22 2012

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Σμφωνα με δημοσιεματα του τπου, την επκταση του ωραρου των εκπαιδευτικν μεθδευε η απελθοσα υπουργς Παιδεας Αννα Διαμαντοπολου, αλλ δεν πρλαβε. Μετ απ απατηση του Οργανισμο Οικονομικς Συνεργασας και Ανπτυξης (ΟΟΣΑ) φρεται να εχε συμφωνσει στην αξηση του ωραρου των εκπαιδευτικν της πρωτοβθμιας και της δευτεροβθμιας, απλ δεν πρλαβε λγω κυβερνητικς αλλαγς.

Η σχεδιαζμενη επκταση των ωραρου των εκπαιδευτικν χει ως αφετηρα την πρσφατη μελτη του ΟΟΣΑ για την κατσταση της δημσιας εκπαδευσης στη χρα μας, σμφωνα με την οποα οι λληνες εκπαιδευτικο δουλεουν λιγτερο συγκριτικ με τους Ευρωπαους συναδλφους τους, γεγονς που αυξνει το κστος αν μαθητ. Τα στατιστικ στοιχεα που δθηκαν στη δημοσιτητα αναφρουν τι στη χρα μας η αναλογα εκπαιδευτικν - μαθητν εναι τσσερις προς 14, ταν ο αντστοιχος μσος ρος στην Ευρπη εναι νας εκπαιδευτικς προς δκα παιδι, πργμα που δεν αποδεικνει τους ισχυρισμος περ υπερπληθρας διδασκντων.

Ρεπορτζ

Η πρταση που κατθεσε ο ΟΟΣΑ και που, πως φανεται, υιοθετθηκε και περιμνει στα συρτρια του υπουργεου Παιδεας κνει λγο για επκταση του ωραρου δασκλων και καθηγητν κατ τσσερις ως πντε ρες εβδομαδιαως και, βεβαως, οτε λγος να γνεται για αξηση των αποδοχν τους. Σε περπτωση που κποιος αρνηθε, θα βρεθε, πως λα δεχνουν, αντιμτωπος με την απλυση.

Στην κθεση του ΟΟΣΑ υποστηρζεται πως οι λληνες εκπαιδευτικο εργζονται λιγτερο απ 600 ρες το χρνο, περπου 65 ρες το μνα και καταλγουν στο συμπρασμα πως αφο δεν μπορε να γνει επιμκυνση του τους λγω κασωνα προτενουν την αξηση του ωραρου σε 25ρες στην πρωτοβθμια και σε 22 ρες στη δευτεροβθμια.

μως η μελτη αυτ του ΟΟΣΑ εναι τσο πρχειρη πο μια απλ ανγνωση του ημερολογου αρκε να τη διαψεσει. Δυστυχς για αυτος δεν χρειζεται καμι μελτη.

Βζοντας κτω το ημερολγιο θα δομε τι το ελληνικ σχολεο και ειδικτερα το Δημοτικ που μας ενδιαφρει εναι ανοιχτ, δηλαδ λειτουργε 38 εβδομδες καθ’ λη τη διρκεια του διδακτικο τους, απ Σεπτμβρη μχρι Ιονιο. Αν αφαιρσουμε τις επσημες αργες και τις συνελεσεις που λες μαζ δεν εναι δο εβδομδες, παρ το γεγονς τι οι εκπαιδευτικο στις αργες εργζονται γιατ συμμετχουν στις παρελσεις, ττε μας απομνουν 36 εβδομδες εργασας.

Ως γνωστ στην πρωτοβθμια εκπαδευση χουμε τεσσρων ειδν διδακτικ ωρρια.

Εκπαιδευτικο που χουν ως 10 τη υπηρεσας 24 διδακτικς ρες. Επομνως 36 εβδομδες επ 24 ρες μας κνουν 864 διδακτικς ρες.

Εκπαιδευτικο που χουν απ 10 ως 15 τη υπηρεσας 23 διδακτικς ρες. Επομνως 36 εβδομδες επ 23 ρες μας κνουν 828 διδακτικς ρες.

Εκπαιδευτικο που χουν απ 15 ως 20 τη υπηρεσας 22 διδακτικς ρες. Επομνως 36 εβδομδες επ 22 ρες μας κνουν 792 διδακτικς ρες.

Εκπαιδευτικο που χουν πνω απ 20 τη υπηρεσας 21 διδακτικς ρες. Επομνως 36 εβδομδες επ 21 ρες μας κνουν 756 διδακτικς ρες.

Παρακτω φανεται η πρταση του ΟΟΣΑ για το διδακτικ ωρριο των εκπαιδευτικν.

 

Το ζτημα του χρνου εργασας των εκπαιδευτικν στην Ευρπη εναι πολπλοκο, γιατ ως χρνος διδασκαλας, ορζεται οι πραγματικς ρες επαφς με το παιδ στην τξη και ο καθαρς διδακτικς χρνος αλλο ταυτζεται με τον υπαλληλικ χρνο και αλλο διαφρει, πως στην Ελλδα.

σον αφορ τη μση εβδομαδιαα διρκεια εργασας στα δημοτικ σχολεα, ως χρες με τον υψηλτερο διδακτικ χρνο κατατσσονται οι δο σκανδιναβικς χρες που στη Σουηδα ο διδακτικς χρνος εναι 35 ρες απ την αρχ ως το τλος της εκπαιδευτικς σταδιοδρομας και το χαμηλτερο διδακτ ωρριο χει η Ισλανδα με 17 ρες για τον νεοεισερχμενο 13 ρες για το τλος της σταδιοδρομας του εκπαιδευτικο.

Για την πλειοντητα των χωρν που περιλαμβνονται στον παρακτω πνακα, ο μσος ρος εβδομαδιαας διδασκαλα σε ρες εναι απ 20 ως και 25 ρες διδασκαλα ρες και αυτ η διαφοροποηση οφελεται στις περισστερες χρες, δηλαδ η μεωση, στα τη υπηρεσας του εκπαιδευτικο. σο αυτ αυξνονται τσο μεινονται οι ρες διδασκαλας.

Μεγλη απκλιση στο διδακτικ ωρριο υπρχει στην Κπρο, Ισλανδα και Ρωσα, που ρες διδασκαλας εναι γενικ πιο πολλς κατ την ναρξη της σταδιοδρομας απ’ τι  για εκπαιδευτικος που φτνουν στο τλος. Εξαρεση αποτελε η Σλοβακα, που το διδακτικ ωρριο των εξερχομνων εναι μεγαλτερο απ αυτ των εισερχομνων.

Κποια στιγμ πρπει να σταματσει η καραμλα του τεμπλη λληνα εκπαιδευτικο.

Ο πνακας που παραθτουμε δεχνει το διδακτικ ωρριο που ισχει σε αυτς τις χρες και αποδεικνεται περτρανα τι οι λληνες εκπαιδευτικο της πρωτοβθμιας εργζονται σο ακριβς εναι ο μσος ρος αυτν των χωρν, σως και λγο περισστερο.

Με ΜΠΛΕ χρμα ο νεοεισερχμενος εκπαιδευτικς και με ΚΟΚΚΙΝΟ ο εξερχμενος.

Πηγ: Questionnaire Survey ‘Teachers’ Pay in Europe’, 2008. Notes: a ES1: Spain, teachers’ wages in the private sector. b ES2: Spain, teachers’ wages in the public sector. * SE: For Sweden, obligatory weekly teaching hours are not specified.

 

Καταλγουμε λοιπν στο τι ο λληνας εκπαιδευτικς εργζεται πως και οι υπλοιποι εκπαιδευτικο της Ε.Ε. και μλιστα αμεβεται με μισθος πολ χαμηλτερους απ αυτος.

Μπορετε να μας πετε σε ποιες λλες χρες οι εκπαιδευτικο εργζονται απ 864 – 756 ρες το χρνο και πσα χρματα παρνουν. Εναι καιρς να μιλσουμε με αλθειες.

Μπορετε να μας πετε πσες ρες χνονται το χρνο εξ αιτας της ανικαντητας της διοκησης της εκπαδευσης να καλψει με εκπαιδευτικ προσωπικ τα σχολεα; Φταει και γι’ αυτ ο λληνας εκπαιδευτικς;

Κποτε πρπει το Υπουργεο να παραδεχθε τι δεν θα κνει λλες προσλψεις, λγω μνημονου και ρα θα πρπει να βρει τρπο να λειτουργσουν τα σχολεα φορτνοντας για λλη μια φορ τα προβλματα στις πλτες των εκπαιδευτικν.