19 2011

: - . ., -

 

Περιγραφ: C:\Users\2FD9~1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image1.jpeg

Με τους νμους του νεοσστατου ελληνικο κρτους του 1834 «περ Δημοτικν Σχολεων» και του 1836 «περ του κανονισμο Ελληνικν Σχολεων και Γυμνασων» ορστηκε να σστημα διοκησης της εκπαδευσης με καθοριστικ τη συμμετοχ των δμων στη λειτουργα των σχολικν μονδων.

Οι δμοι εχαν την πρωτοβουλα της δρυσης, κατασκευς και λειτουργας των Σχολεων, καθς και της εξερεσης και της μισθοδοσας των εκπαιδευτικν.

Απ τις αρχς του 20ου αινα μως οδηγηθκαμε σε να σστημα ιδιατερα συγκεντρωτικ, που λα τα θματα που αφοροσαν την εκπαδευση καθορζονταν και ρυθμζονταν απ την κεντρικ εξουσα. σες αλλαγς κι αν γιναν στη δομ και το περιεχμενο της εκπαδευσης δεν θιξαν καθλου το συγκεντρωτικ χαρακτρα (μεταρρυθμσεις του 1929, 1964, 1976)αντθετα μλιστα αρκετς φορς την ενσχυσαν.

Η ουσιαστικ συμμετοχ των ΟΤΑ στη διοκηση των Σχολικν μονδων και στη διαχεριση της σχολικς υποδομς θεσμοθετθηκε με το Ν. 1566/85. Με τις διατξεις του νμου αυτο και με μεταγενστερα νομοθετματα κυρως του 1990 και 1992 επλθαν σημαντικς μεταβολς στο θεσμικ καθεστς των Σχολεων: 

1) Παραχωρθηκε στους ΟΤΑ η κινητ και ακνητη περιουσα των σχολεων,

2) Δημιουργθηκαν οι Δημοτικς Επιτροπς Παιδεας ως φορες σχεδιασμο της εκπαδευσης σε τοπικ εππεδο και ως ργανα λακς συμμετοχς,

3) Συστθηκαν οι Σχολικς Επιτροπς ως δημοτικ κοινοτικ νομικ πρσωπα και ανλαβαν τις διοικητικς και οικονομικς λειτουργες των σχολικν μονδων,

4) Μεταβιβστηκε στους ΟΤΑ η αρμοδιτητα της συντρησης και επισκευς των σχολικν κτιρων και η κατανομ των πιστσεων των λειτουργικν δαπανν των σχολεων.

Η νομαρχα ως αποκεντρωμνη διοκηση συνχιζε να παζει να συντονιστικ και εποπτικ ρλο σε οικονομικ και διοικητικ θματα, εν παρλληλα μσω των νομαρχιακν επιτροπν Παιδεας θα αναβθμιζε τις διαδικασες συμμετοχικο σχεδιασμο στο νμο.

Οι δμοι προχρησαν σε συγχωνεσεις σχολικν επιτροπν που λλαξαν μως το χαρακτρα και τη λειτουργα τους. Παρατηρθηκε το φαινμενο τι πολλο δμοι ανλαβαν μσω των υπηρεσιν τους, χι μνο ργα και προμθειες των σχολικν επιτροπν αλλ κι να τμμα των διαχειριστικν τους καθηκντων. λλοι δμοι αντ να επιχορηγον και να στηρζουν τις σχολικς επιτροπς αφαιροσαν σοδ τους, αφο δεν τους απδιδαν τις επιχορηγσεις απ διφορα προγρμματα (ΣΑΤΑ – ΚΑΠ – ΕΣΠΑ) και τα χρησιμοποιοσαν για κλυψη λλων αναγκν του δμου. τσι δεν υπρχε μια ενιαα αντιμετπιση των οικονομικν θεμτων απ τις Σχολικς Επιτροπς. Αυτ εχε ως αποτλεσμα να μην εναι σαφς, με βση τους απολογισμος των σχολικν επιτροπν το συνολικ κστος των σχολικν μονδων. Αν μλιστα υπολογιστε τι το κστος του εκπαιδευτικο και διοικητικο προσωπικο και τα ξοδα πολλν εκπαιδευτικν δραστηριοττων καλυπτταν μεσα απ το Υπουργεο Παιδεας και οι εξοπλισμο απ τον ΟΣΚ, ττε εναι σαφς τι καννας δεν γνωρζει το συνολικ κστος ενς σχολεου στη χρα μας, χι μνο σε τι αφορ τη λειτουργα και τη συντρησ του, αλλ και το κστος του ανθρπινου δυναμικο και της εκπαιδευτικς διαδικασας.

Με το Ν. 3852/2010 «Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης – πργραμμα Καλλικρτης» οι σχολικς επιτροπς συγχωνεονται σε δυο νομικ πρσωπα. να για τις σχολικς μονδες της Πρωτοβθμιας κι να για τις σχολικς μονδες της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης. Με απφαση κθε Σχολικς Επιτροπς θα λειτουργε για κθε σχολεο σχολικ συγκρτημα «Συμβολιο Σχολικς Κοιντητας».

Για να λειτουργσουν μως ομαλ οι σχολικς μονδες θα πρπει:

• Να εκδοθε, το συντομτερο δυνατ, κοιν υπουργικ απφαση των Υπουργν Εσωτερικν και Παιδεας που να καθορζει σαφστατα τις αρμοδιτητες των Επιτροπν Παιδεας, των Σχολικν Επιτροπν και των Συμβουλων Σχολικς Κοιντητας.

• Να εκδοθε επσης εγκκλιος σχετικ με το σστημα κατανομς των πιστσεων για τις επισκευς – συντηρσεις των σχολικν κτιρων και τον τρπο παρακολοθησης των αντστοιχων ργων.

• Να αυξηθον τα χρηματικ ρια των δαπανν, που ανατθενται χωρς διαγωνισμ απ τους Διευθυντς των Σχολεων και των Διοικητικν Συμβουλων για να καλπτονται μεσα κτακτα προβλματα που ανακπτουν.

• Οι επεκτσεις, αναβαθμσεις, μετατροπς και λλες επισκευς – συντηρσεις να γνονται απ την Τεχνικ Υπηρεσα κθε Δμου.

• Οι προμθειες εξοπλισμν και εκπαιδευτικο υλικο να μεταφερθον στους ΟΤΑ.

• Οι ΟΤΑ να μεριμνσουν για την εξερεση οικοπεδικν εκτσεων και την απαλλοτρωσ τους για την ανγερση νων διδακτηρων που να πληρον τις νες εκπαιδευτικς και κοινωνικς ανγκες.

• Σε κθε ΟΤΑ να δημιουργηθε Γραφεο Παιδεας με αντικεμενο την υποστριξη των Επιτροπν Παιδεας και των σχολικν επιτροπν και να απαλλαγον απ τα καθκοντα Γραμματα - Ταμα των Σχολικν Επιτροπν οι Διευθυντς των Σχολεων, οι οποοι διαθτουν τον περισστερο χρνο σ’ αυτ την εξωδιδακτικ εργασα παρ σ’ αυτν που απαιτε η σκηση των διευθυντικν τους καθηκντων στη σχολικ μονδα.