των σχολεων και στη διεξαγωγ του, η ψογη συνεργασα της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας με το Πανελλνιο Σχολικ Δκτυο και το Ινστιτοτο Εκπαιδευτικς Πολιτικς ΙΕΠ.

Βασικς σκοπς του διαγωνισμο εναι να ρθουν οι μαθητς σε επαφ με ασκσεις – δραστηριτητες, μσα απ τις οποες:

Ø Θα αντιληφθον τι τα μαθηματικ κρβουν ομορφι και προσφρουν πολλς δυναττητες στη ζω μας.

Ø Θα εκτιμσουν τη χρση των μαθηματικν σε πολλς εφαρμογς.

Ø Θα χρησιμοποισουν τη μαθηματικ τους σκψη σε ευχριστα και ξυπνα προβλματα.

Ο συγκεκριμνος διαγωνισμς εναι διαφορετικς απ τους υπλοιπους διαγωνισμος της εταιρεας. Εναι θα λεγα καθαρ συμμετοχικς, χει περισστερο την ννοια του παιχνιδιο. Σε λους τους μαθητς που παρνουν μρος απονμουμε βεβαωση συμμετοχς, θλοντας να τονσουμε τι η συμμετοχ, αυτ καθ’ εαυτ, χει πολ μεγλη σημασα.

Απονμουμε παινο στο πρτο τους πρτους σε βαθμολογα μαθητς κθε τμματος, και αυτ σημανει τι θα βραβευτε απ κθε σχολεο αριθμς μαθητν σος μεγαλτερος απ τον αριθμ των συμμετεχντων τμημτων.

Το αποτλεσμα εναι οι μρες που γνεται η απονομ επανων του διαγωνισμο του ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ να εναι κυριολεκτικ να πανηγρι. Γι’ αυτ εμαστε αναγκασμνοι στο λεκανοπδιο να χρησιμοποιομε τα μεγλα αμφιθατρα των Πανεπιστημων Αθνας και Πειραι. Μλιστα, λγω των προβλημτων που προκυψαν στο Πανεπιστμιο της Αθνας, δεν χουμε κατορθσει να βραβεσουμε ακμη τους μαθητς της Α’ Διεθυνσης Αττικς, που εναι πνω απ 1.300 παιδι.

 

Δ. Καλοκαιριν Μαθηματικ Κατασκνωση - Σοφικ Κορινθας

Η Τρτη και τελευταα δραστηριτητα που γνεται στα πλασια τους περιοδικο εναι η Μαθηματικ Κατασκνωση. Αυτ ξεκνησε πριν απ 5 χρνια. Η κατασκνωση απευθνεται σε μαθητς ηλικας 10 και 12 ετν, δηλαδ μαθητς Δ, Ε και της ΣΤ τξης του Δημοτικο.

Με τη μαθηματικ κατασκνωση επιχειρομε μιαν ακμη ουσιαστικ παρμβαση στη διαμρφωση μιας διαφορετικς αντληψης για τη μαθηματικ παιδεα στη χρα μας.

Στχος της πρωτοβουλας αυτς εναι, οι μαθητς που χουν τελεισει τη Δ, Ε και ΣΤ τξη του Δημοτικο να βρεθον στο τλος των καλοκαιρινν διακοπν τους και για επτ (7) ημρες, σ’ ναν πανμορφο και φιλξενο χρο, με κοιν στχο την καλλιργεια και ανδειξη της μαθηματικς σκψης ως εφδιο για τη μαθητικ και αργτερα την ακαδημακ τους διαδρομ.

Σκοπς μας εναι να καθοδηγσουμε και να παρακινσουμε τα παιδι αυτς της ιδιατερα ευασθητης ηλικας, πως αυτ των 10 – 12 ετν, στε να προσεγγσουν τις βασικς ννοιες των μαθηματικν μσα στη ξεγνοιασι που προσφρουν οι διακοπς του καλοκαιριο, συνδυζοντας γνση με ψυχαγωγα.

Τα μαθματα γνονται απ δασκλους και καθηγητς μαθηματικν με εμπειρα και παιδαγωγικ κατρτιση. Τις λλες παρλληλες δραστηριτητες τις συντονζουν τομα της κατασκνωσης με ειδικ γνση στην ομαδικ ψυχολογα, με σκοπ την ριστη δημιουργικ αξιοποηση του ελεθερου χρνου.

Τπος διεξαγωγς του προγρμματος εναι οι εγκαταστσεις της κατασκνωσης RANCH στην περιοχ Σοφικ Κορινθας.

Οι θεματικς εντητες που διδσκονται στη μαθηματικ κατασκνωση αφορον την λη του Δημοτικο σχολεου.

Επσης εκτς απ τη διδασκαλα των μαθηματικν γνονται στα παιδι της ΕΜΕ διφορες διαλξεις. Ενδεικτικ να αναφρουμε τι φτος δωσαν διαλξεις για τους μικρος μαθητς οι σχολικο σμβουλοι Μ. Σταματοπολου και Χ. Σκαλκτος με θμα «Τα γλυπτ του Παρθεννα» καθς και ο Μ. Χρυσοβργης με θμα: «Ανακαλπτω τη μαγεα του σμπαντος» .

 

Δ. Επλογος

Κλενοντας την εισγησ μου θα θελα να τονσω για μια ακμα φορ πως η καλλιργεια της μαθηματικς σκψης αποτελε θεμλιο λθο για λες τις επιστμες, θετικς αλλ και ανθρωπιστικς και θα πρπει να αποτελε βασικ στχο της εκπαδευσης.

Τα Μαθηματικ ως γλσσα της επιστμης βρσκονται σε μια αμφδρομη σχση με την τεχνολογα και την κοινωνα, γιατ προγουν την κατανηση και τη μελτη των λλων επιστημονικν περιοχν.

Οφελουμε να καταπολεμσουμε το φβο των παιδιν για τα Μαθηματικ, να τα παρουσισουμε ως ανθρπινο δημιοργημα και την καθημεριν ζω τους ως πεδο μπνευσης και εφαρμογς των Μαθηματικν του σχολεου. Να επισημνουμε τη χρησιμτητ τους για την κατανηση και την επλυση των προβλημτων της σγχρονης καθημεριντητας.

Σας ευχαριστ πολ

Πνευματικ Κντρο του Δμου Αθηναων

«Αμφιθατρο Αντνης Τρτσης»

Ακαδημας 50, Αθνα

Δευτρα 16 Δεκεμβρου 2013

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Μαριννα Μσχου, Γραμματας ΔΣ Ιδρματος Ωνση

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Λνα Μενδνη,  Γενικ Γραμματας του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Ευγγελος Ζαχαρκης, Ειδικς Γραμματας Διαχερισης

Ευρωπακν Πρων του Υπουργεου Παιδεας & Θρησκευμτων

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Θωμς Σφηκπουλος, Αντιπρτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητς Τμματος Πληροφορικς και Τηλεπικοινωνιν

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Νλλη Παπαχελ, Αντιδμαρχος Αθηναων και

Πρεδρος του Οργανισμο Πολιτισμο, Αθλητισμο και Νεολαας του Δμου Αθηναων

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Χρστος Καρρς, Εκτελεστικς Διευθυντς της Στγης Γραμμτων και Τεχνν του Ιδρματος Ωνση

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Παντερμαλς Δημτρης, Πρεδρος Μουσεου Ακρπολης, Καθηγητς Αρχαιολογας

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Παντερμαλς Δημτρης, Πρεδρος Μουσεου Ακρπολης, Καθηγητς Αρχαιολογας

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Αφροδτη Παναγιωτκου, Εκτελεστικ Υποδιευθντρια & Διευθντρια

Τμματος Επικοινωνας & Μρκετινγκ της Στγης Γραμμτων και Τεχνν του Ιδρματος Ωνση

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Λζαρος Μερκος, Καθηγητς στο Τμμα Πληροφορικς ΕΚΠΑ και

Πρεδρος του Ελληνικο Ακαδημακο Δικτου GUnet

φη Τσιτσιου, Διευθντρια του Ιδρματος Ωνση

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

 

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

φη Τσιτσιου, Διευθντρια του Ιδρματος Ωνση

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Φουρτονης Βασλης, Δσκαλος 5ου Δημοτικο Σχολεου Χαλανδρου,

μλος Σ.Ε. του Περιοδικο της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας «Ο Μικρς Ευκλεδης»

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Φουρτονης Βασλης, Δσκαλος 5ου Δημοτικο Σχολεου Χαλανδρου,

μλος Σ.Ε. του Περιοδικο της Ελληνικς Μαθηματικς Εταιρεας «Ο Μικρς Ευκλεδης»

Η εμπειρα του «ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Μαρνα Λαμπρκη Πλκα, ομ. Καθηγτρια Σχολς Καλν Τεχνν,

Διευθντρια Εθνικς Πινακοθκης- Μουσεου Αλεξνδρου Σοτζου