της . , Δασκλας, Παιδαγωγo Ειδικς Αγωγς του 11ου Δημ. Σχολ. Χαλανδρου

3 2011

 

Τα τελευταα χρνια γνεται λο και περισστερο λγος για μαθητς με υποεπδοση, για μαθησιακς δυσκολες, δυσλεξα, δυσαριθμησα, δυσαναγνωσα, κ.. Μια μαθησιακ δυσκολα δεν αφνει ορατ σημδια, στε να τα διακρνουν οι υπλοιποι και στη συνχεια να τα κατανοσουν και να βοηθσουν το παιδ.

Σμφωνα με τις πιο πρσφατες μελτες, οι περισστερες μαθησιακς δυσκολες δεν οφελονται σε διαταραχ μιας συγκεκριμνης περιοχς του εγκεφλου, αλλ σε διαταραχ στην ικαντητα συνδυασμνης επεξεργασας των πληροφοριν που λαμβνονται απ διαφορετικς περιοχς του Κεντρικο Νευρικο Συστματος. Συχν, καθς διατηρονται σε λη τη ζω του ατμου, επηρεζουν πολλς πλευρς της ζως του (σχολεο, εργασα, καθημεριν ρουτνα, οικογνεια).

Τα εδη και η σοβαρτητα των δυσκολιν ποικλουν απ τομο σε τομο. Κθε παιδ με μαθησιακ δυσκολα εμφανζει να μοναδικ συνδυασμ προβλημτων. Τα παιδι με μαθησιακς δυσκολες μπορε να τα καταφρνουν πολ καλ σε κποιους τομες και να υπολεπονται σημαντικ σε λλους. Μπορε να μθουν αυτ που βλπουν αλλ χι αυτ που ακον. Μπορε να θυμηθον κτι γρφοντς το αλλ να μη μπορον να το αποδσουν προφορικ το αντθετο. Οι μαθησιακς δυσκολες τυπικ επηρεζουν πντε γενικς περιοχς:

Α. Προφορικ λγο: καθυστερσεις, δυσλειτουργες και αποκλεσεις στον ακουστικ και προφορικ λγο

Β. Γραπτ λγο: δυσκολες στο διβασμα, στο γρψιμο, στη γραπτ κφραση

Γ. Μαθηματικ: δυσκολα στην εκτλεση μαθηματικν πρξεων και στην κατανηση βασικν εννοιν

Δ. Αιτιολγηση: δυσκολα στην οργνωση και ολοκλρωση της σκψης

Ε. Μνμη: δυσκολα στην ανκληση πληροφοριν και οδηγιν

Ορισμνα απ τα σημδια μαθησιακν δυσκολιν εναι τα παρακτω:

 1. Ασυνπεια στη σχολικ επδοση
 2. Κακ επδοση στα σχολικ τεστ
 3. Αποτυχα σε γραπτ τεστ αλλ μεγλοι βαθμο σε προφορικς εξετσεις ( το αντθετο)
 4. Δυσκολα στο να θυμηθον σμερα αυτ που μαθαν χθες, αλλ μπορε να το ξρουν αριο
 5. Μικρ διστημα προσοχς (κουρζονται εκολα, αποσπται εκολα η προσοχ τους)
 6. Αντιστροφ γραμμτων και αριθμν («6» αντ για «9», «3» αντ για «ε»)
 7. Δυσκολα στη δικριση μεγεθν, σχημτων, χρωμτων
 8. Φτωχ ανγνωση (κτω απ το εππεδο της ηλικας και της τξης τους)
 9. Συχν μπρδεμα της κατεθυνσης και του χρνου (δεξι- αριστερ, πνω-κτω, χθες- αριο)
 10. Προσωπικ αποδιοργνωση (δυσκολα στο να ακολουθσουν απλς οδηγες, πρβλημα οργνωσης, προγραμματισμο και σωστς αξιοποησης του χρνου, συχν απλεια των πραγμτων τους)
 11. Αυθρμητη /και ανρμοστη συμπεριφορ (ελλιπς κρση σε διφορες κοινωνικς περιστσεις, μιλον και συμπεριφρονται χωρς να σκφτονται)
 12. Προβλματα λγου (ανριμη γλωσσικ ανπτυξη, πρβλημα στην κφραση ιδεν, φτωχ λεξιλγιο)
 13. Δυσκολα στην κατανηση και την ακολουθα οδηγιν, εκτς αν αυτς χουν αναλυθε σε ναν δο μικρτερους σκοπος κθε φορ
 14. Εμμον σε μια βασικ ιδα
 15. Χαμηλ ανοχ στην απογοτευση
 16. Υπερβολικ κινητικτητα κατ τη διρκεια του πνου
 17. Ανωριμτητα και δυσκολες στη δημιουργα φιλιν
 18. Αποτυχα στο να εντοπσουν τις συνπειες των πρξεων τους
 19. Δυσκολα στη λψη αποφσεων
 20. Δυσκολα στο να θυμηθον αυτ που τους επε κποιος εκενη τη στιγμ
 21. Ελλιπς συντονισμς (σε δραστηριτητες πως το βδισμα, τα αθλματα, το κρτημα του μολυβιο, το πολ αργ ακατστατο δυσνητο γρψιμο)
 22. Δυσκολα στην ερμηνεα της γλσσας του σματος, των εκφρσεων του προσπου του τνου της φωνς
 23. Δυσκολα στην ανπτυξη της ηχητικς/ συμβολικς ανταπκρισης
 24. Υπερκινητικτητα

Κποια απ αυτ τα προβλματα μπορε να εμφανιστον σε λα τα παιδι σε συγκεκριμνα στδια της ανπτυξς τους. ταν να παιδ χει μια πληθρα συμπτωμτων, τα οποα δεν εξαφανζονται σο αυτ μεγαλνει, ττε μπορομε να υποπτευθομε μαθησιακ δυσκολα.