DVD

2 2011

Βασλης Φουρτονης: δσκαλος, αναπληρωματικς Αιρετς ΑΠΥΣΠΕ Αττικς

 

Σμερα Παρασκευ 2 Σεπτεμβρου 2011, υπογρφει η πρεδρος του ΟΕΔΒ Σοφα Χαροκπου τη σμβαση με τις τρεις εταιρεες για την αγορ του χαρτιο που θα χρησιμοποιηθε για να ολοκληρωθε η εκτπωση και των υπολοπων σχολικν βιβλων, ψους περπου δκα εκατομμυρων ευρ.

Περιγραφ: http://www.athina984.gr/files/news-images/vivlia-thumb-large.jpgΑυτ σημανει τι η εκτπωση του συνλου των σχολικν βιβλων - πραν των 33 ττλων που τυπνονται με αποθματα περσινο χαρτιο- θα ξεκινσει με την ναρξη της νας σχολικς χρονις , δεδομνου τι υπολεπονται κποιες τυπικς διαδικασες πως να μπει το χαρτ στις αποθκες κλπ.

Επομνως, εναι ββαιο τι θα ζσουμε στιγμς μοναδικς τη φετιν σχολικ χρονι μαθητς κι εκπαιδευτικο καθς το υπουργεο κι επισμως με εγκκλιο του ενημερνει, τι μχρι να παραλβουμε τα σχολικ βιβλα θα κνουμε μθημα με dvd και φωτοτυπες.

Ειδικτερα το Υπ. ΠΔΒΜΘ με εγκκλιο που στειλε σμερα το απγευμα σε λα τα σχολεα της χρας ενημερνει τους Διευθυντς τι οι διοι και οι Εκπαιδευτικο των σχολικν μονδων μπορον να χουν πρσβαση στην ηλεκτρονικ πλατφρμα «ψηφιακ σχολεο» και να αξιοποιον το σχετικ υλικ, με κθε πρσφορο τρπο (σ.σ. με φωτοτυπες εφσον υπρχουν φωτοτυπικ), για τους διους και τους μαθητς τους, προκειμνου να αντιμετωπιστε με τον καλτερο δυνατ τρπο η καθυστρηση της αποστολς των σχολικν εγχειριδων,

Επιπλον, σμφωνα με την εγκκλιο, το Υπ. ΠΔΒΜΘ θα διανεμει σε λους τους μαθητς DVD, στο οποο θα εμπεριχονται τα σχολικ εγχειρδια, τσι στε οι μαθητς να χουν τη δυναττητα να μελετον ηλεκτρονικ τα μαθματα.

Δετε την εγκκλιο που απστειλε το Υπ. ΠΔΒΜΘ

Γιατ φτσαμε εδ; Τι συνετλεσε στε να δημιουργηθε αυτ το χος;

Απ τις αρχς της φετινς χρονις εχαν αρχσει να υπρχουν οι πρτες ενδεξεις για το πρβλημα που θα ανκυπτε.

Εν η διαδικασα για την εκτπωση των σχολικν βιβλων ρχισε απ τον Φεβρουριο του 2011 παρουσιστηκαν προβλματα λγω της απρριψης του βασικο διαγωνισμο. Ευθνη για το μπχαλο αυτ, σμφωνα με πληροφορες μας, εχαν το Ελεγκτικ Συνδριο, η γραφειοκρατα και η ολιγωρα τριν υπουργεων, αλλ και του δικο μας του Υπ. ΠΔΒΜΘ

Τρα πως εμπλκεται το ελεγκτικ συνδριο; Το ελεγκτικ συνδριο εμπλκεται ργησε να υπογρψει τη σμβαση για την προμθεια του χαρτιο, εν σημεινεται τι για τα 45 εκατομμρια τεχη των 1200 ττλων σχολικν βιβλων απαιτονται 15, 000 τνοι χαρτ, με το συνολικ κστος να υπολογζεται στα 26 εκατομμρια ευρ.

τσι φτνουμε στις αρχς Αυγοστου και δεν χουν ακμα οριστε οι αρμδιες επιτροπς του ΟΕΔΒ για τα σχολικ βιβλα και αντ η κα Υπουργς να «τραβξει το αυτ» της προδρου του ΟΕΔΒ κας Σοφας Χαροκπου, με δικ της απφαση δημοσιευμνη στο ΦΕΚ 253/8-8-2011, την αναβαθμζει και την τοποθετε Αντιπρεδρο του διοικητικο συμβολιου του Ινστιτοτου Τεχνολογας Υπολογιστν και Εκδσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε), το οποο αναλαμβνει λες τις αρμοδιτητες του ΟΕΔΒ.

Δετε το ΦΕΚ με το οποο αναβαθμζεται η κα Χαροκπου

Σημαντικ ρλο στην αναβθμιση της κας Χαροκπου, σμφωνα με δημοσευμα του esos.gr παιξε το γεγονς τι «θεωρεται στεν φλη της Α. Διαμαντοπολου.

Σχετικ, λοιπν, γρφει το esos.gr:

«Η πρεδρος του ΟΕΔΒ Σοφα Χαροκπου που θεωρεται στεν φλη της Α. Διαμαντοπολου αναβαθμστηκε θεσμικ , παρ το γεγονς τι με ευθνη της φτος οι μαθητς θα προυν αντ για βιβλα φωτοτυπες και DVD.

H κ. Χαροκπου χι μνο δεν απομακρνεται απ τον ΟΕΔΒ , αλλ με απφαση που υπγραψε η υπ. Παιδεας , διορζεται στη θση Αντιπροδρου του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, η οποα αναλαμβνει καθκοντα μετ την κατργηση του ΟΕΔΒ»

Οι περφημες επιτροπς για τα σχολικ βιβλα συγκροτονται τελικ στις 25 Αυγοστου!!! Ναι στις 25 Αυγοστου. Δεκαοχτ μλις ημρες πριν χτυπσει το πρτο κουδονι για μθημα. Με αυτ το δεδομνο, την καθυστρηση της συγκρτησης της επιτροπς, αντιλαμβνεται ο καθνας τι εναι αδνατο να υπρξουν γκαιρα βιβλα στα σχολεα.

ΑΗ καθυστρηση αυτ αποδεικνεται απ το 9ο θμα της Πρξης 28/24-8-2011 του Δ.Σ. του ΟΕΔΒ

Δετε την Πρξη 28/24-8-2011 του Δ.Σ. του ΟΕΔΒ

Με δεδομνα λα τα παραπνω η εκτπωση του συνλου των σχολικν βιβλων δεν αναμνεται να ολοκληρωθε πριν απ τον Νομβριο.

Σμφωνα με πληροφορες μας στις 12 Σεπτεμβρου, ημρα που ανογουν τα σχολεα, μνο τα μισ θα χουν μλις το 20% των βιβλων εν στα υπλοιπα δεν θα υπρχει οτε για δεγμα. Οι αποθκες του υπουργεου εναι σχεδν δειες απ χαρτ. Σμφωνα με λλες πληροφορες

• Στο Δημοτικ απ τους 183 ττλους βιβλων εναι τοιμοι μνο οι 15

• Στο Γυμνσιο απ τους 178 ττλους βιβλων εναι τοιμοι μνο οι 5

• Στο Λκειο απ τους 207 ττλους βιβλων τοιμοι εναι μνο οι 13

• Στην Τεχνικ εκπαδευση απ τους 419 ττλους βιβλων εναι τοιμοι μλις οι 26

Μ’ λα αυτ εκενο που μπορομε να πομε εναι τι το σνθημα «ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ» μεινε κεν περιεχομνου, αφο στην εκπαδευση δεν μπορον να ικανοποιηθον οτε τα αυτονητα. Τι λλο να περιμνει κανες;