29 2012

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Θα πρπει να ξεκαθαρσω απ την αρχ τι με αυτ το πνημ μου δεν φιλοδοξ να γρψω να περισποδαστο επιστημονικ ρθρο. Εκενο που θλω να κνω εναι να επαναφρω στη μνμη λων μας τον παλαι επιθεωρητ που υπρχε στο ελληνικ σχολεο.

Εναι νας θεσμς που παψε να υφσταται ταν ο υποφαινμενος ρχισε να εργζεται στο ελληνικ Δημοτικ Σχολεο, το 1982. Μλιστα εναι χαρακτηριστικ τι ορκστηκα δημσιος υπλληλος απ τον τελευταο επιθεωρητ του 3ου Γραφεου Αθνας ττε. Ο συγκεκριμνος επιθεωρητς μετ απ λγο καιρ καταργθηκε.

Επσης να ακμα στοιχεο που με κνει να ασχοληθ με αυτ το θμα εναι οι προσωπικς μνμες εκενης της εποχς που υπρξα μαθητς και αναμναμε την λευση του επιθεωρητ. Φβος και τρμος επικρατοσε παντο.

Ο δσκαλος μου φοβταν γιατ ταν ενεργς πολτης, κεντρος, και αν πσα ρα και στιγμ κινδνευε με απλυση. ταν βλπεις φακελωμνος και ττε ταν δικτατορα και θελε θρρος για να λες τις απψεις σου. Αυτ δρο στους τζμπα μγκες…

Εμες τα παιδι φοβμαστε γιατ εμς θα ρωτοσε ο επιθεωρητς και αν δεν απαντοσαμε τι θα γινταν… στο, δεν θλαμε να το σκεφτομε! Ο υποφαινμενος, που ανκα στην ομδα των καλν μαθητν, εν μθαινα απ την προηγομενη για την επσκεψη του επιθεωρητ, λη την νχτα βλεπα εφιλτες.

Φυσικ λα αυτ φαντζουν ως παραμθι σμερα στο ελληνικ σχολεο και σωστ φαντζουν. μως η λθη εναι γνωστ τι βοηθει αυταρχικς ως και φασζουσες καταστσεις.

Σμερα ευτυχς δεν υπρχει επιθεωρητς. Αντικαταστθηκε απ το μοναδικ δασκαλογννητο θεσμ, του Σχολικο Συμβολου, και αυτ δεν θα πρπει να το ξεχν κανες Σχολικς Σμβουλος. Ο Σχολικς Σμβουλος εναι θεσμς που χει επιβλλει το συνδικαλιστικ κνημα των εκπαιδευτικν. Ας μη το ξεχνμε αυτ.

Επιστροφ στο παρελθν καις τον επιθεωρητ.

 

Στχος των επιθεωρητν

«Θα καλλιεργσωμεν .την συνασθησιν της ευθνης, τις δυστυχς συνεπεα του πολμου, της κατοχς και της ανταρσας ημβλνθη παρ τισι Δημ/λοις»  και  « …δια των υφ’ ημς διδασκλων να συμβλωμεν εις το ργον της αναπτσσεως του θνους εις την κολυμβθραν μιας πνευματικς και ηθικς εξυγινσεως»

Σχλιο: Μια ζω μπουρδολογες και κεν περιεχομνου λγια

 

Η δικτατορα και ο ρλος των εκαπιδευτικν

Στην περοδο της δικτατορας, που ο ρλος του δασκλου αναβαθμζεται σε ρλο «εθνικο διαφωτιστ» και η «εναρμονισμνη» στση του δασκλου αποτελε βασικ δεκτη της αξιολγησης του επιθεωρητ:

«Ο φαεινς αστρ της Εθνικς Επαναστσεως της 21ης Απριλου 1967. μας επιβλλουν το ιερ καθκον να δραστηριοποιηθμεν εις το πακρον και να συμβλωμεν . εις το αναγεννητικν ργον της δημιουργας του ιστορικο Ελληνικο θνους»

Σχλιο: Για αυτ την περοδο ισχει μνο το «καλ εσ σκοτθηκες νωρς». Η απλυση σου ταν στο χρι του κθε ρουφιλνου που και κποιες φορς, δυστυχς, ταν και «συνδελφος». Υπρξαν μαθητς ττε και χω προσωπικς και μη αμφισβητσιμες μνμες απ το δσκαλ μου, καλ του ρα.

 

Χαρακτηρισμς Γυναικν

ταν πρκειται για γυνακες, η συνθης κφραση εναι: «διγει βον προσιδιζοντα εις Ελληνδα διδασκλισσαν» , αν πρκειται για δασκλα γαμο προχωρημνης ηλικας, υπρχει η φρση «διγει αδιβλητος».

Σχλιο: Τι να σχολισεις…

 

Προσωπικ ζω

«Διγει δημσιον και ιδιωτικν βον αδιβλητον, ανταποκρινμενος πλρως εις τας διατξεις των ρθρων 44-56 του Δημ. Κδικος»

Σχλιο: Α, ρε μπαγσα συνδελφε, τον τουμπρισες τον γλυψες τον επιθεωρητ!!!

 

«Αι καθλου πρξεις του/της φρουν κδηλον το χρμα της Εθνικς υπερηφνειας και προσηλσες της προς τα Εθνικ Ιδεδη και το μεγαλεον της φυλς»

Σχλιο: Αυτς δεν ταν παλιοκουμουνιστς η παλιοπαπανδρεκς

 

Σε αντθετη περπτωση ο επιθεωρητς επισημανει:

«Τελευταως αναμειγνεται εις πολιτικς συζητσεις υποστηρζουσα με φανατισμν ορισμνην πολιτικν παρταξιν, εις πραγματοποιομενες δε εις την οικαν της συγκεντρσεις υπρχει πντοτε μουσικ γνωστο αριστερο μουσικοσυνθτη»

Σχλιο: Ρε το μπαγσα… να ακοει Θεοδωρκη!!!

 

«Οτως εξεδηλθη σαφς υπρ ορισμνης κομματικς παρατξεως, πολιτικολογε δημοσα, αναγινσκει κεντροαριστερς εφημερδας, χλευζει τους αναγινσκοντας αντιθτους εφημερδας, εν οις και τον υποφαινμενον και τους λοιπος εν τω γραφεω διδασκλους, ευρσκεται εις επαφν με βουλευτς ορισμνου κμματος.»

Σχλιο: Ακος εκε ο παλινθρωπος να «χλευζει»!!! Παλιοκεντρε!!! Παλιοπαπανδρεκ!!!

«Εξ ασφαλν μως πληροφοριν και εξ ιδας αντιλψεως, διεπιστσαμεν, τι οτος, αν και υπηρτησεν ως φεδρος ανθυπολοχαγς, παρεσρθη υπ της συζγου του, διδασκαλσσης, διαπνεομνης υπ αριστερν φρονημτων και της οποας οι γονες και οι αδελφο ευρσκονται εις το παραπτασμα, τερος αδελφς της, φοιτητς Νομικς, το ηγετικ στλεχος της νεολαας «Λαμπρκη» των Σερρν. Ανεμειγνετο εκ του εμφανος εις πολιτικς συζητσεις υποστηρζων μετ φανατισμο τον Ανδραν Παπανδρου.»

Σχλιο: Μια ζω για λα φταει η Εα. Δεν μας λει ο κριος επιθεωρητς αν ο τεταρτο - πμπτος ξδερφος της κτης ξαδρφης αν ταν και αυτς στους Λαμπρκηδες.

 

Σε λλη μως κθεση αξιολογομενου εκπαιδευτικο υπογραμμζεται: «Κατ το βραχ διστημα της θητεας του ως μλους του Διδασκαλικο Συλλγου, ομο μετ των λοιπν μελν, ειργζετο δι να δοθ εις αυτν πνο και κατεθυνσις καθαρς Εθνικ»

Χωρς σχλιο για το φασιστρνι που χρησιμοποησε ακμα και το Σλλογο.

 

Σχετικ με την απδοση στην τξη

Σε λλες εκθσεις διαβζουμε τα παρακτω: . / , ,πλην εξακολουθε να παρασρεται υπ της συζγου του, εις αντιδικας μετ των συναδλφων του».

Σχλιο: Πλι φταει η Εα!!!

 

Καθημεριν ζω

«τον απασχλησαν μως ιδιαιτρως αι ερωτικα του περιπτειαι, εν εξθεσε συναδλφους του, παραλαμβνοντας τατας εις ταξδια εις την πλιν των Σερρν, περιγων τατας δι του μοτοποδηλτου επανειλημμνως υπ πολλν κατοκων διετυπθησαν κατηγοραι εις βρος του, αποδειχθεσαι αληθες αναμιχθες τελευταως εις τον συνδικαλισμν, δωσε οξτητα, διασπσας την μχρι τοδε συνοχν και ψυχικν επαφν των διδ/λων πιζων εκβιζων. και αναμξας εις τον συνδικαλισμν πολιτικος παργοντας»

Σχλιο: Απ τη μια μερι ερωτλος και απ την λλη συνδικαλιστς. Φτου! Φτου! Να ξορκσουμε το κακ.

 

«Η δ/σσα, ως εμφανεται και εκ των στοιχεων του ατομικο της φακλου δεν μερμνησε να καταστ αποδοτικ. Μετ τη διλυσιν τν, παρ τη θλησιν των γονων της, αρραβνων της μετ χωροφλακος. Κατ βροχερν ημραν του χειμνος προσλθεν στο σχολεον με πανταλνια.»

Σχλιο: Παλιοκριτσο, να διαλσει τον αρραβνα σου και να θλεις να φορς και παντελνια!!! Ζτησες την δεια του επιθεωρητ;

 

«διετυπθηκαν εξ επισμων πηγν της κοιντητας δεγματα ουχ αψγου κοινωνικς συμπεριφορς. εναι εμφανς και εντυπωσιακ η ελευθεριτης της διδασκλισσας. Οτως χουν στο πακρον παρεξηγηθε αι σχσεις μετ του αστυνομικο σταθμρχου και του κοινοτικο ιατρο. Εξετσαμεν εγγρφως καταγγελαν και θα παρακολουθσωμεν τον πρτον»

Σχλιο: Να και η δασκαλτσα μας με το σταθμρχη (τον χετε ξεχσει τον ρο αυτ;;) και το γιατρουδκο μας!!! Να αφσουμε να καταρρεσουν τα χρηστ θη; χι, Ποτ!!!)

 

«η διδσκαλος εν τοις χωροις εναι το πρσωπον το οποον κυριολεκτικς κατασκοπεεται υπ των χωρικν. Πσα κνησς της, πσα εκδλωσις συμπαθεας αντιπαθεας, πας τις λγος, η κμμωσς της, η ενδυμασα της, η συναναστροφ της δεν διαφεγει τον αυστηρτατον των χωρικν λεγχον»

Σχλιο: Τα ρσα πο τα χετ κριε επιθεωρητ;

 

Η βαθμολογα

«επ τη ελπδι βελτισεως του διδασκλου και να ενθαρρνωμεν τοτον βελτινομεν κατ το τος τοτο δοκιμαστικς την βαθμολογαν του»

Σχλιο: Μεγαλψυχος ο επιθεωρητς. Χρησιμοποιε τη βελτωση της βαθμολογας του αξιολογουμνου ως κνητρο για συνετισμ του, σμφωνα με τα κοινωνικ και πολιτικ ειωθτα.

 

Η εποχ της δικτατορας 67 - 74

Στις εκθσεις, ιδιατερα μετ απ το 1967, συναντμε αναφορς στο ργο το κθε αξιολογουμνου για «ανπτυξιν του πατριωτικο φρονματος και τνωσιν της πστεως των κατοκων προς τα Εθνικ Ιδεδη», στη συμμετοχ του αξιολογουμνου στο ργο της διαφτισης και ιδιατερα αν πρκειται για διευθυντς σχολεων:

 

«Μετσχεν ενεργς και εκ πεποιθσεως ορμμενος, εις το ργον της Εθνικς Διαφωτσεως»,

«Προσφρει τας υπηρεσας του εις την ενταθα χριστιανικν κνησιν και ειργσθη λαν επωφελς κατ το παρελθν θρος εις τας μαθητικς κατασκηνσεις»

Σχλιο: Πατρς – Θρησκεα – Οικογνεια. Διαφορετικ απλυση!!!

 

«παρ το γεγονς τι, αν και γνωστς φανατικς εθνικφρων, υπηρετε εις χωρον με ασυνθως μεγλον αριθμν κομμουνιστν, κατρθωσε δι της προσωπικς του αξας να επιβληθ και εις τοτους και να κατευθνη εις το ορθν και το πρπον»

Σχλιο: Τι να σχολισεις για το φασιστρνι και τον προσκυνημνο.

 

«Δι των οργανουμνων σχολικν εορτν κατστησε το Σχολεον του κντρον ζως και δημιουργας και εσταν εθνικο φρονηματισμο.»

Σχλιο: Σχολεο Μακρνησος, τι λλο να πεις;

 

Στην εποχ της δικτατορας ο ρλος του δασκλου χει «εμπλουτιστε» με το ρλο του «εθνικο διαφωτιστ», με καθοδηγητ και ελεγκτ τον επιθεωρητ.

Στο μεγαλτερο αριθμ των εκθσεων που αφορον τις γυνακες δασκλες, ο επιθεωρητς στην κρση του αναφρεται κατ κριο λγο «στην επαφ αυτν μετ των μητρων και κατευθνει ορθς τατας εις θματα των τκνων»

 

«βρσκεται σε επαφ μετ των γονων και κηδεμνων καθοδηγοσα δεξις τοτους εις θματα αγωγς. Μετχει κοινωνικν εκδηλσεων και παραμνουσα εις το χωρον συνεργζεται με τας νεανδας του τπου και καθοδηγε τατας εις θματα καθαριτητος, οικιακς οικονομας και βρεφοκομας»

 

Απ μελτη εκθσεων εξγουμε το συμπρασμα τι στις κρσεις των περισστερων «διδασκαλισσν» δεν αναφρεται καθλου η φρση «ανπτυξαν εθνικοδιαφωτιστικν δρσιν» παρ μονχα γνεται κρση για την επαφ και την καθοδγηση των καθαρ «οικιακν» δραστηριοττων.

 

Αμοιβς ποινς

«δι την προαναφερθεσαν ανωτρω παραποησιν της διδασκαλας των Θρησκευτικν και την μη προσκουσαν συμπεριφορν του εν τ δημοσω βω εκλθη εις απολογαν».

Σχλιο: Πο πας ρε Καραμτρο. Εδ δεν μπορομε να κνουμε κτι σμερα εσ θελες επανσταση ττε;

 

«τι την νηστεαν καθρισεν η Επιστμη δι την απ καιρο εις καιρν αποτοξνωσιν του σματος»

Σχλιο: κου εκε τη νηστεα να την επιβλει η επιστμη!!! Ββαια, για να σοβαρευτομε, παρατηρομε τι το γεγονς τι καλεται σε απολογα ο δσκαλος για παρεμβσεις που κανε αλλ και για ελλιπ κατρτιση στο μθημα των θρησκευτικν δεχνει πσο μεγλη σημασα δινε και δνει και μχρι σμερα ΥΠΕΠΘ στα «ελληνοχριστιανικ ιδεδη»

 

Απολσεις δασκλων

Αν γυρσουμε πολλ χρνια πριν, το 1905, θα δομε να απ τα προβλματα των δασκλων ταν και οι απολσεις. Λες να καταφρουμε να ξαναγυρσουμε εκε το τος 2012… Τα ο αφνω ασχολαστο. Πντως στην εφημερδα ΣΚΡΙΠ(1893-1963), Φλλο: 18/1/1905, σελ.: 5 διαβζουμε τις τροποποσεις και μεταβολς υπηρτησης των δασκλων σε σχολεα της ττε επαρχας Τριφυλας. Δηλαδ, μεταθσεις, αποσπσεις, απολσεις. Εδ θα πρπει να προσξουμε το εξς ενδιαφρον:

Το 1905 απολθηκαν απ την υπηρεσα τους και οι δσκαλοι Μιχ. Λβης απ Καραμοσταφα (Αυλνα Μεσσηνας) και Πηγ Κωνσταντνου απ Σιδηρκαστρο (Μεσσηνας). Η απφαση ταν κοιν, κτι το οποο μας υποψιζει τι μπορε να συνβη ακριβς και να προχρησε ο Επιθεωρητς Τριφυλας στην εισγηση προς απλυσ τους! Να σημεισουμε τι τα δυο αυτ χωρι εναι πολ κοντιν, αν αυτ λει κτι

 

Υποδειγματικς διδασκαλες

Στις 6 Μαου λοιπν του 1938 ο επιθεωρητς Δημοτικν Σχολεων κ Β. Παρλαβντζας απ το Κστρο (Μρινα) παρακαλε (διατσσει στην ουσα πως προκπτει, γιατ το θεωρε δεδομνο) το δσκαλο του Δημοτικο Σχολεου Καμινων να οργανσει υποδειγματικ διδασκαλα που θα παρακολουθσει ο διος και οι δσκαλοι Ρουσσοπουλου, Φυσνης, Αγας Σοφας και Σκανδλης. Απ τις 8 ως 12 το πρω θα γνουν μαθματα εν το απγευμα σε δο ρες ο δσκαλος πρπει να εξηγσει την πορεα και τη μθοδο διδασκαλας που ακολουθε.

(Ττε τα σχολεα λειτουργοσαν πρω απγευμα)

Τι θα φνε μως οι δσκαλοι το μεσημρι; Το γεμα πρπει να γνει στο σχολεο μας λει ο επιθεωρητς γι’ αυτ ο κθε δσκαλος να φρει μαζ του πρχειρο φαγητ σαν να πγαινε εκδρομ!

Πρσκληση στους δασκλους

Το διο γγραφο κοινοποιε ο κ. επιθεωρητς στους δασκλους των λλων χωριν τονζοντας τι στις 07:45 πρπει να βρσκονται στα Καμνια. Η διδασκαλα αυτ αξζει περισστερο απ να τοπικ συνδριο, και αποτελε προεργασα για το Γενικ Συνδριο τον Σεπτμβριο. Το οργαννει το υπουργεο, με τα δε θματα και το πργραμμα θα ανακοινωθον λγο αργτερα υπσχεται ο επιθεωρητς.

Σχλιο: Ελπζω να μη συμβε και στις μρες μας αυτ, Αν και πολ μσα υπρχει κτι που με φοβζει. Θιαστες αυτο του μοντλου υπρχουν ακμα και σμερα και δεν θα πρπει να τους αφσουμε να υαλοποισουν τα σχδι τους.

 

Η αναφορ Γκοβλα

Κλενοντας αυτ την αναφορ μας στο παρελθν και στον παλι επιθεωρητ των Δημοτικν Σχολεων της Ελλδας οφελουμε να συμπεριλβουμε και την αναφορ το Επιθεωρητ Γκοβλα του 1963, που βρκαμε στο διαδκτυο. Αυτ την αναφορ δεν θα τη σχολισουμε, γιατ δεν αξζει τον κπο. \

Ελπζουμε οι νοι και οι παλιο συνδελφοι με τη στση τους και τη δρση τους θα ακυρσουν κθε προσπθεια επιστροφς στο παρελθν, απ’ που και αν αυτ προρθει.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΟΙΧ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

Εν Φιλιταις τη 15-1-63

ΠΡΟΣ Την δημοδιδασκλισσαν του σχολεου Κεραμτσης
κ. Σταυρολα ............. (μχρι σμερα διατελσασαν εν
αποσπσει εις σχολεον Αγου Νικολου)

Αρ. πρωτ. 91

 

Εις γιον Νικλαον

 

χοντες υπ' ψιν τα αναγραφμενα εις την υπ σημερινν ημερομηναν τηλεγραφικν αναφορν σας, γνωρζομεν εις υμς τε η προ τριημρου (12ην τρχοντος μηνς και ημραν Σββατον) επιδειχθεσα εκ μρους σας επασχυντος συμπεριφορ επροξνησεν εις ημς τε, ως Νμω εντεταλμνον δια την παρακολοθησιν και τον λεγχον των πρξεν σας ως δημοσου υπαλλλου, καθς και εις την ευυπληπτον κοινωναν της πλεως Φιλιατν οδυνηρν εντπωσιν.

Διερωτμεθα: Κατ ποαν λογικν, Διδασκλισσα υμες, χετε το δικαωμα να περιφροντε ασυστλως και ανερυθρυρισθως το Δημσιον ασθημα και να περιρχησθε νκτωρ τη συνοδεα ανδρς ουδεμαν επισμως χοντος θεμιτν σχσιν με υμς και δι' ιδιωτικο του αυτοκιντου την περιοχν της περιφερεας μας και να προσρχησθε μετ' αυτο εις δημσιον χορν (ως ο προχθεσινς) εις την Λσχην φρουρς Φιλιατν;

Εις ποαν πρωσιν ραγε φθασεν η συνεδησα σας, ταν προσερχμενη εις τον εν λγω δημσιον χορν μετ του εν λγω ανδρς καταλαμβνητε θραστατα μετ' αυτο θσιν εις τρπεζαν γειτονικν προς την του προσταμνου Επιθεωρητο σας και παραλεπητε και την στοιχειωδεστραν εκδλωσιν κοινωνικς αγωγς, την του χαιρετισμο προς αυτν;

Ποος σας δωσε το δικαωμα να διασρητε κατ τον επασχυντον αυτν τρπον την υπληψιν και την τιμν της εναρτου οικογενεας των Διδασκλων μου;

Πο κατεχωρσατε τας επ ραν μακρν και κατ' επανληψιν απευθυνθεσας προς το τομν σας εκ μρους υμν νουθεσας και συμβουλς επ του ιδου θματος της συμπεριφορς σας;

Πς εναι δυνατν να χωσι πλον εμπιστοσνην εις την διδασκλισσαν των αθων τκνων των οι ταλαπωροι κτοικοι του χωρου γιος Νικλαος, ταν παρακολουθον μετ βδελυγμας τας ανμους νυκτερινς δι' αυτοκιντου περιπλανσεις σας; Κατπιν των ανωτρω και συμφνως προς τας διατξεις των ρθρων 131,132,160 και 161 του Νμου 1811/51 καλομεν υμς, πως εντς εικοσιτετραρου απ λψεως παροσης απολογηθτε εγγρφως αναφρουσα τους λγους του ως ανωτρω ολισθματς σας.

Εν τη περ ς ο λγος απολογα σας δον πως δσητε απκρισην και εις τα εξς ερωτματα:

 • Πο διανυκτερεσατε απ της 3ης μετ μεσονκτιον ρας και μετ το πρας του χορο;
 • Πς απεμακρνθητε εκ της δρας σας νευ αδεας της υπηρεσας και
 • Αναφρατε εις τον κ. Διευθυντν του σχολεου σας περ της απομακρνσες σας εκ της δρας, περ του σκοπο της εις Φιλιτες ελεσες σας και περ του τρπου και χρνου αναχωρσεως και επανδου σας.

Ο επιθεωρητς

Αναστσιος Χ. Γκβελας

 

 

 

Βιβλιογραφα

 • Ανδρου, Α. (1983). Η Διοκηση της Εκπαδευσης. Απ τον συγκεντρωτισμ και την ισοπδωση στην αυτοδιοκηση και στη δημιουργικτητα. Σγχρονη Εκπαδευση, 14, 14-18.
 • Ανδρου, Α. (1999). Η εκπαιδευτικ πολιτικ (1967-1974). Διαθσιμο στην ιστοσελδα:
 • http://www.alfavita.gr/artro.php?id=18277
 • Ανδρου, Α. - Παπακωνσταντνου, Γ. (1994). Εξουσα και οργνωση - διοκηση του εκπαιδευτικο συστματος. Αθνα: Να Σνορα-Λιβνη.
 • Αρνδου, Κ. - Βουρτσκη, Ε. - Καραγεωργου, Ε. - Κωνσταντνου, Κ. - Παπαδπουλος, Δ. -
 • Τρντσιου, Ευαγ. κ. συν. (2006). Τα να Αναλυτικ Προγρμματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ.)
 • και οι εκπαιδευτικο. Αθνα: ΙΠΕΜ-ΔΟΕ.
 • Βαρκζας, Β. (1976). Το επιθεωρητικ πρβλημα. Διδασκαλικ Βμα, 788, 10-12.
 • Βασιλπουλος, Ζ. (1982). Για μια καινορια πνο στα σχολεα μας. Διδασκαλικ Βμα, 924,
 • 12.
 • Βασιλο-Παπαγεωργου, Β. (1996). Το συνδικαλιστικ κνημα των εκπαιδευτικν στην Ελλδα. Ο ρλος της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ στην εκπαιδευτικ μεταρρθμιση του 1976. Αθ-
 • να: Πατκης.
 • Δ.Ο.Ε. (1978). Επιθεωρητς Σχολεων. νας αποτυχημνος και αναχρονιστικς θεσμς, που χρειζεται θεμελιακ μεταμρφωση. Διδασκαλικ Βμα, 830, 1-4.
 • Ιορδανδης, Γ. (2008). Ο θεσμς του επιθεωρητ στην ελληνικ εκπαδευση: Ιστορικ επισκπηση της πορεας του θεσμο. Διαθσιμο στην ιστοσελδα: http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika
 • Καραβασλης, Ι. (2006). Επιθεωρητς και δσκαλοι αντιμτωποι. Σρρες 1948-1975.
 • Μπουζκης, Σ. ( χ.χ.). Νοελληνικ Εκπαδευση (1821-1985). Αθνα: Gutenberg.
 • Ρεκαλδου, Γ. - Πεντρη Ευθ. (2010). Επιστημονικ Βμα 12, σελ. 15-36.
 • Σολομν, Ι. (1998). Μοντλα και πρακτικς εκπαιδευτικς αξιολγησης: Μορφς κοινωνικο
 • ελγχου και συγκρτηση παιδαγωγικν υποκειμνων. Virtual School, The sciences
 • of Education, τμος 1, τεχος 2, Αγουστος 1988. Διαθσιμο στην ιστοσελδα: http:
 • //www.auth.gr/virtualwchool/1./TheoryResearch/CongressSolomon.html
 • Τζιμπουλος, Α. (1966). Το επιθεωρητικν πρβλημα. Διδασκαλικν Βμα, 4, 32-35.
 • Τσιμπολης, Α. (1967). Ηθικα αμοιβα να αντερον κνητρον. Διδασκαλικν Βμα, 618, 4-
 • 6.
 • Παπαδανιλ Μ, Η αξιολγηση των εκπαιδευτικν μσα απ τις υπηρεσιακς εκθσεις των Επιθεωρητν τη χρονικ περοδο 1965-1970. Περπτωση Νομο Σερρν, Επιστημονικ Βμα, τ. 15, - Σεπτμβριος 2011
 • http://gym-moudr.les.sch.gr/roussopouli/ekdromi.php
 • http://paideia.forumotion.com/t1010-topic
 • http://diavlona.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
 • http://almirofistiki.blogspot.com/2011/11/blog-post_1003.html#axzz1oY6mJbQL
 • http://epikoinonia-samou.blogspot.com/2010/03/blog-post_7994.html#more