, /

Γιννης Ν. Κουμντος, Σχολικς Σμβουλο

17 2013

Περληψη εργασας

http://evaggeliki.files.wordpress.com/2010/04/dsc_4668111.jpgΤο «νο σχολεο» σον αφορ στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση υλοποιεται απ το σχολικ τος 2010-2011 σε να μεγλο αριθμ σχολικν μονδων με την εφαρμογ του  προγρμματος  των ολομερων δημοτικν σχολεων με Ενιαο Αναμορφωμνο Εκπαιδευτικ Πργραμμα (ΕΑΕΠ), το οποο προλθε απ τα θετικ στοιχεα του προγρμματος που εφαρμσθηκε  στα 28 Ολομερα Πιλοτικ Δημοτικ Σχολεα.

Οι καινοτομες του προγρμματος αφορον το ωρριο, τα να γνωστικ αντικεμενα, τη διαθεματικ, βιωματικ ,συνεργατικ μεθοδολογα μθησης ,το νο παιδαγωγικ κλμα.

Το ωρριο του υποχρεωτικο προγρμματος εναι για λους τους μαθητς απ τις 08:00 ως τις 14:00.

Το Ενιαο Αναμορφωμνο Εκπαιδευτικ Πργραμμα τυπικ και ουσιαστικ, στοχεει στη βελτωση της παρεχμενης ποιτητας σπουδν και στην προθηση ενς ανθρωποκεντρικο μοντλου εκπαδευσης.

Οι καινοτομες τις οποες εισγει το νο πργραμμα ολομερου ΕΑΕΠ,κατ την  εφαρμογ τους προσκροουν σε  σειρ προβλημτων και εμποδων  με κυριτερα εκενα που αφορον την εφαρμογ του προγρμματος σε σχση με προπρχουσες στσεις, αντιλψεις και πρακτικς των εκπαιδευτικν καθς και με τις ελλεψεις σε θματα υλικοτεχνικν υποδομν.

Η υποχρεωτικ παραμον  λων των μαθητν  μχρι τις 14.οο επηρεζει την παρμετρο χρνος, αφο επιμηκνεται   το πργραμμα  με τις επιπρσθετες δραστηριτητες και τα να  διδακτικ αντικεμενα.

 Η παρμετρος χρος και αυτ διαφοροποιεται, αφο τα να διδακτικ αντικεμενα  θτουν  ζητματα υποδομς ,πως αθουσες πληροφορικς εικαστικν θεατρικς αγωγς.

Ο ρλος του σχολεου απ καθαρ ακαδημακς αλλζει, αναθεωρεται, αποκτ   ρλο δημιουργικ. 

Εναι προφανς τι οι νοι ρλοι των εκπαιδευτικν, στο νο καινοτμο σχολεο, στις νες διδακτικς μεθδους διεγερουν σοβαρος προβληματισμος και διαμορφνουν να καινοργιο πλασιο λειτουργας.  Η εισαγωγ των νων διδακτικν αντικειμνων και η αλλαγ της μεθοδολογας διδασκαλας δημιουργον νες προκλσεις αλλ και νες απαιτσεις. Η να διδακτικ μεθοδολογα και τα καινοτμα προγρμματα  για να υλοποιηθον  προποθτουν   να δσκαλο κατηρτισμνο  και υποστηριζμενο.

Απ τη ποιοτικ ρευνα που πραγματοποισαμε σε σχολικς μονδες που εφαρμζουν το πργραμμα ΕΑΕΠ διεξχθησαν τα ακλουθα συμπερσματα:

Ως προς τα εμπδια/προβλματα που αντιμετωπζουν οι εκπαιδευτικο, κατ την εφαρμογ του ολομερου προγρμματος ΕΑΕΠ στα δημοτικ σχολεα, διαφανεται  τι η λλειψη κτιριακν υποδομν και υλικοτεχνικο εξοπλισμο  να αποτελε διαπστωση μεγλου ποσοστο των εκπαιδευτικν.

Υψηλ ποσοστ αναφορς ως εμπδιο χει και η ποστητας της λης. Οι εκπαιδευτικο εκτιμον πως οι να παιδαγωγικς, οι νες διδακτικς της βιωματικς μθησης ,της ανακαλυπτικς και συνεργατικς μεθοδολογας απαιτον περισστερο  διαθσιμο χρνο ,τον οποο δεν μπορον να εξοικονομσουν εξ αιτας της μεγλης ποστητας της λης. Η εμβθυνση, η συνεργατικτητα, οι διερευνητικς εργασες δνουν  τη δυναττητα ,την ευκαιρα στους μαθητς να αναπτξουν την κριτικ σκψη και να δεχθον κριτικ απ τους συμμαθητς τους. Η διαδικασα αυτ απαιτε διδακτικ χρνο.

Ως προς τα πεδα και τις ανγκες επιμρφωσης, σε σχση με το πργραμμα του ολομερου δημοτικο σχολεου με ΕΑΕΠ, διαπιστσαμε υψηλ ποσοστ συμφωνας ως προς τα Παιδαγωγικ Ζητματα και τα θματα Διαχερισης Προβλημτων τξης, κρσεων, σχσεων.

  Η εξσου υψηλ συχντητα αναφορ στην επιμορφωτικ ανγκη για την γνση της Πληροφορικς, ετε για ιδα χρση ως πηγ πληροφοριν επικοινωνας απ τους εκπαιδευτικος, ετε ως εκπαιδευτικ εργαλεο διδασκαλας ( Διαδραστικς Πνακας, Pοwer Point, Η/Υ ) συλλογς πληροφοριν, επιβεβαινει την εσοδο του ελληνικο εκπαιδευτικο συστματος στη να εποχ.

Συμπερασματικ σε τι αφορ τα εμπδια που αντιμετωπζουν οι εκπαιδευτικο απ την εφαρμογ του προγρμματος ΕΑΕΠ, αυτ επικεντρνονται :

  • στην απουσα υλικοτεχνικς υποδομς,
  • στη μεγλη ποστητα της λης που λειτουργε ανασχετικ ως προς την εφαρμογ της διαδεματικτητας, της συνεργατικτητας, της βιωματικς μθησης,
  • και στην λλειψη  επιμρφωσης στη παιδαγωγικ  διαχεριση  προβλημτων σχολικς τξης, παιδιν, σχσεων και κρσεων.

Η επιμρφωση στα προαναφερμενα αντικεμενα καθς και αυτς των  νων τεχνολογιν και πληροφορικς, διαμορφνουν το πεδο των  αναγκν.

Σε τι αφορ τη μθοδο εφαρμογς  η βιωματικ, ενδοσχολικ, περιοδικ, αποκεντρωμνη επιμρφωση, η οποα δναται να πραγματοποιεται καθ’ λη τη διρκεια του διδακτικο τους, αποτελε τη πλειοψηφοσα  πρταση, ως το πλασιο ανπτυξης των επιμορφωτικν δρσεων.

 

Διαβστε ολκληρη την εργασα πατντας ΕΔΩ