2011

24 2011

Βασλης Φουρτονης, , , / ӻ

 

Αξηση του μαθητικο πληθυσμο της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης και μεωση του μαθητικο πληθυσμο της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης προκπτει απ τα στοιχεα που δημοσευσε η Ελληνικ Στατιστικ Αρχ την Τετρτη 10 Αυγοστου 2011, για το σχολικ τος 2011.

Σμφωνα με ατ στοιχεα αυτ χουμε τα εξς:

α) Οι μαθητς της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης κατ το σχολικ τος 2010/11 παρουσιζουν αξηση κατ 1,2% σε σχση με το 2009/10, συγκεκριμνα απ 791.314 το σχολικ τος 2009/10 ανρχονται στους 801.101 μαθητς το σχολικ τος 2010/11, εν οι μαθητς της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης παρουσιζουν μεωση κατ 0,5% σε σχση με το 2009/10, συγκεκριμνα απ 694.950 το σχολικ τος 2009/10 μεινονται στους 691.556 μαθητς το σχολικ τος 2010/11.

β) Οι σχολικς μονδες μειθηκαν κατ 1,0% στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση, συγκεκριμνα απ 11.563 δημοτικ και νηπιαγωγεα, το σχολικ τος 2010/11 λειτοργησαν 11.444 και 0,3% στη Δευτεροβθμια απ 3.989 Γυμνσια και Λκεια μειθηκαν σε 3.978.

γ) Το διδακτικ προσωπικ αυξθηκε κατ 2,0% στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση απ 77.756 εκπαιδευτικος το σχολικ τος 2009/10 αυξθηκε σε 79.281 το σχολικ τος 2010/11, εν μειθηκε κατ 1,9% στη Δευτεροβθμια, συγκεκριμνα απ 88.455 το σχολικ τος 2009/10 μεινονται στους 86.795 εκπαιδευτικος το σχολικ τος 2010/11.

δ) η αναλογα μαθητν προς διδακτικ προσωπικ ταν 12,2 προς 1 στα Νηπιαγωγεα, 9,7 προς 1 στα Δημοτικ Σχολεα, 8,1 προς 1 στα Γυμνσια και 9,3 προς 1 στα Γενικ Λκεια και

ε) σον αφορ στη συγκντρωση του σχολικο πληθυσμο, σμφωνα με την ρευνα, η Περιφρεια Αττικς συγκντρωσε το 29,2% στα Νηπιαγωγεα, το 33,8% στα Δημοτικ, το 33,3% στα Γυμνσια και το 35,4% στα Γενικ Λκεια.

Αναλυτικτερα, οι εγγεγραμμνοι μαθητς, οι σχολικς μονδες και το διδακτικ προσωπικ της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης κατανμονται σμφωνα με τους πνακες 1 και 2.

 

Πνακας 1. Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια, Δημσια και Ιδιωτικ, Εκπαδευση: σχολικς πληθυσμς, κατ φλο, των σχολικν ετν 2009/10 και 2010/11

 

Εδος εκπαδευσης, φορας

Σνολο Ελλδος

ρρενες

Θλεις

2009/10

2010/11

Μεταβολ %

2009/10

2010/11

Μεταβολ %

2009/10

2010/11

Μεταβολ %

Πρωτοβθμια Εκπαδευση

791.314

801.101

1,2

406.798

411.970

1,3

384.516

389.131

1,2

Δημσια

733.633

744.146

1,4

376.943

382.502

1,5

356.690

361.644

1,4

Ιδιωτικ

57.681

56.955

-1,3

29.855

29.468

-1,3

27.826

27.487

-1,2

% ιδιωτικς

7,3

7,1

 

7,3

7,2

 

7,2

7,1

 

Νηπιαγωγεα

157.908

165.321

4,7

81.073

84.936

4,8

76.835

80.385

4,6

Δημσια

146.250

153.205

4,8

74.988

78.546

4,7

71.262

74.659

4,8

Ιδιωτικ

11.658

12.116

3,9

6.085

6.390

5,0

5.573

5.726

2,7

% ιδιωτικν

7,4

7,3

 

7,5

7,5

 

7,3

7,1

 

Δημοτικ

633.406

635.780

0,4

325.725

327.034

0,4

307.681

308.746

0,3

Δημσια

587.383

590.941

0,6

301.955

303.956

0,7

285.428

286.985

0,5

Ιδιωτικ

46.023

44.839

-2,6

23.770

23.078

-2,9

22.253

21.761

-2,2

% ιδιωτικν

7,3

7,1

 

7,3

7,1

 

7,2

7,0

 

Δευτεροβθμια Εκπαδευση

694.950

691.556

-0,5

363.397

360.837

-0,7

331.529

330.695

-0,3

Γυμνσια

335.602

330.800

-1,4

175.082

172.483

-1,5

160.520

158.317

-1,4

Δημσια

317.455

313.473

-1,3

165.879

163.638

-1,4

151.576

149.835

-1,1

Ιδιωτικ

18.147

17.327

-4,5

9.203

8.845

-3,9

8.944

8.482

-5,2

% ιδιωτικν

5,4

5,2

 

5,3

5,1

 

5,6

5,4

 

Εκκλησιαστικ Γυμνσια

209

176

-15,8

209

176

-15,8

 

 

 

Δημσια

209

176

-15,8

209

176

-15,8

 

 

 

Γενικ Λκεια

248.927

245.947

-1,2

116.363

115.445

-0,8

132.564

130.502

-1,6

Δημσια

232.043

229.929

-0,9

107.975

107.448

-0,5

124.068

122.481

-1,3

Ιδιωτικ

16.884

16.018

-5,1

8.388

7.997

-4,7

8.496

8.021

-5,6

% ιδιωτικν

6,8

6,5

 

7,2

6,9

 

6,4

6,1

 

Γενικ Εκκλησιαστικ Λκεια

475

331

-30,3

464

331

-28,7

11

 

 

Δημσια

475

331

-30,3

464

331

-28,7

11

 

 

ΕΠΑΛ Υπ. Παιδεας, Δι Βου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μθησης, Θρησκευμτων

80.306

85.351

6,3

54.407

57.155

5,1

25.899

28.196

8,9

Δημσια

79.911

84.956

6,3

54.109

56.836

5,0

25.802

28.120

9,0

Ιδιωτικ

395

395

0,0

298

319

7,0

97

76

-21,6

% ιδιωτικν

0,5

0,5

 

0,5

0,6

 

0,4

0,3

 

ΕΠΑΣ Υπ. Παιδεας, Δι Βου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μθησης, Θρησκευμτων

12.506

13.096

4,7

6.774

6.186

-8,7

5.732

6.910

20,6

Δημσια

12.262

12.857

4,9

6.664

6.083

-8,7

5.598

6.774

21,0

Ιδιωτικ

244

239

-2,0

110

103

-6,4

134

136

1,5

% ιδιωτικν

2,0

1,8

 

1,6

1,7

 

2,3

2,0

 

ΕΠΑΣ Μαθητεας ΟΑΕΔ

13.481

12.396

-8,0

8.921

7.900

-11,4

4.560

4.496

-1,4

Δημσια

13.481

12.396

-8,0

8.921

7.900

-11,4

4.560

4.496

-1,4

ΕΠΑς Υπ. Αγροτικς Ανπτυξης και

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροφμων

168

170

1,2

131

141

7,6

37

29

-21,6

Δημσια

168

170

1,2

131

141

7,6

37

29

-21,6

ΕΠΑΣ Υπ. Τουριστικς Ανπτυξης

1.205

1.218

1,1

779

753

-3,3

426

465

9,2

Δημσια

1.205

1.218

1,1

779

753

-3,3

426

465

9,2

ΕΠΑς Υπ. Υγεας και Κοινωνικς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλληλεγγης

2.071

2.071

0,0

267

267

0,0

1.780

1.780

0,0

Δημσια

2.217

2.342

5,6

402

397

-1,2

1.815

1.945

7,2

 

 

Πνακας 2. Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια, Δημσια και Ιδιωτικ, Εκπαδευση: σχολικς μονδες και διδακτικ προσωπικ των σχολικν ετν 2009/10 και 2010/11

 

Εδος σχολεου

Σχολικς μονδες

Διδακτικ προσωπικ

2009/10

2010/11

Μεταβολ %

2009/10

2010/11

Μεταβολ %

Πρωτοβθμια Εκπαδευση

11.563

11.444

-1,0

77.756

79.281

2,0

Δημσια

10.798

10.626

-1,6

73.095

74.518

1,9

Ιδιωτικ

765

818

6,9

4.661

4.763

2,2

% ιδιωτικς

6,6

7,1

 

6,0

6,0

 

Νηπιαγωγεα

6.103

6.067

-0,6

13.488

13.496

0,1

Δημσια

5.700

5.618

-1,4

12.819

12.753

-0,5

Ιδιωτικ

403

449

11,4

669

743

11,1

% ιδιωτικν

6,6

7,4

 

5,0

5,5

 

Δημοτικ

5.460

5.377

-1,5

64.268

65.785

2,4

Δημσια

5.098

5.008

-1,8

60.276

61.765

2,5

Ιδιωτικ

362

369

1,9

3.992

4.020

0,7

% ιδιωτικν

6,6

6,9

 

6,2

6,1

 

Δευτεροβθμια Εκπαδευση

3.989

3.978

-0,3

88.455

86.795

-1,9

Γυμνσια

1.980

1.970

-0,5

41.865

40.788

-2,6

Δημσια

1.873

1.864

-0,5

39.529

38.553

-2,5

Ιδιωτικ

107

106

-0,9

2.336

2.235

-4,3

% ιδιωτικν

5,4

5,4

 

5,6

5,5

 

Εκκλησιαστικ Γυμνσια

10

8

-20,0

85

85

0,0

Δημσια

10

8

-20,0

85

85

0,0

Γενικ Λκεια

1.368

1.375

0,5

27.548

26.568

-3,6

Δημσια

1.265

1.270

0,4

25.616

24.692

-3,6

Ιδιωτικ

103

105

1,9

1.932

1.876

-2,9

% ιδιωτικν

7,5

7,6

 

7,0

7,1

 

Γενικ Εκκλησιαστικ Λκεια

17

10

-41,2

191

191

0,0

Δημσια

17

10

-41,2

191

191

0,0

ΕΠΑΛ Υπ. Παιδεας, Δι Βου

 

 

 

 

 

 

Μθησης, Θρησκευμτων

389

392

0,8

14.665

14.731

0,5

Δημσια

385

388

0,8

14.585

14.661

0,5

Ιδιωτικ

4

4

0,0

80

70

-12,5

% ιδιωτικν

1,0

1,0

 

0,5

0,5

 

ΕΠΑΣ Υπ. Παιδεας, Δι Βου

 

 

 

 

 

 

Μθησης, Θρησκευμτων

114

113

-0,9

2.119

2.273

7,3

Δημσια

104

103

-1,0

2.054

2.210

7,6

Ιδιωτικ

10

10

0,0

65

63

-3,1

% ιδιωτικν

8,8

8,8

 

3,1

2,8

 

ΕΠΑΣ Μαθητεας ΟΑΕΔ

53

52

-1,9

1.562

1.645

5,3

Δημσια

53

52

-1,9

1.562

1.645

5,3

ΕΠΑς Υπ. Αγροτικς Ανπτυξης και

 

 

 

 

 

 

Τροφμων

3

3

0,0

15

25

66,7

Δημσια

3

3

0,0

15

25

66,7

ΕΠΑΣ Υπ. Τουριστικς Ανπτυξης

8

8

0,0

152

139

-8,6

Δημσια

8

8

0,0

152

139

-8,6

ΕΠΑς Υπ. Υγεας και Κοινωνικς

 

 

 

 

 

 

Αλληλεγγης

47

47

0,0

253

350

38,3

Δημσια

47

47

0,0

253

350

38,3

ΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ρευνα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

Η Πρωτοβθμια Εκπαδευση περιλαμβνει:

  1. τα Νηπιαγωγεα και
  2. τα Δημοτικ

Η Δευτεροβθμια Εκπαδευση διακρνεται σε:

  1. Γενικ και
  2. Επαγγελματικ και Εκκλησιαστικ

Νομικ α) Κοιν απφαση Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Εθνικς Παιδεας και πλασιο Θρησκευμτων αριθ.13534/07-05-62 (ΦΕΚ 174/18-05-62 τ.Β') β) Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/08-09-2000 τ. Α') γ) Νμος 3832/2010 (ΦΕΚ 38/09-03-2010) και δ) Νμος 3475/2006 της εκπαιδευτικς μεταρρθμισης

Περοδος Τα στοιχεα της ρευνας αναφρονται στην ναρξη του σχολικο τους αναφορς 2010/11, εν παρλληλα, για λγους συγκρισιμτητας δνονται και τα στοιχεα ναρξης του αμσως προηγομενου σχολικο τους 2009/10.

Μεθοδολογα Οι ρευνες εναι ετσιες γενικς απογραφικς και διενεργονται με τα και ερωτηματολγια ΣΕ-2Β, ΣΕ-3Β, ΣΕ-4Β και ΣΕ-6Β. Διεξγονται απ την κλυψη Ελληνικ Στατιστικ Αρχ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) σε λες τις εκπαιδευτικς μονδες της Χρας.

Παραπομπς Περισστερες πληροφορες, πως πνακες αποτελεσμτων, δεγματα δελτων-ερωτηματολογων κλπ., σχετικ με την ρευνα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, μπορον να αναζητηθον στην ιστοσελδα της Ελληνικς Στατιστικς Αρχς (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) www.statistics.qr.