(9-5-2006) Ενημέρωση από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ Τάσο Αποστολόπουλο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ
Μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ

Συνάδελφοι επικοινωνώ μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσω για θέματα που αφορούν την ΑΔΕΔΥ

Θέμα 1ο:
έναρξη συλλογικών διαπραγματεύσεων της ΑΔΕΔΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2738/1999

Ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα σημαντικό δημοκρατικό επίτευγμα. Δυστυχώς  το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο και η μέχρι σήμερα λειτουργία του δεν προάγει αλλά αντιθέτως υποβαθμίζει τις δυνατότητες εξεύρεσης λύσεων και επίτευξης συμφωνιών.
Στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι οι μονόπλευρες κυβερνητικές παρεμβάσεις χωρίς τη συμφωνία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων και να διασφαλίσουν την απαραίτητη για το κοινό συμφέρον αναβάθμιση της εργασιακής θέσης των εργαζομένων.
Αντιθέτως, ευνόησαν αντιλήψεις μονομέρειας, επέτειναν την αίσθηση του απομονωτισμού και τελικά υποβάθμισαν το κύρος του συνταγματικά κατοχυρωμένου θεσμού της Συλλογικής Αυτονομίας.
Η υπογραφή μίας κοινής συμφωνίας, βέβαια, προκειμένου να έχει το ελάχιστο της αποδοχής τόσο από εμάς όσο και από τους εργαζόμενους, που εκπροσωπούμε, προϋποθέτει την ταυτόχρονη ικανοποίηση των οικονομικών μας αιτημάτων, καθώς πρώτιστο μέλημα μας είναι η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και εν συνεχεία η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας.

Τα αιτήματα, επί των οποίων ως  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλούμαστε να διαπραγματευτούμε τη σημερινή κυβέρνηση αναλύονται εκτενώς παρακάτω:

Από πλευράς ΑΔΕΔΥ ορίστηκαν ως διαπραγματευτική ομάδα οι εξής:

 • Σπύρος Παπασπύρος, Πρόεδρος
 • Ηλίας Βρετάκος, Αντιπρόεδρος
 • Κώστας Παπαντωνίου, Αντιπρόεδρος
 • Ιωάννης Αντωνάκος, Αντιπρόεδρος
 • Ηλίας Ηλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας
 • Ηλίας Δόλγυρας, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Δημήτρης Αγκαβανάκης, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Τεχνικοί Σύμβουλοι ορίστηκαν οι:

 • Αλέξης Μητρόπουλος, Καθηγητής Νομικής
 • Δημήτριος Αντωνίου, Νομικός Σύμβουλος

Ειδικοί διαπραγματευτές - Εμπειρογνώμονες ορίστηκαν οι :

 • Ιωάννης Νικήτας
 • Βασίλειος Πολυμερόπουλος
 • Βασίλης Ξενάκης
 • Χαράλαμπος Καλύβας
 • Αναστάσιος Αποστολόπουλος
 • Δημήτριος Παππάς
 • Χρήστος Σουλελές
 • Τατιάνα Ευαγγελοπούλου
 • Δέσποινα Σπανού
 • Δημήτριος Κίτσος
 • Θεόδωρος Χρονόπουλος
KΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν κορυφαία ζητήματα που προκαλούν μεγάλα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους σ' αυτές, στο θεσμικό και στο οικονομικό πεδίο, προτείνει την παρακάτω συλλογική συμφωνία και σύμβαση για το έτος 2006 - 2007.

ΑΡΘΡΟ 1 : ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Η  οικονομική και μισθολογική κατάσταση των εργαζομένων στο δημόσιο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική λιτότητας που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία 15 χρόνια για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους εργαζόμενους.
Τα χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν είναι:
α.  Οι χαμηλές αποδοχές. Αρκετές κατηγορίες εργαζομένων βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
β.  Οι χαμηλές βασικές αποδοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συντάξεις να βρίσκονται σε μέγεθος απελπιστικά χαμηλό.
γ.  Συνολικά οι αποδοχές  των εργαζομένων στο δημόσιο υπολείπονται σε σύγκριση με το μέσο όρο των αποδοχών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Συγκεκριμένα βρίσκονται στην τελευταία θέση.
δ. Οι αδικαιολόγητες ανισορροπίες στις αμοιβές  μεταξύ των υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών. Έχουμε το φαινόμενο υπάλληλοι με τα ίδια τυπικά προσόντα και με τα ίδια εργασιακά καθήκοντα να έχουν διαφορές μεταξύ τους, που ξεπερνούν τα 2/3 του συνόλου των αποδοχών τους.
ε.   Να διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο τα κοινωνικά αλλά  και  τα άλλα επιδόματα.
στ. Η ισοπεδωτική σχέση μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων αποδοχών τόσο στο  εσωτερικό όσο και συνολικά στο μισθολόγιο.
ζ.  Η απουσία  κινήτρου για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων.

ΠΡΟΤΑΣΗ

1.-  Για την κάλυψη της απώλειας των αποδοχών, την αναπροσαρμογή τους με βάση το σημερινό κόστος ζωής , την εξομοίωσή τους με το μέσο όρο των αμοιβών των εργαζομένων στο Δημόσιο στην Ε.Ε. και την αναβάθμιση των εν ενεργεία και συντάξιμων αποδοχών, διαμορφώνεται νέο μισθολόγιο με κατώτερο εισαγωγικό μισθό  στα  1.200€.

2.- Οι σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών διαμορφώνονται:
α. Εσωτερική Σχέση για κάθε κατηγορία  1 προς 2
β. Εξωτερική Σχέση ΥΕ - ΠΕ                  1 προς 3

ΑΡΘΡΟ 2 :

Επειδή οι αυξήσεις που δόθηκαν μέσα από την εισοδηματική πολιτική το 2005 υπήρξαν πολύ μικρότερες του πληθωρισμού και της πραγματικής αύξησης του κόστους ζωής και προέκυψαν απώλειες στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, να χορηγηθεί διορθωτικό ποσό  στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους, προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω απώλειες . Κατ' αναλογία το ίδιο να γίνει και για το 2006 αφού και για το έτος αυτό η εισοδηματική πολιτική και πάλι δεν πρόκειται να καλύψει την απώλεια εκ του τιμαρίθμου. Επομένως και για να μη γίνει δυσμενέστερη η οικονομική κατάσταση των εργαζομένων να χορηγηθεί  για το 2005 και για το 2006  διορθωτικό ποσό στο σύνολο των  μηνιαίων αποδοχών τους ή σε περίπτωση εφαρμογής νέου μισθολογίου από 1.1.2006 που αποτελεί αίτημα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  να ενσωματωθούν.

ΑΡΘΡΟ 3 : Εφαρμογή Β.Α.Ε.

Από 1/1/2006 εφαρμόζεται και ισχύει στο Δημόσιο ο κανονισμός ΒΑΕ του ΙΚΑ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης, του ήδη υπηρετούντος προσωπικού, καθορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση των Συναρμοδίων Υπουργών που εκδίδεται άμεσα ύστερα από πρόταση γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η σύσταση και λειτουργία της  γνωμοδοτικής Επιτροπής αποφασίζεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται όλες οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις - μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που καλύπτουν εργαζόμενους με τις προϋποθέσεις του κανονισμού ΒΑΕ του ΙΚΑ, καθώς και τις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνει ο κανονισμό ΒΑΕ του Ι.Κ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4: Εφαρμογή Β.Α.Ε.

α.- Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που ο κλάδος που κατέχουν αντιστοιχεί με την ειδικότητα του ιδιωτικού τομέα που έχει ενταχθεί στα ΒΑΕ του ΙΚΑ απασχολούνται εβδομαδιαίως 32 ώρες.
β.-  Οι ανωτέρω εργαζόμενοι πέραν της δικαιούμενης ετήσιας κανονικής αδείας μετά τα πέντε χρόνια εργασίας δικαιούνται τρεις (3) ημέρες επιπλέον κανονικής αδείας.
γ.-  Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν εφαρμογή σε εργαζόμενους της παρ. α  και β παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 5 : Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας στο Δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.,

Δημιουργείται δομή αναφοράς και δικτύου υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας στο δημόσιο τομέα και προς την κατεύθυνση αυτή άμεσα προωθείται:

α.- Η μετονομασία του Ινστιτούτου (ΙΕΝΘΥΑΕ) σε Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας, Ασφάλειας και Νοσημάτων Θώρακος (ΕΙΕΥΑ - ΝΘ) προκειμένου να αποτυπωθεί στην ονομασία του Ινστιτούτου το νέο περιεχόμενο, ο ρόλος και οι νέες υπηρεσίες που καλείται να υπηρετήσει.
β.- Στους σκοπούς του Ινστιτούτου να προστεθεί : «Η μελέτη των επαγγελματικών κινδύνων στην εργασία - με έμφαση στα επαγγελματικά νοσήματα και εργατικά ατυχήματα - γενικά, και ειδικά για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και τις Υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας».
γ.- Το Ινστιτούτο εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο των ειδικών ερευνητικών κέντρων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και εποπτεύεται από τα Υπουργεία : Υγείας - Πρόνοιας, Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης.
δ.-  Συγκροτείται στα πλαίσια λειτουργίας του Ινστιτούτου Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και ασφάλειας στο Δημόσιο. Η συγκρότηση, ο τρόπος στελέχωσης και κάθε σχετική διαδικασία ορίζεται με κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου.
ε.- Το Ινστιτούτο διοικείται από Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, αναλυτικά:

 • Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με βαθμό Διευθυντή που ορίζεταιμε απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης με βαθμό Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βαθμό Διευθυντή που ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
 • Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας από τους οποίους : έναν (1) με βαθμό Διευθυντή και αρμοδιότητα σε θέματα Δημόσιας Υγείας και έναν (1) Καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Υγείας - Πρόνοιας.
 • Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ινστιτούτο εκλεγμένο σ' αυτό από καθολική, μυστική ψηφοφορία όλων των εργαζομένων στο Ινστιτούτο.
 • Τρεις (3) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που ορίζονται με απόφαση της ίδιας.

Με ανάλογο τρόπο και προσόντα ορίζονται και οι αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 6 : Κυρώσεις για μη τήρηση νομοθεσίας για Υγιεινή και  Ασφάλεια

Από την 1/6/2006 στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. που διαπιστώνεται η μη εφαρμογή του Ν. 1568/85, οδηγία 89.391/ΕΟΚ, το Σώμα Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων στο Δημόσιο έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση και διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών ή μονάδων για χρονικό διάστημα ημερών έως 6 μήνες και να εισηγείται, για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις ή κατ' εξακολούθηση μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια, την οριστική διακοπή της λειτουργίας υπηρεσίας, τμήματος ή μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 7:Εργατικό Ατύχημα, Επαγγελματική Ασθένεια

Α.- Κάθε ατύχημα που συμβαίνει στον εργαζόμενο στο Δημόσιο κατά τη διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή την εργασία και το οποίο οφείλεται σε  ξαφνικό  γεγονός (βίαιο συμβάν), εφόσον αυτό προκάλεσε στον εργαζόμενο ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 4 ημέρες θεωρείται εργατικό ατύχημα. Για το εργατικό ατύχημα και την επαγγελματική ασθένεια, επεκτείνεται και ισχύει και  στο Δημόσιο η ισχύουσα νομοθεσία στον ιδιωτικό τομέα. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Δ.Δ. και Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, καθορίζονται:  Η υποχρέωση αναγγελίας, οι διαδικασίες ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης καθώς και οι άλλες μορφές αποζημίωσης που προβλέπονται.

Β.- Οποιαδήποτε πιο ευνοϊκή ρύθμιση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, Εργατικού, Επαγγελματικού Ατυχήματος και Ασθένειας που εφαρμόζεται ή προκύπτει από Συλλογικές Συμβάσεις (Γενικές ή ειδικές) στον ιδιωτικό τομέα έχει άμεση εφαρμογή και στο Δημόσιο με υποχρέωση προσδιορισμού των διαδικασιών εφαρμογής της από κοινή Υπουργική απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών εντός διαστήματος έξι (6) μηνών με τη σύμφωνη γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 8 :  Ρύθμιση ωραρίου και άδειας τοκετού

Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2683/1989 προστίθεται: «εάν ο υπάλληλος έχει παιδί με ειδικές ανάγκες το ωράριο εργασίας μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησίως. Τη μείωση ωραρίου λαμβάνει ο ένας εκ των δύο συζύγων».
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν. 2683/89 προστίθεται : «και σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου».
Η άδεια της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν. 2683/83 αυξάνεται σε έξη μήνες από την ημερομηνία που το υιοθετημένο τέκνο εισέρχεται στην οικογένεια.
Η παρ. 2 του άρθρου  53 του Ν.2683/89 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2.- Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο και μισή (2 ,30) ώρες ημερησίως, εφόσον  έχουν τέκνα ηλικίας ως δύο (2) ετών και κατά μία και μισή (1,30) ώρες εφόσον έχουν τέκνο ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών.    Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται δώδεκα (12) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
Σε περίπτωση διδύμων οι ώρες του πρώτου εδαφίου αυξάνονται κατά μισή (0,30) ώρα και οι μήνες του δεύτερου εδαφίου αυξάνονται σε δεκαοκτώ (18).
Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, με τέκνα εν ζωή, η άδεια του πρώτου εδαφίου παρατείνεται μέχρι την αποφοίτηση του τέκνου από το δημοτικό σχολείο δύο ώρες ημερησίως.
Η παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 2683/89 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3.- Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 και παρ. 2 δικαιούται ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα.
Εάν οι ανωτέρω έχουν μέχρι δύο (2) παιδιά λαμβάνουν επιπλέον άδεια με αποδοχές έξη (6) ημέρες ετησίως, εάν έχουν μέχρι τρία (3) παιδιά η ανωτέρω άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες.
Την ανωτέρω άδεια δύναται να τη λάβει ο ένας εκ των δύο συζύγων, εάν είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4.- Χορήγηση τριών (3) ημερών ειδικής άδειας στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου.

5.- Η άδεια σχολικής παρακολούθησης παιδιών να αυξηθεί από τέσσερις (4) ημέρες σε οκτώ (8) ετησίως.

6.- Ειδική άδεια σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας τέκνου.

ΑΡΘΡΟ 9: Ρύθμιση καταβολής σύνταξης και δικαιούμενων αποζημιώσεων σε περίπτωση θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου Δημοσίου Υπαλλήλου που λαμβάνει ή δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο, εάν ο δεύτερος σύζυγος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Συνταξιούχος του Δημοσίου λαμβάνει την αναλογούσα κύρια και επικουρική σύνταξη του αποθανόντος συζύγου.
Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος στρατιωτικής θητείας,  χωρίς την καταβολή συνταξιοδοτικών εισφορών.
Σε περίπτωση θανάτου Δημοσίου Υπαλλήλου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που δικαιούνταν εφ' άπαξ αποζημίωσης, το δικαιούμενο ποσό χορηγείται σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα του θανόντος.
Οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3029/2002 ισχύουν και για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10: Ένταξη στην Εργατική Εστία

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. από 1-1-2007 εντάσσονται στην Εργατική Εστία.
Η εκπροσώπηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εργατικής Εστίας και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των εργαζομένων στην Εργατική Εστία καθορίζονται με σχετική διάταξη Νόμου (Υπάρχουν συμφωνημένες διατάξεις).

 

Γ.- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός σύγχρονου κώδικα ηθικής και δεοντολογίας προτείνονται οι παρακάτω άξονες ανάπτυξής του :

 • ΑΡΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ, δημοκρατική υπευθυνότητα - δημοκρατικός έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης.
 • ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, εναρμόνιση δράσης Δημόσιας Διοίκησης με το νόμο και το δίκαιο.
 • ΑΡΧΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, επαγγελματική επάρκεια, ικανότητα και αυτονομία στελεχών και λειτουργών Δημόσιας Διοίκησης.
 • ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ανταπόκριση και ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Α.- Ο θεσμός των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που με μεγάλη καθυστέρηση και σοβαρές αδυναμίες εφαρμόστηκε και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο παραμένει ουσιαστικά κενός περιεχομένου.<
Η εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του θεσμού είναι αρνητική και οι όλες διαδικασίες στα όρια του γραφειοκρατικού ευτελισμού.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι για τις εξελίξεις αυτές πέρα από την απουσία κουλτούρας Διαπραγματεύσεων στο χώρο της Διοίκησης και τα κενά και τις αδυναμίες του Νόμου υπάρχει σοβαρή πολιτική ευθύνη, σε κυβερνητικό επίπεδο, για την πορεία του θεσμού.
Στα πλαίσια αυτά αλλά και με βάση τη νέα συνταγματική πραγματικότητα που δίνει νέα περιθώρια για το θεσμό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο και την προοπτική του, θεωρούμε αναγκαίες τις θεσμικές παρεμβάσεις και την τροποποίηση του Νόμου  ιδιαίτερα στα εξής σημεία :<
Α) Αντικειμενική συγκρότηση σώματος μεσολάβησης.
Β) Διεύρυνση των θεμάτων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενα συλλογικών συμβάσεων.
Γ) Κατοχύρωση των διαφόρων επιπέδων διαπραγμάτευσης.

Β.- Τροποποίηση του Ν. 1264/82 για την ενιαία κάλυψη των εργαζομένων. Κατοχύρωση ουσιαστικών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων με διεύρυνση των θεμάτων, αντικειμενική και αδιάβλητη συγκρότηση του σώματος διαμεσολάβησης κλπ. Διεύρυνση και αναδιάρθρωση των συνδικαλιστικών αδειών για τη στήριξη και των Νομαρχιακών Τμημάτων.

Θέμα 2ο:

ΩΡΑΡΙΟ : Η ΟΠΤΙΚΗ, Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η ρύθμιση του χρόνου εργασίας στο δημόσιο αποτελεί ένα πεδίο - δίκτυο πολυεπίπεδων σχέσεων και ισορροπιών στην εργασιακή ζωή, τη σύνδεση της ατομικότητας με το συλλογικό πλαίσιο, της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, του τύπου οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών και των πόλεων, του τύπου χρήσης των υπηρεσιών και του χρόνου στην πόλη, την κοινότητα.

Οι σημερινές ρυθμίσεις στη χώρα μας ιδιαίτερα στην έναρξη - λήξη ως αποτέλεσμα: διαχειριστικών συστημάτων στις Δ.Υ. (υποδομών, οργάνωσης επικοινωνίας, ελέγχου κλπ) παράδοσης δεδομένων (στην εργασιακή και κοινωνική ζωή) δηλαδή συνηθειών (π.χ. οι συνταξιούχοι απαιτούν από το Ι.Κ.Α. υπηρεσίες από τις 07.00 το πρωί) και βαθύτερων πολιτισμικών καταστάσεων (παράλληλες υποχρεώσεις, δραστηριότητες στο πλαίσιο της οικογένειας και των δραστηριοτήτων της : π.χ. αγροτικές οικογένειες), τεχνικών παραμέτρων (πληροφοριακής τεχνολογίας) ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ συμβατές και φυσιολογικές, γενικά αποδεκτές από εργαζόμενους και πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτών των παραμέτρων, παραδοχών και εκτιμήσεων η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τεκμηρίωση, σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ :

1.- ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πρωί και απόγευμα στο σύνολο του δημοσίου (εκτός των υπηρεσιών που η κοινωνική αναγκαιότητα επιβάλλει μέχρι και 24ωρη λειτουργία : Νοσοκομεία, σωφρονιστικές υπηρεσίες κλπ) γιατί εκτός των άλλων (ελαστικοποίηση, οικονομική επιβάρυνση εργαζομένων με διπλές μετακινήσεις κλπ) εκτιμάται ότι η αύξηση των δαπανών λειτουργίας θα υπερβεί κατά 50% τις σημερινές δηλαδή η επιβάρυνση του πολίτη θα είναι πολλαπλάσια του οφέλους αφού το πρόβλημα των Δημοσίων Υπηρεσιών είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό : πρόβλημα ανταπόκρισης και κόστους χρόνου εξαιτίας της πολυνομίας, της γραφειοκρατίας, των πελατειακών - διαμεσολαβητικών καταστάσεων κλπ ζητήματα που η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει σε έκταση τοποθετηθεί, προτείνει και διεκδικεί. Η ίδια διάσταση αρνητικών επιπτώσεων και άρα πλήρους απόρριψης ισχύει αναλογικά και για την περίπτωση εισαγωγής διακεκομμένου ωραρίου .

2.- ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ γιατί η ανατροπή των σταθερών συνθηκών λειτουργίας των Δ.Υ. αποσυνθέτει το πλαίσιο ανάπτυξής τους και σύζευξης εσωτερικών σχέσεων, εξωτερικών σχέσεων, με αποτέλεσμα: η ανάγκη για «διαρκή ρύθμιση»σε συνθήκες «διαρκούς διαταραχής» πέρα από τα ζητήματα σύνθεσης του ανθρώπινου δυναμικού (γνώσεις, ικανότητες, ηλικιακό προγραμματισμό κλπ) δημιουργεί σοβαρές διαφοροποιήσεις ενδυνάμωσης ή αποδυνάμωσης αναγκών και ενδιαφερόντων, νέων ομαδοποιήσεων, σε κοινωνικές ομάδες και πολίτες (π.χ. η περίπτωση πιο «ευέλικτης ρύθμισης» του ωραρίου με τη μετατόπιση για κατοίκους πολλών κοινοτήτων, σημείων της χώρας, για λόγους αντικειμενικούς - αποστάσεις, κλιματολογικές συνθήκες, συγκοινωνιακή υποδομή και δίκτυο - μπορεί να μειώσει την πρόσβαση αφού μετά τις 12.30 ή τις 13.00 ή τις 13.30 δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής από την πόλη στο δημοτικό διαμέρισμα, την κοινότητα - χωριό με δημόσιο μέσο).
Η περίπτωση της επικοινωνίας με τις άλλες χώρες της Ευρώπης στο συσχετισμό της διαφοράς ώρας (είτε πηγαίνουμε μπροστά, είτε πίσω 1 ή 2 ώρες) και της ενδιάμεσης διακοπής (στις λίγες χώρες που το ωράριο υπερβαίνει τις 15.00) δεν βελτιώνεται με τη μετατόπιση είτε στις 16.00 είτε στις 17.00.

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την εκτίμηση ότι:

1.- Με τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη που έχουν αναπτυχθεί στη Δημόσια Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση κύρια με τη μορφή των ΚΕΠ ένα σύνολο πράξεων των Δ.Υ. είναι διαθέσιμο 12 ώρες το 24ωρο.

2.- Με την προώθηση των νέων τεχνολογιών (ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, δίκτυο σύζευξης στη Δ.Δ. κλπ) υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ταχύτητας στη διεκπεραίωση και την επικοινωνία ΑΛΛΑ και μείωσης του χρόνου εργασίας (35ωρο, συνεχές, πενθήμερο) αφού η αύξηση της παραγωγικότητας θα είναι περισσότερο σημαντική και η δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες και εργαζόμενους επιβεβλημένη (και ως ανάγκη επένδυσης, αξιοποίησης πιο σύγχρονης τεχνογνωσίας που διαθέτουν) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αλλαγών πρέπει να είναι σε ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ακόμη και στο χρόνο εργασίας (μείωση) αλλά και στον τρόπο ρύθμισης, κύρια όμως στις άλλες αναγκαίες μεταβολές που απαιτούνται για αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΕΙΝΑΙ :

 • Συγκεκριμένος, σταθερός προσδιορισμός χρόνου λειτουργίας, ανοικτών υπηρεσιών στον πολίτη, με ενιαίο τρόπο για την Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση και στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων ανάλογη διαμόρφωση και οριοθέτηση για τις περιφερειακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης με βάση και τα ιδιαίτερα δεδομένα  των τοπικών κοινωνιών, κοινοτήτων.
 • Σταθερός προσδιορισμός χρόνου λειτουργίας, ανταποκρισημότητας και επικοινωνίας με άλλες χώρες και ιδιαίτερα της Ευρώπης ως στοιχείο μιας στρατηγικής σχέσεων αξιοπιστίας στη συνέργια και συνεργασία.
 • Ρύθμιση και λειτουργική οργάνωση του ωραρίου στη λογική των ανοικτών υπηρεσιών στον πολίτη είναι το ζητούμενο και εκτιμούμε ότι μπορεί να προσδιοριστεί : με αφετηρία το αργότερο στις 09.00 το πρωί και όχι πέραν των 14.00.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15.00 ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Θέμα 3ο:

ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Στο θέμα προσέγγισης του Ασφαλιστικού υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις που προσδιορίζουν τον πολιτικοκοινωνικό χαρακτήρα των αντίστοιχων πλευρών και αποσαφηνίζουν τα ουσιαστικά στοιχεία της διαρκούς αντίθεσης και σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα:

1.- Ε.Ε., διεθνείς οργανισμοί, κυβερνήσεις και κυβερνητικά κόμματα, εργοδότες ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ένα σύστημα τριών πυλώνων με τελική ολοκλήρωση : Ένας πυλώνας : «βασική» σύνταξη αγγλικού τύπου για όλους, ένας πυλώνας : αυτοχρηματοδοτούμενων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων, άλλος πυλώνας : ιδιωτική ασφάλιση.
Ο πολιτικός προσανατολισμός αυτός υλοποιείται : με στρατηγικές επιλογές αύξησης των ορίων ηλικίας (τώρα είναι στο επίκεντρο η συνταξιοδότηση γυναικών, τα ΒΑΕ κλπ), στην αλλαγή της δομής του συστήματος, στην αποδυνάμωση των αναδιανεμητικών μηχανισμών, σε ρυθμίσεις επιλεκτικότητας (όχι καθολικότητας) που διασπούν την αλληλεγγύη κοινωνικών ομάδων και γενεών.
Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της Επιτρόπου της εσωτερικής αγοράς κ. M.G. Greeyy, το 2005: «όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα του ασφαλιστικού συστήματος  που είναι έτοιμη να εκραγεί  λίγο μετά το 2010 και για να αντιμετωπιστεί πρέπει να επικεντρωθούν όλες οι προσπάθειες σε ταχεία ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που θα στηρίζεται στο ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα και θα είναι επιθετικοί παίχτες στις «χρηματιστηριακές αγορές» ή του Προέδρου της Ε.Ε. κ. Ζαν Κλωντ Τρισέ που ζητά αύξηση ορίων ηλικίας στη συνταξιοδότηση, άμεσα μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη αποτυχία προώθησης των διαρθρωτικών μεταβολών και «μεταρρυθμίσεων» θα οδηγήσει σε υποτονική ανάπτυξη της Ευρωζώνης.
Ο στόχος για 70% των : χαρτοφυλακίων των Ταμείων να επενδύεται σε μετοχές και 30% σε τίτλους σε ξένο νόμισμα, συνάλλαγμα, διατρέχει τη λογική και την πρακτική των πιέσεων για εναρμόνιση στην Ε.Ε.
2.- Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ την προστασία και την ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο πολιτικών αύξησης των επιπέδων απασχόλησης, κατάργησης των άτυπων μορφών εργασίας και της ελαστικότητας, αύξησης των κοινωνικών δαπανών με δίκαιη ανακατανομή του εθνικού πλούτου υπέρ των πολλών και όχι των λίγων.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ από τη δεκαετία του '80 έως και σήμερα των εξισορροπητικών δημοσιονομικών πολιτικών στην Ε.Ε. με αυστηρούς περιορισμούς και δεσμεύσεις τόσο σε φάσεις ύφεσης όσο και σε φάσεις ανάπτυξης, οδήγησε σε στασιμότητα με «μακροχρόνια» χαρακτηριστικά του βιοτικού επιπέδου, της απασχόλησης, του ασφαλιστικού συστήματος, της πραγματικής ανάπτυξης, ενώ καταγράφεται μείωση της ανταγωνιστικότητας και της δυναμικής της ευρωπαϊκής οικονομίας.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι στα πλαίσια μιας άλλης πολιτικής  ο διάλογος έχει ουσία αφού η αλλαγή, η μεταβολή, η ανάπτυξη μιας της αρχιτεκτονικής στην οικονομική και κοινωνική πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαία για την αντιστροφή των οικονομικών, δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων ή προοπτικών που δογματικά, συντηρητικά, επιλεκτικά δραματοποιούνται σε βάρος των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο πλαίσιο αυτό αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει της εξελίξεις με σταθερή αγωνιστική διάθεση και συγκεκριμένη πολιτικοκοινωνική προσέγγιση.

Θέμα 4ο:

 • Ημερίδα με θέμα: «Το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα την περίοδο 1941-1944»
 • Ίδρυση Αρχείου Ιστορίας Συνδικάτων Δημοσίου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκειμένου να φωτίσει και να προβάλλει περισσότερο τη συμμετοχή και δράση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος την περίοδο της κατοχής (1941-1944) διοργανώνει ημερίδα σε συνεργασία με την Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων, κάτω από την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Ηλία Νικολακόπουλου,  της 23 Μαϊου 2006, της 07.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20), με της παρακάτω εισηγήσεις των καθηγητών και ειδικών επιστημόνων:

 • Σταθάκη Γιώργου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα: «Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων στην οικονομία της κατοχής».
 • Μπουρνόβα Ευγενίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα: «Επιβιώνοντας στην κατοχή».
 • Κωνσταντινάκου Δέσποινας, υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Φλάϊσερ Χάγκεν, Καθηγητής νεότερης ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα: «Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην κατοχή μέσα από τα γερμανικά αρχεία».
 • Παπαγιωργάκη Νίκου, από το Τμήμα Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε.  Θέμα: «Δημόσιοι Υπάλληλοι και αντίσταση».
 • Πανίδου Σταυρούλας, εκπαιδευτικός αποσπασμένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, υποψήφια διδάκτορας ιστορίας, του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα: «Συνδικαλιστική οργάνωση και απεργιακές κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων την περίοδο της κατοχής».
 • Ντόνα Κατερίνας, εκπαιδευτικός, υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Θέμα: «Συλλογική δράση των εκπαιδευτικών στην περίοδο της κατοχής».

Της Ημερίδας θα προεδρεύσει ο Ομότιμος Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου Γιώργος Κουκουλές και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ανακοινωθεί από πλευράς Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η ίδρυση και η λειτουργία Ιστορικού Αρχείου Συνδικάτων Δημοσίου.
Η περίοδος 1941-1944 είναι μία περίοδος με έντονη δράση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος μέσα από την Κεντρική Πανϋπαλληλική Επιτροπή (Κ.Π.Ε.). Η οργάνωση του επισιτισμού, η ίδρυση και λειτουργία της ένωσης καταναλωτικών συνεταιρισμών δημοσίων υπαλλήλων, η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση στην κατεχόμενη Ευρώπη, η αντίσταση κατά των κατακτητών και πολλά άλλα είναι ενταγμένα στη δράση του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος την περίοδο 1941-1944. Η δράση αυτή πληρώθηκε με μαζικές φυλακίσεις και εκτελέσεις.
Αυτός ο αγώνας των δημοσίων υπαλλήλων για πολλούς λόγους έμεινε σε σημαντικό βαθμό άγνωστος στους νεότερους Έλληνες. Αυτό το χρέος απέναντι στους αγωνιστές της περιόδου εκείνης εκπληρώνει με καθυστέρηση χρόνων η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και μέσα από την ημερίδα αυτή της οποίας το υλικό και τα συμπεράσματα θα αποτελέσουν μέρος του Αρχείου Ιστορίας των Συνδικάτων Δημοσίου.

Θέμα 5ο:

 • Ημερίδα για το Ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα στη Χαλκίδα:

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Χαλκίδας διοργανώνει ημερίδα στις 30 Μαΐου 2006 στην Χαλκίδα με θέμα «Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Επιστροφή στην αρχή