.

4 2012

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

Η Ελλδα στην 80η θση εναι πρωταθλτρια στη διαφθορ και σο και αν η τρικα προσπαθε με κθε τρπο να μας βλλει σε κποια τξη. Φανεται τι η διαφθορ στην Ελλδα «μνο λγο καιρ ξαποστανει, και ξαν προς τη δξα τραβ». Με δεδομνο λοιπν την καλ βαθμολογικ κατταξη της Γερμανας στον παγκσμιο πνακα διαφθορς της Transparency international εναι φανερ τι η διαφθορ εναι υπαρκτ και μλιστα αποτελε βασικ πρβλημα σε πολλς χρες της Ευρπης και ας προσπαθον κποιοι να εξορκσουν την αλθεια.

 

Η κατσταση στις χρες της ΕΕ

Λγεται τι η διαφθορ συνβαλε στην κρση χρους στην Ευρπη και η οργνωση της διεθνος διαφνειας υπογραμμζει την σχημη θση της Ιταλας και της Ελλδας.

Οι οικονομικς δυσκολες στην Ευρωζνη μπορον να συνδεθον μχρι ενς σημεου στην ανικαντητα των Αρχν να πατξουν τη διαφθορ και τη φοροδιαφυγ, που εναι απ τις βασικς αιτες της κρσης.

Σμφωνα με τον δεκτη που χρησιμοποιε η οργνωση και κυμανεται απ το 0, ταν η διαφορ εναι μεγλη ως 10, ταν εναι ανπαρκτη, η Ιταλα βαθμολογεται με 3,9 και η Ελλδα με 3,4- και οι δο χρες κατατσσονται στην 69η και στην 80η θση της λστας αντιστοχως.

Η Γαλλα και η Γερμανα, στις οποες ελπζουμε πολλ για τη δρση και επλυση των προβλημτων της Ευρωζνης, βρσκονται στην 25η και 14η θση αντιστοχως.

Παρακτω βλπουμε τον πνακα κατταξης των Ευρωπακν χωρν πως τον δνει η Διεθνς Διαφνεια Ελλς.

α/α

ΣΕΙΡΑ

ΧΩΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

Δανα

9,4

2

2

Φιλανδα

9,4

3

4

Σουηδα

9,3

4

7

Ολλανδα

8,9

5

11

Λουξεμβοργο

8,5

6

14

Γερμανα

8

7

16

Αυστρα

7,8

8

16

Ηνωμνο Βασλειο

7,8

9

19

Βλγιο

7,5

10

19

Ιρλανδα

7,5

11

25

Γαλλα

7

12

29

Εσθονα

6,4

13

30

Κπρος

6,3

14

31

Ισπανα

6,2

15

32

Πορτογαλα

6,1

16

35

Σλοβενα

5,9

17

39

Μλτα

5,6

18

41

Πολωνα

5,5

19

50

Λιθουανα

4,8

20

54

Ουγγαρα

4,6

21

57

Τσεχα

4,4

22

61

Λετονα

4,2

23

66

Σλοβακα

4

24

69

Ιταλα

3,9

25

75

Ρουμανα

3,6

26

80

Ελλδα

3,4

27

86

Βουλγαρα

3,3

 

Η θση της Ελλδας

Η χρα μας , η Ελλδα, με βαθμ 3,4 βρσκεται στην 80η θση της παγκσμιας κατταξης μαζ με την Κολομβα, το Μαρκο, το Ελ Σαλβαδρ, το Περο και την Ταλνδη. Το γεγονς αυτ απ μνο του τα λει λα και δεν χρζει περαιτρω σχολιασμο.

Επσης εναι προτελευταα χρα ανμεσα στις χρες του ΟΟΣΑ μιας και προηγεται της Ελλδας η Ιταλα που βρσκεται στην 69η θση με 3,9 και τελευταο το Μεξικ στην 100η θση με 3,0.

πως φανεται και στον παραπνω πνακα η χρα μας κατατσσεται στην προτελευταα θση ανμεσα στις 27 της; Ευρωπακς νωσης. Πριν απ εμς βρσκονται η Ρουμανα και τελευταα η Βουλγαρα.

Σε σχση δε με τις χρες της Ευρωζνης χουμε το θλιβερ προνμιο να εμαστε οι τελευταοι και να προηγεται ημν η Ιταλα που βρσκεται στην 69η με 3,9 βαθμος

Η Σομαλα και η βρεια Κορα μοιρζονται την 182η και την τελευταα θση αντιστοχως και θεωρονται οι χρες με τα υψηλτερα ποσοστ διαφθορς.

 

Τα ακραα ρια της παγκσμιας κατταξης

Παρατηρντας τον πνακα της Transparency international σχετικ με τη διαφθορ θα δομε τι Τα 2/3 των εμφανιζμενων στην κατταξη χωρν σημεωσαν βαθμολογα κτω απ τη βση(=5).

Ενδεικτικ να αναφρουμε τι οι πρτες δκα χρες στον κσμο, που ουσιαστικ δεν υπρχει καθλου διαφθορ εναι:

α/α

Χρα

Βαθμς

Κατταξη

1

Να Ζηλανδα

9,5

1

2

Δανα

9,4

2

2

Φινλανδα

9,4

2

4

Σουηδα

9,3

4

5

Σιγκαπορη

9,2

5

6

Νορβηγα

9

6

7

Ολλανδα

8,9

7

8

Αυστραλα

8,8

8

9

Ελβετα

8,8

8

10

Καναδς

8,7

10

 

Εν αντθετα οι δκα τελευταες χρες του κσμου, που βασιλεει κυριολεκτικ η διαφθορ εναι:

α/α

Χρα

Βαθμς

Κατταξη

1

Βενεζουλα

1,9

172

2

Ατ

1,8

175

3

Ιρκ

1,8

175

4

Σουδν

1,6

177

5

Τουρκμενιστν

1,6

177

6

Ουζμπεκιστν

1,6

177

7

Αφγανιστν

1,5

180

8

Μιανμρ

1,5

180

9

Κορα (Βρεια)

1

182

10

Σομαλα

1

182

 

Ποιες εναι οι προοπτικς βελτωσης της καταπολμησης της διαφθορς;

Ο δημσιος τομας στη χρα μας πσχει, κυρως απ την ποψη της κακοδιοκησης, αλλ και της διαφθορς, γεγονς που επιφρει επιβλαβες επιπτσεις στη φμη και εμπιστοσνη, τσο στη λειτουργα του κρτους, σο και στον ιδιωτικ τομα, με επιβαρυντικς συνπειες για την παραγωγικτερη οικονομικ ανπτυξη και την εν γνει κοινωνικ, οικονομικ και πολιτιστικ εξλιξη της χρας μας.

Η λλειψη μηχανισμν τακτικν ελγχων, διαφρων δρσεων και παρεμβσεων, οι καθυστερσεις, η γραφειοκρατα, ο εκφοβισμς, η μη παρξη προληπτικν μτρων, οι ελλεψεις και παραλεψεις και οι απροσττευτοι δημσιοι υπλληλοι, καθς και η απουσα μιας ενεργς συμπαρστασης της κοινωνας αναπτσσουν να γενικευμνο ασθημα αυθαιρεσας και διαφθορς.

Επσης η λλειψη η βραδυκνητη και περιορισμνη αυτεπγγελτα επμβαση και απονομ της δικαιοσνης και η ανεπρκεια των δικαστηρων εναι επσης αιτα της διαινισης της διαφθορς.

Επιπλον σε μεγλο βαθμ υπρχει πειθαρχικ ατιμωρησα των δημοσων υπαλλλων, των θεματοφυλκων των τοπικν κοινωνιν, Δημρχων και Αντιδημρχων, που χει δημιουργσει στους παρανομοντες ασθημα ασυδοσας, εγωκεντρισμο και φαινμενα ναρκισσισμο.

Εκενο μως το οποο θεωρομε κυραρχο εναι να δραστηριοποιηθον τα πολιτικ κμματα μεσα και με αποτελεσματικ προγρμματα και οραματισμ, με νους ανθρπους, φθαρτους, ευλικτους, μορφωμνους, πολιτικοποιημνους και ενεργος πολτες, να προβον στην αναζτηση τρπων και μεθδων καταπολμησης της διαφθορς σε λους τους τομες με ψφιση νων σγχρονων και αυστηρτερων Νμων, που να αντιμετωπζει αποτελεσματικ το πρβλημα.

Τελεινοντας θα πρπει να τονσουμε τι η διαφθορ εμποδζει την εξλιξη και φρει τη διαρκ φτχεια , συγχρνως υπονομεει την αποδοτικτητα και αποτελεσματικτητα της συνεργασας των δημοτικν μας διαμερισμτων.

Για να ξεριζωθε ο πραγματικς εχθρς και να εξλθουμε απ τη δσκολη συγκυρα που βινουμε, πρα απ λγια, υποσχσεις και δεσμεσεις χρειζεται πολιτικ βοληση και στρατηγικ με προσανατολισμ διαφνειας. Για να ανλθουμε στην παγκσμια πυραμδα, πρπει να εντξουμε τη διαφνεια σε κθε διαδικασα/συναλλαγ.

Δεν επιτρπεται το πολιτικ προσωπικ, σε ποια βαθμδα και να εναι, βουλευτς, Δμαρχοι, Αντιδμαρχοι, Περιφερειρχες κ.λ.π. να κλενουν τα μτια μπροστ σε αυτ το τερστιο πρβλημα.

 

Δετε προηγομενα ρθρα μας για το φαινμενο αυτ πατντας: ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ