4 2012

E ,

Τα εκπαιδευτικ συστματα συχν εισγουν αλλαγς για να ανταποκριθον στις μεταβαλλμενες συνθκες του περιβλλοντος, με τρπο που η αλλαγ αποτελε τη να σταθερ, πως ακριβς και για την κοινωνα. μως η αλλαγ εναι μα διαδικασα με οργανωτικς και διαχειριστικς παραμτρους, η οποα πρπει να υλοποιηθε απ ανθρπους. Οι νθρωποι εναι η κινητρια δναμη της αλλαγς και η επιτυχα της εξαρτται απ αυτ που οι νθρωποι σκφτονται, στοχεουν και πρττουν (Evans, 2001).

Ποιος εναι ο ρλος της διεθυνσης σχολεου στη διαχεριση της αλλαγς;

Πς μπορε να ενεργοποισει τους εκπαιδευτικος της σχολικς του μονδας στην κατεθυνση εισαγωγς αλλαγν, με στχο τη βελτωση της εκπαιδευτικς διαδικασας και της σχολικς αποτελεσματικτητας;

 Πς οι διφοροι φορες, ργανα, ομδες πεσης,  επηρεζουν το περιεχμενο και τη διαδικασα των εκπαιδευτικν αλλαγν στο ελληνικ εκπαιδευτικ σστημα;

 

Η αξα της εκπαιδευτικς αλλαγς.

Οι ραγδαες εξελξεις που χουν πραγματοποιηθε στις επιστμες αλλ και στη διαμρφωση της  κοινωνικς δομς καθιστον τις εκπαιδευτικς αλλαγς απαρατητες για την αποτελεσματικτητα της σχολικς μονδας. Η δημιουργα μιας πολυπολιτισμικς κοινωνας με την εισρο μεταναστν στη χρα μας και η νταξη των Ατμων με Ειδικς Εκπαιδευτικς Ανγκες στα γενικ σχολεα και κατ’ επκταση στην κοινωνα , αποτλεσαν δο απ τους σημαντικτερους λγους που  οι εκπαιδευτικς αλλαγς θεωρθηκαν αναγκαες. Επσης σημαντικ ρλο για την πραγματοποηση αλλαγν χει και η παγκοσμιοποηση και οι επιρρος του τρπου οργνωσης και λειτουργας των εκπαιδευτικν συστημτων των λοιπν χωρν. Το ατιο  των  αλλαγν  πολλς φορς εναι  το δικαωμα λων των παιδιν στην εκπαδευση και γενικτερα η θληση για βελτωση και προδο του ανθρπινου πολιτισμο, σ’ αυτ γκειται και η αξα της εκπαιδευτικς αλλαγς.

 

Ορισμς εκπαιδευτικς αλλαγς – καινοτομας.

Πριν αποδσουμε τον ορισμ της εκπαιδευτικς αλλαγς, την οποα θα πραγματευτομε στη συνχεια, σκπιμη θα ταν  η δικριση της απ τους ρους: εκπαιδευτικ μεταρρθμιση και καινοτομα. Η εκπαιδευτικ μεταρρθμιση εναι η καθολικ αλλαγ-αντικατσταση-αναδιαμρφωση  του εκπαιδευτικο συστματος. Η εκπαιδευτικ μεταρρθμιση αποτελε θεσμοθετημνη αλλαγ  εκπαιδευτικς πολιτικς με συγκεκριμνους στχους,  τρπους και συγκεκριμνα αναμενμενα αποτελσματα.

Ως εκπαιδευτικ αλλαγ  θα χαρακτηρζαμε κθε εκπαιδευτικ μετασχηματισμ, ο οποος λλοτε θεσμοθετεται με ρυθμσεις μικρτερης εμβλειας, πως υπουργικς αποφσεις, προεδρικ διατγματα κτλ. και λλοτε επρχεται απλ, χωρς απαρατητα να θεσμοθετηθε (  Αθανασολα- Ρππα Α., Δακοπολου Α., Κουτοζης Μ., Μαυρογιργος Γ., Χαλκιτης Δ.,2008: 169-170). Ο Miles(1986) και ο Fullan (1991) χουν δεξει τι η διαδικασα αλλαγς αποτελεται απ τρεις διαδοχικς φσεις: μηση, εφαρμογ και θεσμοθτηση (Andreas Kythreotis, 2007). Η εκπαιδευτικ αλλαγ δεν αφορ λο το εκπαιδευτικ σστημα αλλ πραγματοποιεται σε συγκεκριμνες οργανωτικς και διοικητικς πτυχς του.  Αλλαγς εκπαιδευτικς μπορον να γνουν ετε απ τα κεντρικ ργανα πως το Υπουργεο Παιδεας Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, ετε απ τους τοπικος φορες πως ο δμος ετε απ την δια τη σχολικ μονδα και τους εκπαιδευτικος της.  Θα μποροσε κανες να πει τι η εκπαιδευτικ αλλαγ αποτελε να τμμα, νας μρος  της εκπαιδευτικς μεταρρθμισης. Η καινοτομα βρσκεται πολ κοντ εννοιολογικ στην εκπαιδευτικ αλλαγ και πολλς φορς ταυτζεται μ’ αυτν. Η καινοτομα εναι μια συνολικ δρση, χι απαρατητα θεσμοθετημνη,  που στηρζεται σε πρωτοποριακς και κατ συνπεια πρωττυπες ιδες.

Η διαφορ της με την εκπαιδευτικ αλλαγ εντοπζεται στο  τι η καινοτομα απαιτε τη δημιουργα και υλοποηση νων ιδεν και προτσεων εν η εκπαιδευτικ αλλαγ  μπορε να υιοθετσει ιδες και προτσεις για τη βελτωση της σχολικς μονδας που χουν ξαναεφαρμοστε  και σε λλες.

 

Προποθσεις και ανασταλτικο παργοντες για την εισαγωγ εκπαιδευτικν αλλαγν.

Απαρατητη προπθεση για την πραγματοποηση αλλαγν εκτς απ τα κεντρικ ργανα αλλ και απ τα τοπικ-περιφερειακ και την δια τη σχολικ μονδα  εναι η παρξη ενς αποκεντρωμνου συστματος διοκησης. Μνο μσα στα πλασια αποκντρωσης μπορον να πραγματοποιηθον αλλαγς απ’ λα τα ργανα- φορες αφο θα διαθτουν την απαιτομενη αυτονομα και ευελιξα για να προβον σε αυτς (Αθανασολα- Ρππα Α. κ..,2008) . Η παρξη αναγκαιτητας για εκπαιδευτικ αλλαγ συνιστ πρωταρχικ προπθεση. Μια γενικτερη προπθεση εναι η καλλιργεια  κατλληλης κουλτορας απ την πλευρ του διευθυντ  στη σχολικ μονδα η οποα θα πεσει για την αναγκαιτητα της αλλαγς τους εκπαιδευτικος και θα τους προσανατολσει  προς την αλλαγ κνοντας τους πρθυμους να την υλοποισουν. Για να πραγματοποιηθε αυτ οι αποφσεις θα πρπει να λαμβνονται συλλογικ. Επσης  σημαντικ εναι ο εκπαιδευτικς να πεισθε τι η αλλαγ θα ωφελσει και τον διο τσο ως επαγγελματα σο και ως νθρωπο και θα ενισχσει την επαγγελματικ του ταυττητα. Ο Fullan(1991) τις περιγρφει με λεπτομρεια και δνει μφαση στο τι δεν εναι απλ η παρξη αυτν των παραγντων αλλ ο συνδυασμς τους που εναι σημαντικς (Andreas Kythreotis, 2007).

Οι προποθσεις για την εισαγωγ αλλαγς και οι ανασταλτικο παργοντες γι’ αυτν εναι αλληλοεξαρτμενες συνθκες αφο η παρξη των πρτων συνεπγεται την εξομλυνση των δετερων. Ανασταλτικο παργοντες θα μποροσαν να αποτελσουν η ανασφλεια των εκπαιδευτικν, τι δε θα μπορσουν να ανταποκριθον στις νες απαιτσεις καθς και ο φβος τους για κθε τι γνωστο. Η αλλαγ μπορε να οδηγσει σε συγκροσεις  εσωτερικς, δηλαδ του διευθυντ με το εκπαιδευτικ προσωπικ να επηρεσει λλες σχολικς μονδες   τμμα του περιβλλοντος. Τλος εμπδια μπορε να υπρξουν λγω της λλειψης πρων, της απουσας στριξης απ λλους φορες και την εκχρηση αρμοδιοττων συνμα και φρτου εργασας στους εκπαιδευτικος (Everard K., Morris G., 1999).  Η αλλαγ που εξελσσεται στη σχολικ μονδα αφορ χι μνο πολλος ανθρπους αλλ και δομς,  οργανισμος, φορες και το ευρτερο περιβλλον που επηρεζει και επηρεζεται απ’ αυτ και τα αποτελσματα της.

Για το λγο αυτ ο ικανς διοικητικ  διευθυντς που χει υψηλος στχους για τη βελτωση της σχολικς του μονδας, θα πρπει να μετατρψει τους ανασταλτικος παργοντες σε προποθσεις,  να εμπνεσει το ραμα που χει ο διος και στους εκπαιδευτικος του τσσοντας τους υπρμαχους του σκοπο αυτο.

 

Ο διοικητικς ρλος του διευθυντ στη διαχεριση της αλλαγς.

Ο ρλος του διευθυντ της σχολικς μονδας εναι αναμφισβτητα ο σπουδαιτερος για τη διαχεριση της αλλαγς αφο εναι υπεθυνος για την επιλογ, την εισαγωγ, το σχεδιασμ και την υλοποηση της. Διακρνονται δο ρλοι: ο διοικητικς και ο ηγετικς, εξσου και οι δο σημαντικο και απαιτητικο.

Ο διοικητικς ρλος του διευθυντ αρχζει με την επιλογ της αλλαγς που θα εισηγηθε την οποα θα πρπει να εξετσει προσεχτικ. Αυτ φυσικ εξαρτται και απ το γεγονς αν η αλλαγ εισγεται απ τα κεντρικ ργανα αν ο διος την χει επιλξει και αποφασσει.  Επσης θα πρπει να χει θσει σαφες στχους, να χει οργανσει με ακρβεια το σχεδιασμ/προγραμματισμ που θα υπρχουν τα απαρατητα στοιχεα/πληροφορες,τα μσα, οι τρποι δρσης και η εκχρηση αρμοδιοττων στο προσωπικ. Μεγλη προσοχ απαιτε ο σχεδιασμς για την πραγματοποηση της αλλαγς. Κατ τον Μπερνς (Burnes, 1992) οι επιτυχημνοι οργανισμο δαπανον εννα μονδες χρνου στον σχεδιασμ και στην οργνωση της αλλαγς και μνο μα στην εφαρμογ της (Everard K., Morris G.,1999:296-297). Πιο συγκεκριμνα ο διοικητικς ρλος του διευθυντ απαιτε να χει θσει σαφες στχους, να χει προσδιορισμνα καθκοντα, να ορζει εργασες διαδικασες που πρπει να γνουν σε να συγκεκριμνο χρονικ πλασιο και να ελγχει την προδο τους, οι δραστηριτητες να εναι συνδεδεμνες μεταξ τους και να μην εναι ιδιατερα μακροπρθεσμο(Everard K., Morris G.,1999).

Συμπερασματικ ο διευθυντς για να εκτελε αποτελεσματικ το διοικητικ του ρλο θα πρπει να χει εξαιρετικς ικαντητες στην οργνωση, στη λψη ορθν  αποφσεων, στο συντονισμ, στην επβλεψη και στην επλυση προβλημτων.

 

Ο ηγετικς ρλος του διευθυντ στη διαχεριση της αλλαγς.

Σημαντικτατος παργοντας για την επιτυχημνη εισαγωγ και διαχεριση της αλλαγς αποτελε οι ηγετικς ικαντητες του διευθυντ  της σχολικς μονδας. Ο διευθυντς πριν παρουσισει την εκπαιδευτικ αλλαγ που θα πραγματοποιηθε στο σχολεο, θα πρπει να δημιουργσει το κατλληλο κλμα, να διαμορφσει την κουλτορα εκενη που θα οδηγσει τους εκπαιδευτικος χι μνο στην αποδοχ  αλλ και στην επιθυμα της εφαρμογς της αλλαγς. Ο ηγτης θα πρπει να χει αρκετ υψηλ εππεδο νοητικς και συναισθηματικς νοημοσνης καθς και πολ καλς επικοινωνιακς ικαντητες (Κατσαρς Ι.,2008). Στα πλασια της κουλτορας που θα καλλιεργσει στους εκπαιδευτικος του θα αναπτξει τις ικαντητες τους για συνεργατικτητα, ομαδικτητα, επικοινωνα, λψη και παροχ βοθειας πως και ενσυνασθησης την οποα και ο διος θα πρπει να χει σε μεγλο βαθμ. Ακμη σημαντικ εναι η ανπτυξη αισθματος ευθνης και συνπειας (Κατσαρς Ι., 2008).

Επσης στο κατλληλο κλμα που θα διαμορφωθε, θετικ θα εναι οι εκπαιδευτικο να νιθουν ασφλεια και να αισθνονται το διευθυντ τους ως καθοδηγητ, διευκολυντ και εμψυχωτ τους. νας διευθυντς θα μποροσε να αποκαλεστε ηγτης αν χει το κρος και εμπνει το σεβασμ στους υφιστμενους του στε εκενοι να τον εμπιστεονται. να λλο σημαντικ «χρισμα» ενς ηγτη εναι η πειθ,  με την οποα μπορε να πεσει για την αναγκαιτητα της αλλαγς, κνοντας τους εκπαιδευτικος να αντιληφθον τα οφλη που θα φρει αυτ χι μνο στην αποτελεσματικτητα της σχολικς μονδας αλλ και στους διους (Everard K., Morris G.,1999). Ο ηγτης εναι αυτς, τλος που θα εμπνεσει το ραμα για το αποτλεσμα της αλλαγς. Θα θσει τους στχους προς επτευξη   μετατρποντας  τα κνητρα του προσωπικο του απ εξωτερικ (οικονομικ αμοιβ, επιβρβευση) σε εσωτερικ (ψυχικ και ηθικ ικανοποηση).

Η επιτυχημνη καλλιργεια της ανλογης κουλτορας ευθνεται σε μεγλο ποσοστ για την επιτυχα μιας εκπαιδευτικς αλλαγς καθς καθιστ τους εκπαιδευτικος τοιμους να την δεχτον και να την υλοποισουν καταβλλοντας μγιστη προσπθεια. Η επιτυχημνη καλλιργεια  κουλτορας αλλαγς λλωστε εναι να απ τα χαρακτηριστικ ενς διευθυντ με εξαιρετικς ηγετικς ικαντητες.

 

Ενεργοποηση των εκπαιδευτικν απ το διευθυντ.

Η δημιουργα ατμσφαιρας μσα στην οποα οι εκπαιδευτικο διαμορφνουν θετικς απψεις και θσεις για την εισαγωγ αλλαγν, αποτελε το θεμλιο της διαδικασας της αλλαγς. Στη συνχεια πεται η κατανηση της αναγκαιτητας της αλλαγς απ τους εκπαιδευτικος. πως προαναφρθηκε ο διευθυντς-ηγτης πρπει να πεσει, περιορζοντας το φβο και την ανησυχα των εκπαιδευτικν αρχικ, τι η αλλαγ αυτ εναι αναπφευκτη. Ο ηγτης θα ενημερσει, θα παρχει λες τις πληροφορες και θα εξετσει τις πτυχς της αλλαγς, αναφροντας και τους κινδνους που μπορε να εμπεριχει, μως θα τονσει την αξα της ( Αθανασολα- Ρππα Α. κ..,2008).  Θα εξυψσει την αξα της αλλαγς σημεινοντας τι εναι αναγκαα η πραγματοποηση της για να μπορσει η σχολικ μονδα να ανταποκριθε στις σγχρονες απαιτσεις της κοινωνας λαμβνοντας υπψη και τα να επιστημονικ ευρματα.

Αφο ο διευθυντς πεσει τους εκπαιδευτικος του σχολεου του για την αξα της αλλαγς/καινοτομας,  θα τους εμπνεσει να οραματιστον την αλλαγ και τα ωφλιμα αποτελσματα  της δνοντας στο προσωπικ του να καταλβει τι τα οφλη απ την αλλαγ αυτ θα εναι σημαντικ για λους τους εμπλεκμενους. Θα οδηγσει στη βελτωση της αποτελεσματικτητας της σχολικς μονδας, της σχολικς και χι μνο ζως των μαθητν αλλ και των διων.  Θα τους κινητοποισει αναφροντας το σχεδιασμ που χει κνει, τους στχους, τα μσα, το χρονοδιγραμμα των εργασιν, την εκχρηση αρμοδιοττων. Σημαντικ σε αυτ το σημεο εναι ο διευθυντς να ζητσει τις απψεις και τις προτσεις των εκπαιδευτικν και να βρσκεται σε συνεχ διλογο μαζ τους. Για να γνει το ραμα του και δικ τους θα πρπει να νιθουν τι εναι ενεργητικ μλη αυτς της διαδικασας, τι η ποψη τους χει αξα και  τι επενδει στις ικαντητες τους(Everard K., Morris G.,1999) .  Τλος ιδιατερη βαρτητα θα πρπει να δοθε στο γεγονς τι με τα αποτελσματα της αλλαγς αυτς θα ανυψωθε το επαγγελματικ τους κρος, με αυτν τον τρπο θα ενισχυθε ακμη περισστερο η μπνευση τους ορματος.

Ο διευθυντς  εξαλεφοντας, σε μεγλο βαθμ, τις ανησυχες και τους φβους των εκπαιδευτικν για την εκπαιδευτικ αλλαγ που πρκειται να πραγματοποιηθε και πεθοντας τους για την αξα και την αναγκαιτητα αυτς χει συμβλλει σημαντικ στο να καταστον τοιμοι να τη δεχτον και να την εφαρμσουν. Σε συνδυασμ πντα με την παροχ των πληροφοριν και των διαδικασιν γι αυτν καθς και τη δημιουργα αισθματος συμμετοχς στο ραμα για τα οφλη που θα επιφρει. Με αυτν τον τρπο εξασφαλζεται, σε να μεγλο ποσοστ, η αποτελεσματικτητα της διαδικασας της αλλαγς σε σχολικ εππεδο. Ωστσο βαρυσμαντο ρλο χουν και οι διφοροι φορες και ομδες πεσης οι οποες συνδονται, επηρεζουν και επηρεζονται απ την αλλαγ, το ρλο αυτ θα εξετσουμε στη συνχεια.

 

Οι ομδες πεσης και ο ρλος τους σε μακροεππεδο και μικροεππεδο.

Το σχολεο εναι νας οργανισμς ο οποος υπρχει και λειτουργε μσα σε μια κοινωνα, σε να ευρτερο περιβλλον με το οποο αλληλεπιδρ συνεχς. Επσης το περιβλλον μεταφρει την εικνα της πραγματικτητας των αλλαγν, που συντελονται σε κοινωνικο-πολιτικ και οικονομικο-τεχνολογικ εππεδο στον παγκσμιο και τον ευρωπακ χρο, και των σγχρονων απαιτσεων της κοινωνας που επιβλλονται στε να μπορσει η σχολικ μονδα να ανταποκριθε σε αυτς και να προοδεσει  (Everard K., Morris G.,1999). Το περιβλλον πιο συγκεκριμνα αποτελεται απ φορες, υπηρεσες, συλλογικ ργανα τα οποα θα μποροσαμε να αποκαλσουμε στη διαδικασα της εκπαιδευτικς αλλαγς την οποα επηρεζουν, ως ομδες πεσης. Οι ομδες πεσης διαμορφνουν, εισγουν, εφαρμζουν, επηρεζουν μια εκπαιδευτικ αλλαγ σημαντικ και  στα δο εππεδα στο μικροεππεδο (σχολικ μονδα)  και στο μακροεππεδο(εκπαιδευτικ σστημα). Οι ομδες πεσης εναι: οι Διεθνες οργανισμο, τα πολιτικ κμματα, οι εργοδοτικς οργανσεις και επιχειρηματικς ομδες, τα στελχη της διοικητικς και πολιτικς γραφειοκρατας, τα στελχη της εκπαδευσης, τα μλη των θεσμικν συμβουλευτικν και εισηγητικν οργνων του Υπουργεου Παιδεας, το συνδικαλιστικ κνημα των εκπαιδευτικν, οι επιστημονικς οργανσεις και οργανισμο, τα Πανεπιστμια και οι πανεπιστημιακο, οι γονες, οι μαθητς, ο στρατς, η Εκκλησα και τα θρησκευτικ σωματεα, τα μσα μαζικς ενημρωσης    (Αθανασολα- Ρππα Α. κ. .,2008:211).

Σημαντικο παργοντες για μια εκπαιδευτικ αλλαγ αποτελον η αιτα και ο σκοπς της καθς εναι αυτ που καθορζουν και τη διαχεριση της. Σμφωνα με το μοντλο εξισορρπησης, η εκπαιδευτικ αλλαγ γνεται σε μακροεππεδο ως αππειρα αποκατστασης της ισορροπας σε να σστημα στο οποο συνβη μια διαταραχ σε προηγομενη ισορροπα του (Ginsburg et al. 1990, στο Αθανασολα- Ρππα Α.κ.,2008:174). Τα εκπαιδευτικ συστματα δηλαδ πρπει να προσαρμζονται στις κοινωνικς αλλαγς. Απ την λλη το μοντλο της σγκρουσης πρεσβεει πως η αλλαγ γνεται ως μρος μιας ανταγωνιστικς διαδικασας ανμεσα σε ομδες πεσης, των οποων τα συμφροντα βρσκονται σε σγκρουση (Ginsburg et al.,1990:497-498 στο Αθανασολα- Ρππα Α. κ..,2008:175). Στην περπτωση αυτ υπρχει  πολιτικ προσγγιση αφο βαρτητα δδεται στη σγκρουση ατμων ομδων σε θματα αξιν, συμφερντων και εξουσας. Ανεξρτητα μως απ το σε ποιο μοντλο για την αλλαγ στηρζεται η εισαγωγς της θα πρπει πντα να εξετζεται κατ πσο οι σκοπο της εκπαιδευτικς αλλαγς συμφωνον με τους σκοπος της εκπαδευσης.

 Αναγκαα εναι η αναφορ σχετικ με τις εκπαιδευτικς αλλαγς στην ελληνικ πραγματικτητα. Καθς το εκπαιδευτικ σστημα εναι συγκεντρωτικ, οι περισστερες αλλαγς εισγονται απ τα κεντρικ ργανα φορες χωρς να ληφθε υπψη η γνμη η ποψη αυτν που εμπλκονται μεσα στην εκπαιδευτικο διαδικασα, πως για παρδειγμα οι εκπαιδευτικο και οι μαθητς. Οι αποφσεις δηλαδ που λαμβνονται για μια εκπαιδευτικ αλλαγ δε λαμβνονται συλλογικ. Η εισαγωγ εκπαιδευτικν αλλαγν γνεται ετε με βση ευρωπακς απαιτσεις, χωρς αυτς να χουν σταθμιστε στα ελληνικ δεδομνα, ετε ως κφραση μιας συγκεκριμνης εκπαιδευτικς πολιτικς του εκστοτε κμματος που βρσκεται στην εξουσα (Αθανασολα- Ρππα Α. κ..,2008). Ωστσο οι αλλαγς θα πρπει να γνουν κατανοητς απ τη σχολικ μονδα αφο αυτ εναι ο τελικς αποδκτης. Καθς τα περιθρια αυτονομας της σχολικς μονδας εναι περιορισμνα η δυναττητα για πραγματοποηση μιας αλλαγς, που η δια χει αποφασσει, εναι μικρ χι μως αδνατη. τσι ο ρλος της σχολικς μονδας εναι περισστερο εκτελεστικς-παθητικς παρ ενεργητικς.

Οι παγκσμιες αλλ κυρως ευρωπακς κοινωνικς αλλαγς σε συνδυασμ με την ερεση νων επιστημονικν δεδομνων στο χρο της εκπαδευσης καθιστον την υλοποηση των εκπαιδευτικν αλλαγν αναγκαα. Το σημαντικτερο τμμα στη διαδικασα της αλλαγς, για τη σχολικ μονδα αποτελε η διαχερισ της. Σπουδαιτερος λων, εναι ο δισδιστατος ρλος του διευθυντ. Τσο ο ηγετικς, ο οποος θα εμπνεσει το ραμα και θα δημιουργσει το πθος στους εκπαιδευτικος για την εφαρμογ της αλλαγς, καλλιεργντας την αντστοιχη κουλτορα σο και ο διοικητικς, που θα επιλξει την αλλαγ σμφωνα με τις ανγκες της σχολικς μονδας, θα θσει σαφες στχους, θα σχεδισει το πργραμμα εφαρμογς της και γενικτερα θα ενεργε προς την επτευξη του στχου, στηρζοντας και βοηθντας τους εκπαιδευτικος του. Το μακροεππεδο (το γενικτερο εκπαιδευτικ σστημα) και το μικροεππεδο (σχολικ μονδα) βρσκονται σε συνεχ αλληλεπδραση καθς μια εκπαιδευτικ αλλαγ  επηρεζεται και επηρεζει το περιβλλον στο οποα εντσσεται η σχολικ μονδα. Τα ερωτματα που γεννιονται ωστσο εναι πολλ. Κατ πσο εναι ουσιαστικ το αποτλεσμα μιας εκπαιδευτικς αλλαγς, η οποα εισγεται απ τα κεντρικ ργανα και, κατ βση, επιβλλεται στη σχολικ μονδα χωρς να χει αποφασιστε συλλογικ; Ακμη πως μια σχολικ μονδα μπορε μσα σε τσο συγκεντρωτισμ να αποφασσει η δια και να εφαρμσει μια εκπαιδευτικ αλλαγ αφο η αυτονομα της εναι περιορισμνη; Τλος, ντως οι εκπαιδευτικς αλλαγς χουν αξα, ακμη και αν εναι απρροια συμφερντων, ετε των εκστοτε πολιτικν κομμτων που βρσκονται στην εξουσα ετε της γενικτερης εκπαιδευτικς πολιτικς, εθνικς και ευρωπακς;

 

Βιβλιογραφα

  1. Αθανασολα- Ρππα Α., Δακοπολου Α., Κουτοζης Μ., Μαυρογιργος Γ., Χαλκιτης Δ. (2008). Εκπαιδευτικ Διοκηση και Πολιτικ, Πτρα:ΕΑΠ.
  2. Everard K. B. & Morris G. (1999). Αποτελεσματικ Εκπαιδευτικ Διοκηση, Πτρα: ΕΑΠ.
  3. Κατσαρς Ι. (2008). Οργνωση και Διοκηση της Εκπαδευσης, Αθνα:Παιδαγωγικ Ινστιτοτο.
  4. Kythreotis A.,(2007). A THREE FACES MODEL OF CHANGE.