Απ το λακισμ και τη δημαγωγα, στην πρταξη πολιτικν εξυγανσης και ανπτυξης

Παρασκευ 2 Μαρτου 2012

Γιννης Κουμντος: Περιφερειακς Διευθυντς Εκπαδευσης Αττικς

Ζομε στη χρα μας μια ολπλευρη κρση. Κρση οικονομικ, θεσμικ, κοινωνικ, ηθικ, πολιτικ. Ταυτχρονα υπρχει και μα αμφισβτηση της μορφς-μοντλου οικοδμησης του σγχρονου νεοελληνικο κρτους και της πολιτικς διακυβρνησης.

Ενς νεοελληνικο κρτους, μιας κοινωνας και ενς πολιτικο συστματος που οικοδομθηκε στη βση πρακτικν και πολιτικν του οθωμανικο φεουδαρχισμο. Δηλαδ της παρλληλης λειτουργας κρτους και παρακρτους, διοκησης και παραδιοκησης, οικονομας και παραοικονομας, παιδεας και παραπαιδεας, νμιμης πολεοδομας και αυθαρετης, ασδοτης δμησης κ.λπ. Αυτ η παρλληλη λειτουργα δημιοργησε την «ανγκη» πολιτικς παρξης διαμεσολαβητν, μεσαζντων και παραγντων.

Η αυτονητη τρηση καννων και νμων που υπρξε λακ κατκτηση, ουσιαστικ μυνα και προστασα των λαν της δυτικς και κεντρικς Ευρπης απναντι στις αυθαιρεσες των φεουδαρχν και της καθολικς εκκλησας, απετλεσε τη βση της δημιουργας των αστικν Ευρωπακν δημοκρατικν πολιτευμτων. Αυτ η λειτουργα της νομιμτητας και της ιστητας δεν γινε ποτ αποδεκτ, οτε απ το κρατικο-πολιτικ μρφωμα, οτε απ την κατ βση αγροτικ και εμπορικ νεοελληνικ κοινωνα.

Η μεταπρατικ αστικ τξη της χρας μας, δεν απκτησε ποτ της αυτονομα και εθνικ συνεδηση. Χρησιμοποησε προς φελος της τις ιστορικς φσεις εξλιξης και συγκρτησης του νεοελληνικο κρτους. Εκμεταλλεθηκε τους απελευθερωτικος αγνες, τη μεγλη εσωτερικ μετανστευση, την κοινωνικ κινητικτητα και την αστικοποηση του αγροτικο πληθυσμο. Η συντρηση του κρτους των δο παρλληλων δομν, παγωσε την ιδεολογικ ηγεμονα των διαμεσολαβητν στη συνεδηση της νεοελληνικς κοινωνας.

Με την χρησιμοποηση των ενδιμεσων πολιτικν παραγντων για πρσβαση στο νεοελληνικ κρτος και των πσης φσεως μεσαζντων για την πρσβαση στις προμθειες και στα δημσια ργα, ουσιαστικ ληστεθηκε ο παραγωγικς, φυσικς, πολιτιστικς, ιστορικς και ηθικς πλοτος της χρας.

Στην ελληνικ πραγματικτητα η αποθωση της λειτουργας των παρλληλων θεσμν και των συνδετικν τους συστατικν ,των διαμεσολαβητν δημιοργησε και αξησε να κρατικο-κοινωνικ μρφωμα ιδιτυπης φεουδαρχας .Σε αυτ κυριαρχοσε και κυριαρχε η προσωπικ, ατομικ και συντεχνιακ επιβωση , εν ταυτχρονα κατστρεφε και καταστρφει κθε εδους θεσμ κοινωνικς συνοχς, διαφνειας, ιστητας και νομιμτητας. Αυτ η ιστορικ καθυστρηση εκφρσθηκε σε λα τα εππεδα της νεοελληνικς κοινωνας.

Δεν εναι τυχαο πως μνο απ τη μεταπολτευση του 1974 και μχρι σμερα χουμε τα μακροβιτερα και ομαλτερα πολιτικ και θεσμικ χρνια λειτουργας της νεοελληνικς δημοκρατας, χωρς στρατιωτικ πραξικοπματα και συνταγματικς εκτροπς. Αυτ η χρονικ καθυστερημνη επλυση του θεσμικο και πολιτειακο προβλματος της χρας, αντανακλ και την ανωριμτητα του συστματος, συγκρινμενο με τις δυτικς και κεντρικς ευρωπακς χρες και προσδιορζει «τις παιδικς αρρστιες» της νεοελληνικς πραγματικτητας.

Στο πρσφατο παρελθν οι οικονομικς εισρος και προι της ΕΟΚ και της ΕΕ δεν επενδθηκαν σε υποδομς και ανπτυξη, αλλ μετασχηματσθηκαν σε κατανλωση και προσωριν ευημερα. Ουσιαστικ χθηκε η ευκαιρα για μα ισρροπη οικονομικ και κοινωνικ ανπτυξη, η οποα και θα ισχυροποιοσε τη χρα στο διεθν καταμερισμ εργασας και παραγωγς. Η αποδμηση της ποιας παραγωγικς υποδομς και η ναρχη, ασχεδαστη αξηση του τριτογεν τομα, των υπηρεσιν ,του τουρισμο και της ναυτιλας, ταυτχρονα με την αξηση της κοινωνικς κινητικτητας, διαμρφωσε ευμετβλητες, ελαστικς κοινωνικς συνειδσεις και νες κοινωνικς εντξεις.

Αυτ ταν το πλασιο πνω στο οποο ισχυροποιθηκε η νεοελληνικ μεταπρατικ αστικ τξη, η οποα δεν εχε και δεν χει εθνικ χαρακτηριστικ, δεν εχε και δεν χει δημοκρατικ θεσμικ παρδοση, δεν εχε και δεν χει κοινωνικς ευαισθησες.

 

Η ηγεμονα του νεοφιλελευθερισμο και η κρση.

Κανες δεν μπορε να αρνηθε πως υπρχει και μα γενικτερη κρση του παγκσμιου οικονομικο συστματος. Ενς συστματος κυραρχα καπιταλιστικο, αγοραου και αντικοινωνικο. Σμερα, η Ελλδα της κρσης κατατσσεται ανμεσα στις πρτες τριντα οικονομικ ανεπτυγμνες χρες στον κσμο. Παρ τατα αποτελε αδναμο κρκο του συστματος, αφο εναι οικονομικ εξαρτημνη και ανισο-αναπτυγμνη, ρα και περισστερο ευλωτη στις παγκσμιες χρηματοπιστωτικς αναταρξεις της διεθνος οικονομας και κερδοσκοπας.

 Η παγκσμια ιδεολογικ ηγεμονα και η εφαρμοσμνη κυριαρχα της οικονομικς φιλοσοφας της Σχολς του Σικγο, με ηγτη τον Φρτμαν, οικοδμησε τα τελευταα πενντα χρνια μα αντληψη νεοφιλελεθερης παγκοσμιοποησης, η οποα μχεται οποιαδποτε μορφ κρατικς παρμβασης. Προκταση της αντληψης αυτς εναι το δγμα της απλυτης κυριαρχας της αγορς πνω στις κοινωνες και της απορθμισης των κοινωνικν κατακτσεων αλληλεγγης και συνοχς.

Μσα στο πλασιο αυτς της διαμχης, η συγκρτηση ενς σγχρονου και αποτελεσματικο κρτους, που μπορε να ακολουθε και να ασκε πολιτικς ανπτυξης αλλ και αναδιανομς μσα απ την υποστριξη ποιοτικν συστημτων Δημσιας Διοκησης, Παιδεας, Υγεας και Κοινωνικς Ασφλισης, αποτελε προγεφρωμα μυνας στη λαλαπα της νεοφιλελεθερης παγκοσμιοποησης.

Εναι επσης γεγονς πως η σημεριν πολιτικ ηγεσα αλλ και οι πολιτικο συσχετισμο εντς της ΕΕ εναι καττεροι των περιστσεων, αλλ και δσμιοι του χρηματοπιστωτικο ευρωπακο συστματος. Αδυνατον να προσφρουν πολιτικς ανπτυξης και προστασας των υπαρχντων κοινωνικν κατακτσεων και δικαιωμτων των ευρωπακν κοινωνιν.

Παρτι υπρχει παγκοσμιοποηση , κυριαρχα των αγορν και ευρωπακς ζωτικς χρος, εναι εμφανς πως τα θνη κρτη, οι εθνικς οικονομες εξακολουθον να διαδραματζουν καθοριστικ ρλο στις εξελξεις του χρηματοπιστωτικο συστματος και της νομισματικς σταθερτητας του Ευρ.

Η ανασυγκρτηση λοιπν του ελληνικο κρτους, η διαφνεια και η νομιμτητα στην σκηση της δημσιας διοκησης, η ποιοτικ αναβθμιση της δημσιας Εκπαδευσης σε λες τις βαθμδες και η προαγωγ της Παιδεας, η σνδεση των Πανεπιστημων και ΤΕΙ με τις παραγωγικς ανγκες της χρας, η υποστριξη ενς αποτελεσματικο, αξιοπρεπος συστματος Υγεας και Κοινωνικς Ασφλισης δεν αποτελον διαχειριστικς πολιτικς, αλλ αναγκαους και ικανος ρους για την κοινωνικ συνοχ και προπθεση για τον σχεδιασμ πολιτικν ανπτυξης, παραγωγικς συσσρευσης και δκαιης αναδιανομς του εθνικο πλοτου.

 

Πρταγμα η υιοθτηση αξιπιστων στρατηγικν επιλογν

Αποδεχθηκε περτρανα πως η αναποτελεσματικτητα, η διαπλοκ, η διαφθορ της δημσιας διοκησης σε λες της τις εκφρσεις, στο κρτος, στους οργανισμος, στην τοπικ αυτοδιοκηση, αλλ και η κυριαρχα της λογικς της γραφειοκρατας και συνδιαχερισης των πολιτικν κομμτων και των συνδικαλιστικν οργανσεων, οδγησε σε αδιξοδο λειτουργικ και οικονομικ την ελληνικ κοινωνα.

Οι αυξσεις του ΑΕΠ, που εμφανζονταν στα ελληνικ δημοσιονομικ ταν «μαγικ εικνα»,αφο ουσιαστικ προρχονταν απ τις εισρος των ταμεων της Ε.Ε. και χι απ την αξηση των δημσιων και ιδιωτικν επενδσεων και της παραγωγς εντς της χρας.

Ο διεθνς ανταγωνισμς εναι αμελικτος. Ο δανεισμς και ο καταναλωτικς παρδεισος  φτασε στο τλος του για τη νεοελληνικ κοινωνα.

μως το παρλληλο σστημα διαπλεκμενων, διαμεσολαβητν και μεσαζντων, ατομικ και συλλογικ ευνοθηκε. Χαρακτηριστικ παρδειγμα η «εξαγωγ» πλοτου απ τη χρα μας. Το αναποτελεσματικ, διαπλεκμενο κρτος ταν και εναι αδναμο, ανκανο να αποδσει φορολογικ δικαιοσνη. Η μονομερς συμπεση των εργαζομνων, δηλαδ του ενεργο πληθυσμο που δεν φοροδιαφεγει, δημιουργε συνεχες φαλους κκλους φεσης. 

Στη σημεριν ολπλευρη κρση της πατρδας μας, απαιτεται η πρταξη και υιοθτηση αξιπιστων στρατηγικν επιλογν και τακτικν για τη διασφλιση μιας προοδευτικς πορεας εξδου απ αυτν.

Η αδριτη ανγκη δημοσιονομικς εξυγανσης και απομεωσης του χρους, δεν συνεπγεται τον μονδρομο της αποδιρθρωσης της ελληνικς κοινωνας και οικονομας, δεν συνεπγεται την αποδυνμωση της κοινωνικς ασφλισης, της δημσιας υγεας και παιδεας.

Η εσφαλμνη νεοφιλελεθερη αντληψη της «αυτορρθμισης των αγορν» που πρεσβεει τι η ανπτυξη και η ξοδος απ την κρση θα προλθει απ «τον αυτματο πιλτο» των ιδιωτικν πρωτοβουλιν, αρκε να υπρχουν κνητρα, οδηγε σε αδιξοδο, επιτενει την κρση και προσφρει τη χρα και την προοπτικ της σε ευκαιριακος, ανεξλεγκτους διεθνες επενδυτς. Οι χαμηλο φορολογικο συντελεστς, οι νευ ρων ιδιωτικοποισεις, το ελαστικ θεσμικ πλασιο που ευνοε τα κρδη και την επιχειρηματικτητα, δεν αρκον για να υπρξει ανπτυξη και ξοδος απ την κρση.

Η ξοδος απ την κρση και η απαρατητη βελτωση της ανταγωνιστικτητας της χρας μας θα μποροσε να επιτευχθε με την παρξη ενς ευρτερου στρατηγικο σχεδιασμο σε τοπικ, περιφερειακ εθνικ και κλαδικ εππεδο σε τομες που υπρχει συγκριτικ πλεονκτημα. Με την ευρτερη κινητοποηση και συσπερωση κοινωνικν και παραγωγικν δυνμεων με στχο την ανασυγκρτηση της δημσιας διοκησης, του κρτους, την παραγωγικ αναδιρθρωση της οικονομας, την ανληψη συγκεκριμνων επενδυτικν πρωτοβουλιν, την διατρηση και δημιουργα θσεων εργασας, τη συγκρτηση κατλληλων κοινωνικν συμμαχιν και συνεργασιν.

μως για την υλοποηση των προαναφερμενων πολιτικν, η δημοκρατικ, θεσμικ, συντεταγμνη λειτουργα της πολιτεας, αποτελε την βασικ προπθεση για τον στρατηγικ οικονομικ ,αναπτυξιακ και κοινωνικ επανασχεδιασμ για την διαμρφωση μιας προοδευτικς πρτασης εξδου της πατρδας μας απ την κρση.