6

Βασλης Φουρτονης, δσκαλος

4 2013

http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/article2534742.ece/BINARY/w460/ddd.jpgΗ Ευρωπακ Επιτροπ αναμνεται να επιβλει πρστιμα συνολικο ψους 1,7 δισ. ευρ σε ομδα κορυφαων ευρωπακν και αμερικανικν τραπεζν για τη χειραγγηση επιτοκων αναφορς, πως το Libor (διατραπεζικ επιτκιο του Λονδνου), δλωσε στο Ριτερ πηγ που χει γνση του θματος.

Ειδικτερα, η Deutsche Bank και η Royal Scotland Bank (RBS) εναι μεταξ των ξι μεγλων τραπεζν, οι οποες συμφνησαν να καταβλουν πρστιμα, συνολικο ψους - ρεκρ 1,7 δισ. ευρ, που επβαλε η Ευρωπακ Επιτροπ για τη χειραγγηση επιτοκων αναφορς.

Σμφωνα με δημοσευμα του πρακτορεου Bloomberg, στη Deutsche Bank επιβλθηκε πρστιμο 725 εκατ. ευρ, που εναι και το μεγαλτερο στη συγκεκριμνη υπθεση. Στη Societe Generale επιβλθηκε πρστιμο 446 εκατ. ευρ, στην RBS 391 εκατ. ευρ και στην JPMorgan 80 εκατ. ευρ, σμφωνα με ανακονωση της Ευρωπακς Επιτροπς.

"Αυτ που σοκρει σον αφορ τα σκνδαλα των επιτοκων Libor και Euribor δεν εναι μνο η χειραγγηση των δεικτν αναφορς, η οποα αντιμετωπζεται σε παγκσμιο εππεδο απ τις εποπτικς χρηματοπιστωτικς Αρχς, αλλ επσης η συνεννηση μεταξ τραπεζν που υποτθεται τι ανταγωνζονται μεταξ τους", αναφρει ο Επτροπος της ΕΕ για θματα ανταγωνισμο Χοακν Αλμονια στην ανακονωση.

Οι εποπτικς Αρχς αν τον κσμο εξετζουν, εν περισστερες απ μα δεκδα τραπεζν, περιλαμβανομνων της Deutsche Bank και της JPMorgan, συνεννοθηκαν για να χειραγωγσουν τα επιτκια αναφορς για να συγκαλψουν το πραγματικ κστος δανεισμο τους. Τα πρστιμα σε παγκσμιο εππεδο εχαν υπερβε τα 3,7 δισ. δολρια πριν απ τη σημεριν απφαση, αλλ το κστος για τις τρπεζες μπορε να αυξηθε, καθς αντιμετωπζουν διξεις σε λο τον κσμο. Η συμφωνα με την Ευρωπακ Επιτροπ περιλαμβνει τη διαπστωση της ευθνης (των τραπεζν), η οποα μπορε να χρησιμοποιηθε σε αστικς αγωγς.

 

Ακροτελετιο Σχλιο:

Εναι δυνατν να μην προκαλε αγανκτηση σε λους μας η παραπνω αναφορ; Μχρι τρα μας εχατε τρελνει με τους διεφθαρμνους λληνες, τους τεμπληδες κ.λ.π. Τρα τι χει να μας πει η κα Μρκελ; Θα καταδικσει την εθνικ τρπεζα; Μπα… δεν νομζω!

Καλ λνε τι «η πρνη μιλει πντα για ηθικ και ο ανντιμος για εντιμτητα»!!!! Τ’ ακοτε φλοι μας Γερμανο;

Μπως η Siemens και η Deutsche Bank εναι εταιρεες των διεφθαρμνων των Ελλνων και δεν το γνωρζουμε μπως εναι κποιοι λλου. Λμε μπως;